Emerald (10/2023)

Publisert: 17.10.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 17.10.2023 kl. 11.27
Foto: Skipsteknisk
Foto: Skipsteknisk

Den nye arktiske fabrikktråleren Emerald ble 21. juni 2023 levert fra Tersan Shipyard i Tyrkia til rederiet PF Havborg på Færøyene. Tråleren er 87,5 meter lang og er av ST-119-design fra Skipsteknisk i Ålesund.

Nybygget er bygd med isklasse og har fått installert prosessanlegg for både reker, torsk og annen hvitfisk. Fryseromskapasitet for reker og fisk er 2250 kubikkmeter arrangert på to lastedekk. I tillegg er fartøyet tilrettelagt med fiskemelanlegg, 450 kubikkmeter fiskemelrom og lager for 130 kubikkmeter fiskeolje.

AUTOMATISERTE ANLEGG
Tråleren har både tunnelfrysere for reker og platefrysere for reker og hvitfisk som til sammen har en kapasitet på 70 tonn i døgnet. Fryseanleggene er fullt ut automatiserte og ferdige palleterte og pakkede produkter blir transportert via et transportsystem fra prosessdekket til øvre og nedre lagerrom

Fartøyet er tilrettelagt for drift med tre tråler og klargjort for senere oppgradering til drift med fire tråler. Om bord er det lugarplass for et mannskap på 40 personer. Fart uten last er beregnet til 16 knop.

KLASSE
Den nye tråleren er klasset i DNV og har fått klassenotasjonen 1A Stern trawler E0 Ice(1B) TMON(oil lubricated) ER(SCR, TIER III). Emerald er registrert på Færøyene og har Torshavn som registreringshavn.

MASKINERI
Hovedmotor om bord er en W12V31 fra Wärtsilä. Samme produsent har levert gir av typen SCV105 og propellanlegg av typen WCP1190. To thrustere er levert av Brunvoll AS, en FU63 foran og en FU45 akter, og ror kommer fra Kongsberg.

Parat Halvorsen AS har levert en kombinert eksos- og oljefyrt kjele, og fra MAN Energy Solutions kommer det to hovedgeneratorer. Nødgenerator av typen D19 M er produsert av Scania og levert av Lindenberg Anlagen.

DEKK
Seaonics har levert alle de elektriske vinsjene på dekk, mens Dimo har levert trolley arrangement og Markussen trålblokker. Istrål-davit er levert av Ing. B. Kolberg og de tre dekkskranene er leverte av Seaonics. MOB-båt er levert av MacGregor.

FABRIKK
Fabrikkanlegget er produsert av Steel-X, mens Intech har levert rekekokere og IQF-frysere. Fiskemelfabrikken er en leveranse fra Amof Fjell AS, mens Teknotherm Marine AS har levert frysemaskineri.

DIVERSE
Elektronisk utstyr til navigasjon, fiskeleting og kommunikasjon er levert av Marine Elektronikk. Beho-Hedo Industrier har levert bysseutstyr. og Libra-Plast rorhusdør.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor: W12V31 Wärtsilä
Gir: SCV105 Wärtsilä
Propellanlegg: WCP1190 Wärtsilä
Thrustere: 1xFU63, 1xFU45 Brunvoll
Ror:   Kongsberg
Kjele:   Parat Halvorsen
Hovedgeneratorer:   MAN Energy Solutions
Nødgenerator: Scania D19 M Lindenberg Anlagen
El-vinsjer:   Seaonics
Trolley arrangement:   Dimo
Trålblokker:   Brdr. Markussen
Istrål davit:   Ing. B. Kolberg
Dekkskraner: 3 stk. Seaonics
MOB-båt:   MacGregor
Fabrikkanlegg:   Steel-X
Rekekokere:   Intech
IQF-frysere:   Intech
Fiskemelfabrikk:   Amof Fjell
Frysemaskineri:   Teknotherm Marine
Elektronisk utstyr:   Marine Elektronikk
Skipsdesign:   Skipsteknisk
Klasseselskap:   DNV
Bysseutstyr:   Beha-Hedo Industrier
Rorhusdør:   Libra-Plast
Kom. avfallshåndteringssy.:   Delitek
Aktuatorer:   Eltorque
Kabel-/rørgjennomføringer:   Roxtec
Vannfelle:   John Gjerde
Tanklufteventil: Aero 1.1, 1.2 John Gjerde

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip