Fob Jr. (03/2003)

Publisert: 10.03.2003 kl. 13.42 | Oppdatert: 06.03.2017 kl. 15.38
Fob Jr.
Fob Jr.
Aas Mek. Verksted, Vestnes, leverte 9. februar en 15 meter lang arbeidsbåt til rederiet Fob Shipping AS, Bergen. Fartøyet, som har navnet «Fob Jr.» er byggenummer 171, og er en katamaran arbeidsbåt. Dåpsseremoni ble holdt i Bergen.

Båten er en katamaran bygget i stål, og er også «multipurpose» fartøy. I utviklingsarbeidet har målet vært å skape et transportmiddel som kan ivareta de fleste kystoppdrag, konkurrere med tungtransporten, utføre oppgaver som normalt krever større skip, og dessuten konkurrere med mindre fartøyer, inklusiv slepefartøyer.

MANGE BRUKSOMRÅDER Aktuell anvendelse kan være som lastefartøy, slepefartøy, servicefartøy for oppdretts- og offshorenæringen, til dykkerarbeider osv. Fartøyet har en størrelse som gjør det mulig å komme til på steder der større fartøyer vil få problemer. Bunnen forut er forsterket, slik at det er mulig å gå inn i fjæren eller til kai med begrenset vanndybde og stå «safe aground» En kran kan svinges rett forover, kan strekkes 12 m fremfor baugen og benyttes til å laste og losse. Fob Jr. kan også brukes som «feeder» fartøy, og frakte 16 20-fots containere, stålseksjoner for verftsindustrien, arbeidsbåt for større offshorearbeider m.v.RIKELIG UTSTYRT «Fob Jr.» er rikelig utstyrt, blant annet med dette:

• Dynamisk posisjonering er knyttet til satellitt- og andre navigasjonssystemer

• Om bord er kran med løfteevne på 40 tonn (3 m arm) og 11,5 tonn (16 m arm). Den er plassert på styrbord side av styrehusdekket for å oppnå lengre rekkevidde mot kai, større løft og løftehøyde, ikke oppta dekksplass, svinge 360 grader og stues lettvint vekk på tvers bak styrehuset. Den blir betjent med en bærbar trådløs fjernstyring og vekten av hengende last vises på fjernstyringen.

• Trimtankene opereres fra styrehuset og har kapasitet på 180 m3.

• 3D ekkolodd brukes til å kartlegge havbunnen, lagre data og produsere detaljerte dybdekart.

• Fartøyet har «Moon Pool» for 150 tonns løft. (Flush-luke i hoveddekket mellom katamaranskorgene)

• Det finnes broalarm der fartøyet stopper automatisk og blir liggende i stopposisjonen dersom alarm utløses.

• Akterrampe med rull

• Baugport

• Avtagbar rekke på hoveddekket for bred last

• Slepevinsj med 1000 meter slepevaier, slepekrok og kontinuerlig overvåking og logging av «bollard pull».

• Forsterket lastedekk med 25 tonns punktbelastninger og rikelig antall lastesurringer

• På lastedekket er det tilgang til høytrykksspyling med fersk- og saltvann, inkludert «steaming», uttak for hydraulikk, strøm, diesel og luft.

• Godt nautisk utstyr, air-condition, «back-up»-system for hjelpe- og hovedmotor, god generatorkapasitet.

«Fob Jr.» har bollard pull på ca 14 tonn, og oppnår større slepekraft enn mange av dagens mindre slepefartøyer. Slepevinsjen er plassert på styrehusdekket, og fører slepevaieren til hoveddekket. På denne måten oppnås en helt ny løsning, ved at fartøyet fullt ut kan brukes både som slepe- og lastefartøy. Dette gir et klart konkurransefortrinn.

MASKINERI Det er montert to hovedmotorer type Volvo Penta marinediesel TAMD 162 C med ytelse 510 HP ved 1800 rpm. Disse er tilkoblet et Finnøy gear og propellanlegg. Aggregatene er 40 kVA Deutz F4L912 motor med Stamford generator type MCM224D. Det er også sidepropeller forut og akter, hver på 150 HP, fra Petters Marine Hydraulic AS.

OPPDRETT OG OFFSHORE «Fob Jr.» er også velegnet for oppdrett- og offshorenæringen. Med tanke på oppdrett gjør manøversystemene med joystick og dynamisk posisjonering kombinert med et kort fartøy med stor kran at det er velegnet. Når fartøyet bakker inn til merden, gir akterrampen med et overheng på tre meter økt beskyttelse mot at propellene skal komme bort i merden. Dersom fartøyets side legges til merden, er der innfelt trinn i skutesiden for å lette arbeidet med å komme opp og ned. Fendere langs skutesiden er ført ned til vannlinjen for å gi beskyttelse når fartøyet ligger langs merden. Kranen har god kapasitet for lasting og lossing av fiskefôr, og for å legge ut fortøyningsankrene for fiskeanlegg. Ved slep av oppdrettsanlegg måles strekket i slepevaieren kontinuerlig, og fartøyets arbeidsbåt kan benyttes for å sjekke at slepet er forsvarlig sikret. Etter utført jobb sendes «belastningslogg» til oppdragsgiver og forsikringsselskap som bevis for at avtalt bollard pull er overholdt. Fartøyet har også utstyr for å kartlegges bunnforholdene ved forankring av oppdrettsanlegg. Man har også utstyr for å teste at det er lik belastning i fortøyningene. Med tanke på oppdrag for offshorenæringen har man muligheter for å ta oppdrag når riggene må overhale sine dysepropeller hvert femte år. På grunn av størrelsen kan «Fob Jr.» komme delvis innunder riggen og utføre slike spesielle jobber. Her kommer kranens kapasitet til sin rett. Når riggene ikke ligger ved kai, kan de kontinuerlig laste og losse til «Fob Jr.» som ved hjelp av DP-systemet holder posisjonen.

DYKKERARBEIDER Fartøyet er godt egnet til de fleste dykkeroppdrag, og med joystick, DP og 3D ekkolodd kan rør og andre gjenstander på havbunnen inspiseres. Utlegg av kabel kan utføres ved å plassere kabeltrommel og ledehjul med vinsj på lastedekket. «Fob Jr.» kan også benyttes i supplytjeneste, enten alene eller som tilleggsfartøy. Aktuelle områder er for eksempel Vest-Afrika. Også innen oljevern kan fartøyet gjøre god nytte. Oljen kan samles mellom skrogene, og pumpes opp gjennom «moon poolen» mellom katamaranskrogene og over i fartøyets tanker. Med kjettingkabler i henholdsvis baugport og akterrampe, og røntgenutstyr midtskips kan fartøyet også benyttes til sertifisering av offshorekjettinger. De egner seg som servicefartøy for de helt store tankskipene, og kan føre vann, bunkers og supply både til rigger og til skip i opplag. Med tanke på tankskip kan man ved hjelp av kranens kapasitet og løftehøyde plassere kolli direkte på tankskipets dekk. Fartøyet har også slepesertifikat, og kan utføre lasteoppdrag i kombinasjon med en eller flere lektere.

ELEKTRONIKK En Furuno 2115 radar, en GP-80 GPS og en GP-32 GPS. Anschutz gyro og autopilot, Cassens & Plath kompass, og Telchart kartplotter. Skanti 1000 VHF DSC Simplex. Nokia Premicell GSM, Simenes trådløs tlf. og Canon L250 fax. Alpine bilradio/CD, Grundig TV 20" og 14", og to Seahawk vantette kamera. DP-system er fra Navalco Marine.
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotor: 2 X Volvo Penta TAMD 162C J. Weiberg Gulliksen
Gir og propell:   Finnøy Gear
Sidepropeller:   Petters Marine Hydraulics
Styremaskin:   Rolls-Royce Marine
Ror:   Rolls-Royce Marine
Brannslukkesystem:   Semco Maritime
Hjelpemotorer: 2 X Deutz F4912/Stamford gen. CM224D Brødrene Larsen
Pumper:   Desmi
Ventilasjon:   Wangsmo
Elektriske installasjoner:   Vik Elektro
Manøversystem:   Erling Myklebust
VVS-ventiler:   Bergens Rørhandel
Ventiler-sirkulasjon:   Ålesund Armatur
Mellomlagsklosser:   Maritim Motor
Ankervinsj:   Petters Marine Hydraulic
Ankerutrustning:   Sotra Marine Produkter
Brann- og redningsutstyr:   Erling Haug
Dekkskraner:   Bergen Hydraulic
Maling:   International Maling
Medisinsk Utstyr:   Mare Safety
Møbler:   Troldmyr Møbelfabrikk
Innredningsarbeider:   R&M Industrier
Dørkbelegg:   S. O. Misund
Strekkontrollsystem:   Strainstall
Utv. dører:   Nor-Pro
Utv. vindu.   Marine Aluminium
Redningsflåter:   Viking Life-Saving Equip
 

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip