Auto Aspire (02/2023)

Publisert: 14.02.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 14.02.2023 kl. 12.43
Foto: UECC
Foto: UECC

United European Car Carriers (UECC) med hovedkontor i Oslo fikk 20. oktober 2022 overlevert sitt tredje og siste nybygg i en serie multi-fuel LNG batteri hybrid bilskip. Nybygget har fått navnet Auto Aspire og er bygd ved Jiangnan Shipyard i Kina.

Auto Aspire går nå sammen med søsterskipene Auto Advance og Auto Achieve inn på UECC sitt rutenett i Nord-Europa med frakt av rullende last som biler og tyngre kjøretøyer.

– Denne betydelige leveransen markerer realiseringen av vår ambisjon som ble skapt for et tiår siden om å lansere en ny generasjon av avanserte lavkarbonfartøy som er i stand til å levere på krav om energieffektivitet under et grønt skipsfartsregime, sier UECCs administrerende direktør Glenn Edvardsen i en melding fra selskapet.

– Dette er oppnådd gjennom en innovasjonsprosess der en ny teknologisk løsning er utviklet sammen med Jiangnans interne skipsdesignteam for å gi betydelige gevinster i form av utslippsreduksjoner, legger han til.

MILJØVENNLIG FLÅTE
Med levering av Auto Aspire har UECC nå fem miljøvennlige PCTC-er av sin nåværende flåte på ni eide fartøy pluss syv innleide enheter. 80 prosent av dagens transportkapasitet oppfyller dermed allerede IMO-kravet om en 40 prosent reduksjon i karbonintensiteten fra levering innen 2030.

De tre nybyggene UECC har fått overlevert i 2022 er i utgangspunktet designet for å kjøre på flytende naturgass (LNG), som kan redusere utslippene med rundt 25 prosent sammenlignet med andre fossile brensler, men vil kunne bruke drop-in drivstoff med lavere karbonintensitet som bio-LNG og syntetisk LNG etter hvert som disse blir mer tilgjengelig.

Hybridbatteriløsningen muliggjør ytterligere utslippsreduksjoner gjennom toppbarbering og bruk av batterikraft for å manøvrere i havner, og eliminerer dermed skadelige utslipp av NOx og partikler nær kystbyer.

Energieffektiviteten til fartøyene forbedres ytterligere av et smart energistyringssystem som bidrar til drivstoffbesparelser, sammen med et optimalisert skrogdesign og propell med regulerbar stigning.

KAPASITET 3600 BILER
Auto Aspire har en lengde på 169 meter, har kapasitet til å frakte 3600 kjøretøy på ti lastedekk og vil sammen med sine søsterskip sette bærekraft på kartet i Ro-Ro-trafikken i Nord-Europa, ifølge Edvardsen.

–Vi er utrolig stolte over å se alle tre nybyggene nå på vannet. Med støtte fra våre eiere NYK og Wallenius Lines, gjør UECC drømmen om miljøvennlig skipsfart til virkelighet, legger han til.

KLASSE
Auto Aspire er klasset i DNV med notasjonen 1A Car carrier BIS Battery(Safety) BWM(E(f), T) DG(P) E0 Gas fuelled LCS MCDK NAUT(NAV) Recyclable TMON(oil lubricated. Fartøyet fører portugesisk flagg med Madeira som registreringshavn.

MASKINERI
Fartøyet er utstyrt med to hovedgeneratorer av typen 6L28/32DF som er leverte av MAN Energy Solutions. Framdriftsmotor er en 6RT-flex 50DF fra Winterthur Gas & Diesel. Propell er av typen VBS 1350 fra MAN Energy Solutions mens thunneltruster er fra Nakashima propeller og av typen NT-F090.

Fartøyet er ellers utstyrt med en nødgenerator fra Cummins av typen QSB7-D og to hjelpekjeler, en som drives av eksosgass og er av typen Aalborg XW og en olje-/gassfyrt av typen Aalborg OC-TCi. Begge er levert av Alfa Laval Aalborg.

UTSTYRSLISTE
Hovedgeneratorer: 2x6L28/32DF MAN Energy Solutions
Fremdriftsmotor: 6RT-flex 50DF Winthertur Gas & Diesel
Propell: VBS 1350 MAN Energy Solutions
Tunnelthruster: NT-F090 Nakashima Propeller
Nødgenerator: QSB7-D Cummins
Hjelpekjeler: 1xAalborg XW, 1xAalborg OC-TCi Alfa Laval Aalborg
Klasseselskap:   DNV

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip