Clipper Saturn (08/2015)

Publisert: 07.08.2015 kl. 06.31 | Oppdatert: 14.08.2018 kl. 15.59
Clipper Saturn
Clipper Saturn
«Clipper Saturn» ble levert 1. juni 2015 fra Hyundai Heavy Industries Ulsan som byggenummer 2709. «Clipper Saturn» er det andre i rekken av Solvangs tre nybygg av 60.000 kubikkmeter LPG tankskip. Skipet er designet og utstyrt for å være ledende i sitt segment på effektivitet, miljøvennlighet og sikkerhet.

«Clipper Saturn» ble døpt 26. mars 2015 ved Hyundai Heavy Industries, Ulsan, med ansatte, eiere og interessenter til stede. Skipet ble ønsket til lykke av gudmor Anita Nordklev.SKIP ER BYGGET FOR FREMTIDEN Skipet er designet og utstyrt for å være ledende i sitt segment med tanke på effektivitet, miljøvennlighet og sikkerhet. Skipet er utstyrt med åpen type våtskrubber levert av Wärtsilä, som gjør det mulig å rense avgassene fra både hovedmotor og hjelpemotorer for svoveldioksider, tilsvarende som ved bruk av marin gassolje. Driftsdata viser at skrubberen kan rense tilnærmet all svoveldioksid fra avgassene, hvor også utslipp av partikler og sot blir kraftig redusert.

Skipet er bygget med en lugarkapasitet for totalt 27 personer og har redningsutstyr for 31 personer, hvor samtlige lugarer er enmannslugarer. Bysse- og vaskeriutstyr er levert av Electrolux.

Fritt fall livbåt og MOB båt med kraner er levert fra Norsafe, mens redningsflåter og brannmannsutstyr er levert fra Viking Life-Saving Equipment.

Broutrustning er levert av Kongsberg og er av typen K-Bridge, med papirløst kartsystem og ECDIS i henhold til nye forskrifter. Maskinroms overvåkningssystem er Kongsberg K-Chief.

Optimalisering av skrogform, samt bruk av bunnstoff i toppsjiktet, sørger for at skipet bruker halvparten av brennstoffet per nautisk mil som et tilsvarende skip med samme lastekapasitet bygget for 30 år siden. Driftsdata viser også at skipet bruker opp mot 5 prosent mindre brennstoff enn modelltester indikert av verftet. Dette kan være et resultat av installering av Mewis kanal, som sørger for jevnere vannstrøm inn på propell.

Skipet er utstyrt med eksoskjele også på hjelpemotorene, som gjør at skipet kan minimalisere forbruket på kjelen når skipet er i havn. Erfaringer viser at mer enn et tonn med brensel kan spares per dag i havn.

Lasteanleggene installert for kjøling av last er levert av Wärtsilä. For å sørge for optimal effektivitet er det installert sjøvannspumper med frekvensstyring. Elmotorene som driver lastekompressorene er EX-sertifisert, noe som gjør at det ikke behøves eget elektromotorrom.

Ballastrenseanlegg levert av Techcross renser og uskadeliggjør mikroorganismer som kan skade lokale økosystem, før ballastvannet blir pumpet tilbake til sjø.

De mindre forbrukene er heller ikke glemt. Skipet er utstyrt med LED-lys, som både bruker mindre energi og har lengre levetid, er installert hvor mulig. Rederiet har systemer på plass for å overvåke driftstimer på alle store strømforbrukere for å muliggjøre optimalisering av skipets totale forbruk.

KLASSE «Clipper Saturn» er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: +1A1 TANKER FOR LIQUIFIED GAS, 2G, E0, TMON, BIS, BWM-T, COAT-PSPC(B), NAUTICUS (NB), Plus og NAUT-OC.

MASKINERI Hovedmotoren er levert av MAN B&W, type 5S60ME-C8.2, med maksimal effekt på 11.900 kW ved 103,3 omdreininger. Normal driftseffekt er 8.415 kW. VIT (Variable Injection Timing) sørger for at motoren kan tunes for optimal effektivitet med hensyn til varierende brennstoffkvalitet og best mulig økonomisk drift.

Tre Hyundai Himsen 8H21/32 hjelpemotorer med effekt på 3x1.280 kW og generatorer fra HHI-ESS forsyner skipet med nødvendig strøm. Nødgenerator er levert av Doosan Infracore og har en effekt på 130 kW.
 
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotor: 1x5S60ME-C8.2, 11.900 kW MAN B&W
Hjelpemotor: 3x8H21/32 à 1.280 kW HHI HiMSEN
Nødgenerator: AD086TI 130 kW Doosan Infracore
Eksosskrubber (ECGS): Open-Loop, Wet Wärtsila
Kjele: PAO501P32 KangRim
Eksoskjele: ME & AUX: EB201ZZ KangRim
Incinerator: OG400CS TeamTec
Automasjonssystem: K-Bridge, K-Chief Kongsberg
Kjøleanlegg: 4x2K160-2F_1 Hamworthy/Wärtsila
Lossepumper: 8x32-PH-1001à 600 m3/h Svanehøj
Ballast renseanlegg : 2xElectro Cleen à1.000 m3/h Techcross
Dekkskran: HHC-280-0822 - 7,5t/22m Oriental
Proviantkran: 2xHPC 100- 0416 Oriental
Lensevannsseperator: Bilgemaster, 15 ppm GEA Westfalia
Brennstoffseperator: 2xOSE20-0136-067/18 GEA Westfalia
Smøreoljeseperator: 2xOSE10-91-067/6 GEA Westfalia
Inert gassanlegg: 5.500 m3/h Wärtsila Moss
Livbåt: Freefall Norsafe
MOB-båt:   Norsafe
 

Kurt W. Vadset

redaksjon[a]maritimt.com

Lignende skip