Asbjørn Selsbane (10/2013)

Publisert: 07.10.2013 kl. 08.38 | Oppdatert: 27.08.2018 kl. 15.30
Asbjørn Selsbane
Asbjørn Selsbane
19. september ble «Asbjørn Selsbane» overlevert fra Karstensens Skibsværft AS til Asbjørn Selsbane AS. Tråleren er verftets byggenummer 421 og er designet av verftet.

Skroget er bygget hos Western Baltijos Shipbuilding i Klaipeda, Litauen.

DÅP Lørdag 28. september ble «Asbjørn Selsbane» døpt på Sommarøya utenfor Tromsø. Gudmor er Henriette Hansen, datter til reder Andreas Hansen.

KLASSE «Asbjørn Selsbane» er klasset i Det Norske Veritas med følgende notasjon: +1A1, Fishing Vessel, E0, TMON. Skipet er registrert i NOR med hjemmehavn i Tromsø.

MILJØVENNLIG PROFIL Ved bygging av «Asbjørn Selsbane» har rederiet bevisst valgt å installere enkelte komponenter som gir de en mer miljøvennlig profil enn det som ellers er vanlig. Blant annet er det montert et fremdriftsanlegg som kan benytte hovedmotor og/eller hjelpemotorer i forskjellige kombinasjoner for å optimalisere og minimalisere forbruket av drivstoff. Dette hybride framdriftsanlegget gir muligheten til å drifte båten på tre forskjellige måter avhengig av hva som vil være mest hensiktsmessig i gitt situasjon.

Utgangspunktet for drift er med hovedmotor alene, der den også driver akselgenerator som forsyner fartøyet med elektrisk kraft. Når det kreves store propellytelser startes også hjelpemotorene. Hjelpemotorene kan, foruten å forsyne fartøyet med strøm, også levere strøm til akselgeneratoren (som elektrisk motor) for å toppe effekten sammen med hovedmotoren på propellanlegget. Ved lave propelleffekt stoppes hovedmotor og hjelpemotorene driver akselgenerator som elektrisk framdriftsmotor og samtidig forsyner det øvrige fartøyet med elektrisk kraft.

TO GIRUTVEKSLINGER Propellgiret skiller seg også ut ved at det har to girutvekslinger. Her kan man velge henholdsvis høy eller lav utveksling alt etter ønsket propellytelser. Giret kan sammenlignes med girkasse på en vanlig bil, der en har 1. og 2. gir. Dette hybride framdriftsanlegget er konstruert for å gi optimalisert drivline fra ca 300-2500 kilowatt propelleffekt.

VARMEGJENVINNING Hver av skipets fire dieselmotorer er tilknyttet et varmegjenvinningsanlegg. I praksis vil anlegget både være energi og økonomisk besparende. Anlegget bidrar til at man i lengre tid vil kunne drifte på hjelpemotorene samt at det gjør at hovedmotoren er klar til bruk på kortere varsel. Dette gjøres ved at varmegjenvinningsanlegget varmer hovedmotorens kjølevann og smøreolje som bidrar til at det hybride fremdriftsanlegget er klart til full ytelse på kort varsel. Ved å drifte båten på dieselelektrisk framdrift vil man ha en naturlig effektbegrensing kontra drift på hovedmotoren, men igjen vil man redusere utslipp av NOx betraktelig. I tillegg avgir motorens kjølevann varme som ved hjelp av radiatorer benyttes til oppvarming av hele fartøyet samt varmtvannet om bord. Rorhuset er også bygget med dobbelt isolerglass for å minske varmetapet.

MASKINERI Caterpillar har levert hovedmotor type MAK 6M25C som yter 2000 kW ved 750 o/min og akselgenerator type AvK DSG 99 K1-6W som yter 1400 kW. Hans Østergaard AS har levert tre Scania DI 16 55 á 508 kW som brukes som hjelpemotorer/havneaggregat. Propellanlegg type CP75 med vingediameter på 3400 mm samt reduksjonsgir type ACG75/680/PS550 med PTI på 500 kW og PTO på 1200 kW er levert av Scana Propulsion. Styremaskin type SR642-FCP er levert av Rolls-Royce Marine. Brunvoll har levert to FU-63-LTC-1550 thrustere som hver yter 550 kW.

DEKK Triplex har levert dekkskran type KN-50/3,0/80/40/20 som løfter 3 tonn ved 12 meters utstrekning, fiskepumpekran type KN-25/2,5/1,0/60/30/15, notlegger type NK-6000 med rulle type TRH-123, flålegger type FL-112/35/15/12 og nothaler type 740/425.

Rapp Hydema har levert vinsjpakken som består av følgende: 2xTWS-10025CS trål/notvinsj 35 t, 1xørekalvinsj, 1xND-1200 nettrommel 49,4 t, 2xGW-2200B hjelpevinsj 11,1 t, 1xND-1200 storestrommel 8,2 t, 1xAWW-1800 ankervinsj 4,3 t, 1xSOW-502 nettsondevinsj 4 t, 1xfiskeslangetrommel, 4xHPU á 128 kW, 2xHPU á 94 kW.

RSW-systemet som håndterer 2x750 000 kCal/t er levert av FrioNordica, vacuumsystemet er levert av MMC og ozonanlegget er levert av Normex. Verftet har selv stått for leveransen av avsilingskassen. Fryseanlegget er levert av FrioNordica, Intech og Dybvad, mens fabrikken er levert av Optimar.

INNREDNING «Asbjørn Selsbane» er innredet for 12 personer med innredning fra Maritime Montering og verftet. Det er lagt vekt på lavt støynivå ved å plassere innredningen lengst mulig vekk fra propellen. Utover selve plasseringen er det utført en rekke konstruktive tiltak mht støyisolering, som også er sterkt medvirkende til et lavt støynivå.

ELEKTRONIKK Den elektriske hovedtavlen levert av Circuit er en viktig del av et det hybride framdriftsanlegget og kan overføre 1500 kilowatt elektrisk kraft. For framtiden er den rigget for å kunne tilkobles nye energikilder. Elektrisk installasjon er utført av Hanstholm Elektronik, mens navigasjons- og kommunikasjonsutstyret er levert av Furuno og Hibotech.
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotor: 1xMAK 6M25C, 2000 kW ved 750 o/min Caterpillar
Akselgenerator: 1xAvK DSG 99 K1-6W, 1400 kW Caterpillar
Hjelpemotorer: 2xScania DI 16 55 á 508 kW Hans Østergaard
Havneaggregat: 1xScania DI 16 55, 508 kW Hans Østergaard
Propellanlegg: CP75 Ø3400 mm Scana Propulsion
Reduksjonsgir: ACG75/680/PS550 PTI 500 kW/PTO 1200 kW Scana Propulsion
Styremaskin: SR642-FCP Rolls-Royce Marine
Thrustere: 2xFU-63-LTC-1550 á 550 kW Brunvoll
Dekkskran: 1xKN-50/3,0/80/40/20 3 t/12 m Triplex
Fiskepumpekran: 1xKN-25/2,5/1,0/60/30/15 Triplex
Hjelpekran: 1xTMP 900 K Meydam
Vinsjpakke: 2xTWS-10025CS trål/notvinsj 35 t, 1xørekalvinsj,

1xND-1200 nettrommel 49,4 t,

2xGW-2200B hjelpevinsj 11,1 t,

1xND-1200 storestrommel 8,2 t,

1xAWW-1800 ankervinsj 4,3 t,

1xSOW-502 nettsondevinsj 4 t,

1xfiskeslangetrommel,

4xHPU á 128 kW, 2xHPU á 94 kW
Rapp Hydema
Notutrustning: 1x740/425 nothaler, 1xFL-112/35/15/12 flålegger,

1xNK-6000 notlegger m/TRH-123 rulle
Triplex
Trålblokker:   Brødr. Markussen
Anker/kjetting:   Sotra Anchor & Chain
Bokskjølere:   Bloksma/NRF
Ventiler:   Danfoss
Pumper:   Bombas Azcue/ITT Flygt/Hidrostal
RSW-system: 2x750 000 kCal/t FrioNordica
Vacuumsystem:   MMC
Ozonanlegg:   Normex
Avsilingskasse:   Karstensens Skibsværft
Fryseanlegg:   FrioNordica/Intech/Dybvad
Fabrikk:   Optimar
Ventilasjon:   Aeron
Hydroforanlegg:   Bombas Azcue
Varmtvannstank:   Metro
Startluftkompressorer: 2xLT5 Atlas-Copco
Arbeidsluftkompressor: GA7FF Atlas-Copco
Oljeseparatorer: 1xP605, 1xP615 Alfa Laval
Lastevannsseparator:   DVZ
MOB-båt: RBB425 Noreq
Davit: NPDS 1300H Noreq
Brannslukking:   Semco Maritime
Maling:   Jotun
Innredning:   Karstensens Skibsværft/Maritime Montering
Møbler:   Maritime Montering/Ekornes
Dører:   Momec
Vinduer:   Van Wingerden
Vindusviskere:   Wynn
Styrehusstoler:   Alu Design
Vacuumtoaletter:   Jets
Elektrisk installasjon:   Hanstholm Elektronik
Hovedtavle:   Circuit
Alarm-/monitorsystem:   Marine Control System
PMS: Delomatic 4 Deif
Tankpeileanlegg:   Emerson
Tanknivåalarmer:   Mobrey
Brannalarmanlegg:   Scana Servoteknikk
Elektronikk:   Furuno/Hibotech
Navigasjonslys:   Den Haan
Søkelys:   Seematz
LED-flombelysning:   Luminell
 

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip