Dønnland (10/2012)

Publisert: 26.10.2012 kl. 12.05 | Oppdatert: 22.08.2018 kl. 12.12
Dønnland
Dønnland
14. september ble «Dønnland» overlevert fra Aas Mek. Verksted AS til Norsk Fiskertransport AS, Kolvereid. Brønnbåten er verftets byggenummer 189 og har design AAS 1502 ST.

DÅP Dåpsseremonien ble holdt i Alta den 6. oktober 2012 med ordføreren i Alta kommune, Laila Davidsen, som gudmor. Dette er det tredje nybygget som leveres fra Aas Mek. Verksted A/S til Norsk Fisketransport AS. Båten går inn på fast avtale for Main Stream i Finnmark.

LASTEARRANGEMENT Lasterommet er på totalt 1500 m3 fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med telling og filter for luseoppsamling. I tillegg er det montert et dobbelt vacuumpumpeanlegg med 2x6000 liter tanker med sorterings- og telleutstyr. Båten er videre arrangert med eget system for smolttelling, tilkoblet vacuumpumpesystem og trykklossesystem, samt UV- og 150 micronfilter for behandling av sjøvann inn eller ut av lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l. UV-filteret har kapasitet for behandling av 12 000 m3 med vann pr time i forbindelse med avlusing. Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom bandfilter for utskilling av tørr stoff/lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land for analyse. Eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. For transport av fisk med lukket system er det montert utstyr for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH. For vask og desinfisering av lasterom og rørsystem er det montert et automatisk vaske -og desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfiseringsystem.

MASKINERI I maskinrommet er det montert en hovedmotor type ABC 6MDZC på 1325 kW ved 1000 o/min, som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av to Cummins KTA38D, hver på 890 kw, samt et havneaggregat type Nogva/Scania DI 12 62M på 190 kW. For best mulig manøvrering, er det montert sidepropell for og akter, hver på 300 kW, type Brunvoll.

DEKK For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene er det montert fire kraner på dekk; to på 40 t/m, en på 32 t/m og en på 23 t/m, alle med 2,5 tonns vinsj. Båten er utstyrt med sorteringsanlegg for sortering og telling av fisk i to ulike størrelser samt smolttelling via trykklossesystem.

INNREDNING Det er innredningsfasiliteter for ti personer, fordelt på fire enmannslugarer og tre tomannslugar, alle med egne dusj og toalett. Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, vaskerom, garderobe, kaffebar m.m. Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering m.m. Båten er utstyrt med vacuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

ELEKTRONIKK Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart. Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under transport.
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotor: ABC 6MDZC, 1325 kW ved 1000 o/min Frydenbø Power
Hjelpemotor: 2xCummins KTA38D á 890 kW Nogva Motorfabrikk
Havneaggregat: Scania DI 12 62M, 190 kW Nogva Motorfabrikk
Gir/propeller:   Finnøy Gear & Propeller
Styremaskin:   Rolls-Royce Marine
Manøversystem:   Finnøy Gear & Propeller
Sidepropeller: 2x300 kW Brunvoll
Dekkskraner: 2x40 tm, 1x32 tm, 1x23 tm Bergen Hydraulic
Ankervinsj:   Rapp Hydema
Ankerutrustning:   Sotra Marine Produkter
Pumper:   Ingeniør Per Gjerdrum
Ventil/rør utrustning:   Ålesund Armatur/Ahlsell/Brødrene Dahl
Ventilasjon:   Wangsmo
Bokskjølere/ICAF:   MPE Cathodic
Vacuumpumpeanlegg:   Stranda Prolog
Fisketeller:   Wingtech
Smoltteller:   Wingtech
Ozonanlegg:   Redox
Maling:   International Maling
MOB-båt:   Erling Haug
Redningsflåter:   Mare Safety
Brann/redningsutstyr:   Erling Haug
CO2-anlegg:   Autronica Fire & Security
Innredningsarbeid:   R&M Ship Interior
Møbler:   Troldmyr Møbelfabrikk
Styrehusstoler:   Alu Design
Utv. dører:   Libra-Plast
Innv. dører:   Norac Baggerød
Vindu:   H.K.Van Wingerden
Vindusviskere:   PMC Servi
Elektrisk:   Vik Elektro
Elektronisk:   O. Øverland
 

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Lignende skip