Christian i Grotinum (05/2022)

Publisert: 03.05.2022 kl. 00.00 | Oppdatert: 03.05.2022 kl. 10.52
Foto: Kent Bandholm
Foto: Kent Bandholm

Karstensens Skibsværft AS i Skagen i Danmark overleverte sitt nybygg nummer 466, Christian i Grotinum, til eierfamiliene Rasmussen og Klaksvík på Færøyene 4. mars 2022. Fiskefartøyet erstatter skipper Bogi Rasmussens sitt tidligere fartøy med samme navn. I tillegg til det nye fartøyet, driver eierne også den pelagiske frysetråleren Nordborg der Jón Rasmussen er skipper.

Fartøyets design, spesifikasjon og arrangement er et resultat av et omfattende og tett samarbeid mellom eiere og verft hvor alle løsninger er optimalisert og skreddersydd for å passe skipper Bogi Rasmussens og hans mannskaps spesifikke krav. Hovedfokus er satt på optimalisering av arbeid, sikkerhet og komfort for mannskapet, optimalisering av fangsthåndtering- og lagringsfasiliteter og optimalisering av drivstofforbruk.

Skroget er bygget i stål med to sammenhengende dekk; hoveddekk og shelterdekk, og med lange for- og båtdekk. Styrehus, båtdekk, skorstein og master er bygget i aluminium.

LITE STØY
For å få minst mulig støy er lugarområdet plassert så langt unna propellen som mulig. I tillegg er det gjort en rekke konstruktive grep for å skape et lavt støynivå. Under prøveturene viste støymålinger nivåer godt under krav og anbefalinger.

Den nye pelagiske tråleren er 89,35 meter lang, 17 meter bred og har en bruttotonnasje på 4985 tonn. RSW-tankene har en kapasitet på 3590 kubikkmeter og under prøveturen oppnådde fartøyet en fart på 18,2 knop.

KLASSE
Christian i Grotinum er klasset i DNV med notasjonen +1A Fishing Vessel E0 TMON, hull Ice-C.

MASKINERI
Hovedmotoren er en Wärtsilä 12V31 som yter 7320 kW med 750 omdreininger i minuttet. Gir og propell er også levert av Wärtsilä. Generatoren kommer fra Marelli, mens to hjelpemotorer og havnegenerator er levert av Caterpillar.

Styremaskin er av typen Kongsberg Tenfjord og Kongsberg har også levert ror. Brunvoll har levert en truster akter og en azimuth-truster. To startluftkompressorer er levert av Sperre mens arbeidsluftkompressorer kommer fra Atlas Copco. Kjøling skjer ved hjelp av Hydroniq Rack-coolers. OSO Hotwater har levert varmtvannstank mens Jets har levert vacuum toalettsystem.

DEKK
Alle vinsjer er elektriske og leverte av Ibercisa. Utsyr for fiskepumping som inkluderer pumper og slangehåndtering kommer fra MacGregor Norway. De har også levert hydrauliske kraner på dekk og nothåndteringsutstyr. HP Hydraulics har levert hydraulikksystemet som driver kranene, trålblokker er fra Bødr. Markussen og anker og kjetting fra Max Fodgaard.

INNREDNING
Innredningsarbeider i mannskapsområder er utført av Maritime Montering som også har levert møbler i samarbeid med Ekornes. Tre styrehusstoler er av typen NorSap 1600 og ventilasjonen er levert av LF Ventilation. Beha-Hedo Industrier har levert bysseutstyret.

DIVERSE
RSW-systemet kommer fra PTG Frionordica, mens tilhørende vacuumsystem er levert av Iras. Viking har levert MOB-båt, davit og redningsflåter, Survitec vanntåkesystem og Scana Servoteknikk branndeteksjon.

Vinduer er levert av Promap og vindusviskere er fra Wynn. Malings-leverandør har vært PPG Sigma. KS Elektro har utført de elektriske installasjonene mens hovedtavle er levert av ScanTechnic og alarmpanel av Wärtsilä Lyngsø.

Det elektroniske utstyret til fiskeleting, navigasjon og kommunikasjon kommer i hovedsak fra Furuno, Scanmar og Simrad. Scantrol har levert autotrålsystemet og intercom er levert av Vingtor Stentofon.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor: 12V31 7320 kW Wärtsilä
Propell/gir:   Wärtsilä
Generator:   Marelli
Hjelpemotorer: 2 stk. Caterpillar
Havnegenerator:   Caterpillar
Ror:   Kongsberg Maritime
Styremaskin: SR 723 Kongsberg Tenfjord
Thrustere:   Brunvoll
Starluftkompressorer:   Sperre
Arbeidsluftkompressorer:   Atlas Copco
Kjølere: Reck-coolers Hydroniq
Elektriske vinsjer:   Ibercisa
Fiskepumpeutstyr: Rapp MacGregor Norway
Nothåndtering: Triplex MacGregor Norway
Dekkskraner: Triplex 1x4 tonn, 1x3,5 tonn MacGregor Norway
Hydraulisk drivsystem:   HP Hydraulics
Trålblokker:   Brødr. Markussen
Anker/kjetting:   Max Fodgaard
MOB-båt:   Viking
Davit/redningsflåter:   Viking
Toalettsystem:   Jets
Varmtvannstank:   OSO
Innredning mannskapsområder:   Maritime Montering
Møbler:   Ekornes/Maritime Montering
Styrehusstoler:   NorSap
Ventilasjon:   LF Ventilation
Bysseutstyr:   Beha-Hedo Industrier
RSW-system:   PTG Frionordica
Vacuum-system:   Iras
Vindu:   Promap
Vindusviskere:   Wynn
Maling:   PPG Sigma
Elekriske installasjoner:   KS Elektro
Hovedtavle:   Scan Technic
Alarmpanel:   Wärtsilä Lyngsø
Navigasjon/komm./fiskeleting   Furuno/Scanmar/Simrad
Autotrålsystem:   Scantrol
Intercom:   Vingtor Stentofon
Klasseselskap:   DNV
Belysning:   Glamox
Kabel-/rørgjennomføringer:   Roxtec

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Lignende skip