Bergensfjord (05/2018)

Publisert: 27.04.2018 kl. 15.30
Bildet viser søsterskipet Stavangerfjord som var ferdig ombygd i desember 2017. Foto: Erik Ask/Bergenships.com
Bildet viser søsterskipet Stavangerfjord som var ferdig ombygd i desember 2017. Foto: Erik Ask/Bergenships.com

15. februar ble ombygde Bergensfjord overlevert fra Fosen Yard AS til Fjord Line AS, Egersund. Bergen Group Shipdesign og Bergen Group Fosen har designet skipet, og Finn Falkum-Hansen var arkitekt for nybyggprosjektet.

Fjord Line har fått ombygd to av sine mest populære ferjer, Bergensfjord og Stavangerfjord, (MM 02/18) hos Fosen Yard i Trøndelag. Skipene har fått økt lugarkapasiteten sin med over 20 prosent etter ombyggingen. Begge trafikkerer ruten Bergen-Stavanger-Hirtshals-Langesund.

VINTERHAGE OG STØRRE KAPASITET
Som en del av ombyggingen, har Bergensfjord fått 64 nye lugarer og 210 nye sengeplasser. Flere av lugarene er i oppgraderte kategorier, med panoramautsikt og større plass.

– Det er nytt overbygg forut på dekk 10, og 64 nye lugarer i tre kategorier; Captain’s view (suiter), Family cabins (utvendige lugarer) og truckers cabin. I tillegg er det bygget en vinterhage bak på dekk 7, fortalte salgssjef i Fosen Yard, Egil Monsen, i forbindelse med ombyggingen av Stavangerfjord. Det nye overbygget forut er på rundt 1000 m². Her finner man altså Captain’s view-suitene – trukket frem slik at gjestene der har samme utsyn som kapteinen. Den nye vinterhagen har et areal på ca. 170 m².

“MEST MILJØVENNLIGE I SITT SLAG”
“Stavangerfjord og Bergensfjord er de første store cruisefergene i verden som drives utelukkende med flytende naturgass”, skrev Maritimt Magasin da Bergensfjord ble levert i 2014. Skipene ble regnet for å være de mest miljøvennlige av sitt slag, med betydelige utslippsgevinster i forhold til fartøy med motorer og fremdrift basert på tradisjonell tungolje. “Utslippet av nitrogenoksyd (NOx) er redusert med 92 prosent. Utslipp av svovel er fullstendig eliminert, mens utslipp av partikler er redusert med 98 prosent. Dessuten medfører teknologien en netto reduksjon av utslipp av drivhusgasser (CO2) med ca. 20 prosent. I beregningen inngår eventuelle utslipp av metan som isolert øker med LNG som drivstoff, og som har betydning for det totale utslippet av drivhusgasser”, sto det i Maritimt Magasin nr. 4 2014.

KLASSE
Bergensfjord er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 Car ferry A E0 Gas fuelled RP R3(nor). Klassenotasjonene er fra da skipet ble levert i 2014.

MASKINERI
Rolls-Royce har levert hovedmaskineri og fremdrift. Skipet har fire B35:40V12P-gassmotorer, der hver motor har tolv sylindre og yter 5400 kW (7300 hk). “Fjord Lines valg av den mest avanserte motorteknologien gir både skipene den mest lønnsomme og mest miljøvennlige fremdriften”, skrev Maritimt Magasin i sin nybyggomtale i 2014. 

“Gassforbruket per skip per år er beregnet til ca. 13.500 tonn. Tilsvarende forbruk av tungolje per skip ville vært ca. 16.200 tonn”, kan man lese videre i samme blad.

INNREDNING
I forbindelse med ombyggingen, står polske Felix for innredningsarbeidet. Faste møbler er levert av Lium Trevare AS, og Norac AS har levert bad og skott. Sanitære arbeider, sprinkler, etc., er foretatt av BKS AS. Passasjerkapasiteten er på 1500 personer. Det er 306 lugarer om bord, og i tillegg plass til 600 biler.

Hoveddata og maskineri er tall fra da skipet ble levert i 2014.

 

UTSTYRSLISTE
Hovedmotorer: 4xB35:40V12P Rolls-Royce
Gir:   Rolls-Royce
Hjelpemotorer:   MAN
Akselgenerator:   Rolls-Royce
Nødgenerator:   Diesel Power
Dampturbingenerator:   Shinko
El. motorer/propeller/thrustere:   Rolls-Royce
Innredningsarbeid:   Fenix
Faste møbler:   Lium Trevare
Bad/skott:   Norac
Sanitær/sprinkler:   BKS
Aluminiumsoverbygg:   MCP
Elektrisk installasjon:   Elpro

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip