Fjon-M (03/2002)

Publisert: 07.03.2002 kl. 09.50 | Oppdatert: 02.03.2017 kl. 14.08

 
Kabelferjen «Fjon-M» som ble satt i drift i månedsskiftet februar-mars på strekningen Duesund-Masfjordnes, er den første i sitt slag som er satt inn i riksvegnettet her i landet.

Det er Wergeland-Halsvik AS avd. Solund Verft, Solund i Sogn og Fjordane som har bygget ferjen og som også har konsesjon for å drive den. Avd. leder Jan Petter Færøy ved Solund Verft forteller at det er et velutprøvd system med drift av slike ferjer i Sverige og at de har vært der og sett på tilsvarende ferjer før de selv startet bygging av «Fjon-M».

FREMDRIFT

Ferjen blir drevet av et elektrohydraulisk system og det er hydrauliske vinsjer som drar ferjen frem ved hjep av to ståltau som er spent over fjorden. Verftet valgte et velutprøvd svensk vinsjsystem for «Fjon-M». Det er to Sabb Iveco dieselaggregat ombord. Det største med en effekt på nesten 300 kW driver pumpene ombord og det andre som er på ca 70 kW sørger for strømproduksjonen.

DIVERSE

Ferjen har en kapasitet for 60 passasjerer og er spesifisert for 100 tonn last. Det er plass til 21 personbiler, eventuelt 2 vogntog og 14 personbiler. Det er for tiden en mannskap foruten skipper for å kjøre ferjen foreløpig. Meningen var at det kun skal være skipper ombord. Alt kan overvåkes fra broen, som er utstyrt med nødvendig navigasjons- og kommunikasjonsutstyr, samt overvåkingssystem for manøvrering og øvrig utstyr. - Men myndighetene er ikke blitt helt enige med hverandre om hvordan dette skal gjøres, sier Færøy, så foreløpig kjører vi med et mannskap på to.

Færøy forteller videre at de har gjort alt arbeidet med ferjen selv. Både med bygging, innredning og overflatebehandling. Hele ferjen er sandblåst og metallisert fra vannlinja, for å spare på fremtidig vedlikehold er hele ferjen galvanisert.

Selstad AS har levert en MOB-båt og øvrig redningsutstyr ombord.

- Dette er i hvert fall en ferje som er billig i drift og billig å bygge, legger Færøy til.

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Lignende skip