Edda Fram (06/2007)

Publisert: 27.06.2007 kl. 10.14 | Oppdatert: 05.04.2018 kl. 13.15
Edda Fram
Edda Fram
«Edda Fram» er et plattform forsyningsskip som er bygd ved verftet Astilleros Gondan S.A. i Spania. Fartøyet er designet av Skipstekniske AS og er av typen ST-216. Nybygget er byggnummer 432 ved verftet. Eierne er rederiet Østensjø AS i Haugesund. Dette er det første forsyningsskipet så langt, som er utrustet med dieselelektriske kraftanlegg der hovedpropellsystemet er levert av Voith Schneider. Dåp av fartøyet fant sted i Spania i september i fjor og «Edda Fram» har inngått en femårs kontrakt med Shell UK.

OPTIMAL YTEEVNE Rederiet Østensjø AS har utviklet et nytt design på «Edda Fram» sammen med Skipsteknisk AS. Skipet er designet med dieselelektrisk kraft og propellanlegg fra Voith Schneider. Rederiet har i mange år hatt et felles utviklingsprogram sammen med Voith Turbo Marine GmbH for å få frem optimal yteevne på VSP thrustere spesielt i bruk for eskorte-/ledsagerbåter, men også for offshorefartøy. Senere har dette også inkludert en funksjon for aktiv slingrereduksjon, noe som spesielt er attraktivt for offshorefartøy.

REAGERER RASKT Det har vært utført omfattende modelltestinger ved Voith Heidenheim, Marintek i Trondheim og Vienna Model Basin i Wien. Det er gjennom testene blitt dokumentert at Voith sitt propellsystem har høy fremdriftseffekt med potensiale for drivstoffbesparelse, sammenlignet med kontraroterende azimuth thrustere. Den potensielle sparingen på brennstoff ligger på mellom fem og 20%, avhengig av forholdene og farten skipet opererer i. Den spesielle konstruksjonen til Voiht Schneider sitt propellsystem, gir en rask thrusterrespons fra babord til styrbord på max ca 2 sekund. Dette gjør at thrusterkraften aktivt kan brukes for å dempe slingringen av fartøyet. Rulledempingen kan i mange tilfeller bli redusert med helt opp til 90-100%. To antirulletanker er plassert under styrehuset. Klassenotasjon DnV +1A1, Supply Vessel, SF, EO, DynPos AUTR, HL(2,8), dk+, LFL*, ICE-C, CLEAN, COMF-C(3)-V(3). NAUT OSV.

MASKINERI «Edda Fram» har dieselelektrisk fremdriftsanlegg, Dette består av fire Mitsubishi dieselgeneratorsett hver på 1950 kW, levert av Diesel Power. To reversernde AC thrustermotorer med en effekt hver på 2500 kW, driver to Voith Schneider propellere. To tunnelthrustere forut har en effekt hver på 1400 kW. I tillegg er det en RIM thurster fremme på 800 kW. Alle sammen levert av Brunvoll. Nød-/havnegeneratorene er på cirka 400 kW. DP-anlegget er av typen Green-DP22 levert av Kongsberg Simrad. Det dieselelektriske systemet er basert på 690 V fra Aker Kværner sitt nye Low Loss Concept (LLC).

DEKK Dekksmaskineriet om bord «Edda Fram» består av to ankerspill/fortøyningsvinsjer som er montert forut på fartøyet pluss anker og kjetting. Seks hydrauliske lastesikringsvinsjer hver på to tonn. To 10 tonns capstans, to slepevinsjer hver på 20 tonn. Dekkskranene er en på fire tonn SWL med ti meters arm, og en på 1,5 tonn SWL med åtte meters arm, levert av Hydramarine. Fem bulk sementtanker hver på 69 m3 totalt 365 m3 og bulk discharge har to kompressorer hver på 30,5 meter 3/min ved 6,0-6,5 bar. Redningsflåten er av typen LSA som er godkjent for 23 personer.

INNREDNING Totalt er det innredet 19 lugarer om bord «Edda Fram». Det er 15 enkle, fire doble og to offiserslugarer, alle har separate baderom. Det er innredet sauna, treningsrom, vaskeri og en romslig salong. Det er egen salong for røykere pluss messerom og bysse. Det er lagt vekk på høy kvalitet på de enkle lugarene som også får tv og underholdningsutstyr. Kontorfasiliteter er det også om bord.

ELEKTRONIKK Navigasjon og kommunikasjonsutstyret om bord «Edda Fram» består av følgende; Furuno FAR-2827 ARPA 3 cm radar, Furuno FAR-2837S, ARPA 10 cm radar, Telchart 2026 w/C-Map elektronisk kartsystem, Furuno VDR500 reisedataregistrator, tre S. G. Brown Meridan gyrokompass, Robertson AP9 Mk III autopilot, to Furuno GP90 w/DGPS, Furuno NX-500 Navtex, Taiyo TD-L1550A retningssøker, FAX-208MkII værfaks, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 logg, AIS. Hovedinstallasjon for kommunikasjon er GMDSS med IMO regulering for fartøy som opererer i sjøområde 3. Furuno MF/HF FS 2570 radiomottaker, Furuno DSC-6A MF/HF dekoder, to Furuno DSC-FM8500 VHF dekodere, to Furuno DSC-FM8500 VHF, tre Sailor RT2048 Simplex, tre Jotron TR-20 GMDSS, fire bærbare Motorola GP900, Jotron 40S MkII, Jotron 45 SX EPIRB/COSPAS Freefloat, to Jotron TRON-Sart radartranspondere, GSM Satelitt telefaks, GSM/SAT på ComBox mail, GSM mobiltelefon, Neratek Fleet-77 klasse II, telefon, faks, data, NEC S2 telefon Mini-M, to Furunu FELCOM 15 Satcom C, SeaTel satelitt-tv.
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotorer: 4xdiesel generatorsett, 1950 kW Diesel Power
Framdriftspropeller: 2x2500 kW Voith Schneider
Havne-/nødgenerator: ca 400 kW Alconza
Thrustere: 2x1400 kW, 1 x 800 kW Brunvoll
Broutstyr:   Gali Spania
Radarscan DP-referansesystem:   Guidance Navigation
DP-system: Green-DP 22 Kongsberg Simrad
Kuplinger:   Stromag
Incinerator:   Teamtec
Ventilasjonssystem:   Aeron Miljøteknikk
Separatorer:   Alfa Laval
Startluft/arbeidsluftkompressorer:   Sperre Industrier
Kjele:   Pyro
Pumper:   Ing. Per Gjerdrum
Bokskjølere:   Bloksma/Dimo
UV-filter:   Wedeco
Vedlikeholdssystem:   Tero marin
Luftkompressor/nitrogen:   Kaeser Kompressoren
Lensevannseparator:   RWO/Golten
Bulkhandling kompressorer:   Atlas Copco
Elektronikk:   Vico AS
Klima anleggsutstyr:   Zöllner
Brannslukkingsskum:   DP Pumps
Kloakkanlegg:   DVC-Services
Sikkerhetsvinsjer:   Comer Industrier
Dekkskraner:   Hydramarine
Livredningsutstyr:   Viking Life-Saving Equipment
Redningsflåte: LSA for 23 personer  
Mob-båt/davit:   Hydramamrine
Sanitærutstyr:   Jets Vacuum
Bysseutrustning:   Beha Hedo
Søkelys:   Norselight
Lyskastere:   Tranberg
Proviantkjøleanlegg:   Nilsen Fryse- og Kjøleteknikk
 

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Lignende skip