Bourbon Opale (ombygget) (05/2004)

Publisert: 24.05.2004 kl. 14.01 | Oppdatert: 24.05.2017 kl. 15.30
Bourbon Opale
Bourbon Opale
2. juni kunne Aker Langsten levere sitt nybygg nr. 194, offshorefartøyet «Bourbon Opale» til Island Offshore.

«Bourbon Opale», er et offshore fartøy av type UT-745, som var nesten ferdig før jul, da rederiet bestemte at fartøyet skulle bygges om til et såkalt «well test service vessel». Ombyggingen ble startet i desember 2003 og fartøyet gikk så fra verftet i Tomrefjord 2. juni 2004. «Bourbon Opale» gikk da til USA for å få montert ombord to stk slangetromler. Etter dette gikk den til Mexico for å gjennomføre den endelige godkjenningsprosedyre, før den skulle settes i drift for det mexicanske oljeselskapet Pemex.

OMBYGGINGEN Ombyggingen gikk i grove trekk ut på å fjerne alle monterte tanker i cement tankrommet akter for maskinrommet. I dette området ble det integrert fire stk nye crude oil tanker. På hoveddekket ble det montert et prosessdekk i området mellom spant 17 og spant 63 og 3.1 m over hoveddekket. På spant 67/69 ble det montert en 12 m høy og 17 m bred brannvegg. Det ble montert et nytt prosessanlegg oppå prosessdekket og 2x export pumper og 2x re-injection pumper ble montert på hoveddekket. Kapasitetene på prosessdekket er: 10 000 bbl/day - leverandør Expro Group. Re-injection pump 2x45 m3 210 bar - leverandør WoodGroup. Export pump 2x80 m3 45 bar - leverandør WoodGroup. Hele det elektriske anlegget i forbindelse med alt nytt utstyr ble integrert i skipets system med hensyn til nødvendige sikkerhetskrav. Dette innebærer blant annet alle nødvendige nedstengings- og frakoblingssystem, kommunikasjonssystem og overvåkingssystem. På akterdekket ble det montert 1 stk flammebom i tilknytning til prosessanlegget. På styrbord side av hoveddekket ble det montert en ny kran type ABAS KDE240/3 7 t - 30 m, 1,5 t - 10 m. I maskinrommet ble det montert 2 stk «deluge»/overrislingsbrannpumper, med kapasitet 2x610 m3/time - 12 bar, som dekker full overflod på hele prosessområdet og vanngardin på akter styrehus. På babord side på hoveddekket foran brannvegg, ble det montert en ny termal olje heater av type Aalborg, med kapasitet på 3200 kW, med 6 stk heatere i rørsystemet, for heating av crude oljen. Nye anlegg for nøytralgass, serviceluft ble montert med kapasiteter henholdsvis 128 nm3/t og 2x506 cfm/10,5 bar.

MEXICOGULFEN Fartøyet skal drive brønntesting i Mexicogulfen ved at de knytter seg opp mot brønnen og tester hva som er i brønnen. Enten brennes oljen av i flammebommen, føres tilbake i brønnen (re-injection) eller lagres ombord i crudeoiltankene og losses da med exportpumpene.

MASKINERI Vi hadde omtale av «Bourbon Opale» i nr. 2 i år, der vi blant annet skrev at fartøyets fremdriftsanlegg består av fire stk Ulstein Bergen C2533L6A med en effekt på 1740 kW hver, to frekvensstyrte azipull thrustere hver på 2500 kW og en tunnelthruster og en swing-up azimuththruster hver på 883 kW. Fartøyet ble for øvrig døpt samtidig med «Bourbon Jade» fredag 30. januar. Gudmor for «Bourbon Opale» var Bodil Welsvik. Fartøyet er bygget til klasse +1A1, SF, 10, DK+, HL(2,8) DYNPOS AUTR, LSL*, CLEAN, COMFV(3), OILREC i Det Norske Veritas.
UTSTYRSLISTE
 
Leverandører - ombygging    
Elektriske installasjoner:   ABB
Export- og re-injectionpumper:   Woodgroup
Nøytralgassanlegg med kompressorer:   Lønsethagen
Malingsarbeider:   Vest Sandblåsing
Prosessdekk (ståldekket):   Salthammer Båtbyggeri
Slangetromler:   Well Stream
Kran:   ABAS Crane
Pumper:   Ing. Per Gjerdrum
 

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Lignende skip