Fridtjof Nansen (04/2006)

Publisert: 17.04.2006 kl. 10.06 | Oppdatert: 12.12.2017 kl. 09.41
Når Norge nå får sin nye fregatt KNM «Fridtjof Nansen», er det NATOs mest moderne fregatt som seiler inn til Oslo. Forsvaret overtok fregatten 5. april fra det spanske verftet Navantia i Ferrol. En strålende fornøyd Halvard Flesland heiste denne dagen kommando over Sjøforsvarets nye stolthet.

VENTET I TRE ÅR - Endelig kan hver og en av oss si at det er vår egen båt. Dette har vi ventet på lange, sa kommandørkapteinen. Bergenseren Flesland har ventet hele tre år på denne dagen, fra da han ble utnevnt til den første skipssjefen på den nye Fridtjof Nansen-klassen.

STORE UTFORDRINGER - Fregattprosjektet er svært komplekst med store tekniske og designmessige utfordringer. Vi har levd med dette spennende prosjektet i seks år, og det er derfor gledelig både for Forsvaret, Flo og Sjøforsvaret at vi i dag kan motta KNM «Fridtjof Nansen» som det første av i alt fem fartøy, sier generalmajor Trond R. Karlsen, sjef for Flo (Forsvarets logistikkorganisasjon).

MERKEDAG FOR NORGE - Fregattene er en ressurs for Norge og viktige for landets forsvar. Jeg er stolt av å overlevere fregatten videre til Generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Jan Eirik Finseth. - Dette er en merkedag for Norge som nasjon, for Forsvaret generelt og for Sjøforsvaret spesielt, sier kontreadmiral Jan Eirik Finseth.

VIKTIG DEL - Sjøforsvaret skal beskytte og ta vare på vår fremtidige velferd - mennesker, ressurser og miljø - i norske og internasjonale kyst- og havområder. Med det store kyst- og havområdet Norge har, er det ingen tvil om at de nye fregattene blir en svært viktig del av det norske Forsvaret i fremtiden, sier Finseth.

TIL NORGE Skipssjef, kommandørkaptein Halvard Flesland, heiste samme dag kommandovimpel på KNM «Fridtjof Nansen». Den nye fregatten KNM «Fridtjof Nansen» vil seile til Norge i løpet av mai måned, med planlagt innseiling til Oslo i begynnelsen av juni.

NY DÅP Fregatt nummer to i rekken, KNM «Roald Amundsen», skal leveres mot slutten av 2006. Fregatt nummer tre, KNM «Otto Sverdrup», ble døpt i slutten av april i år, og skal leveres høsten 2007. De to siste fregattene, KNM «Helge Ingstad» og KNM «Thor Heyerdahl», skal leveres høsten 2008 og våren 2009. Samtlige fregatter skal være operative innen 2010, og erstatter de vel 40 år gamle fregattene i Oslo-klassen.

MASKINERI Maskineriet ombord er et CODLAG (Combined Diesel And Gas turbine) system, som består av en gassturbin på 22.200 kW, to AC fremdrifts elektromotorer på 2.500 kW hver, et gir og to drivaksler som hver driver en propell. Skipet har to hovedmaskinrom separert av hjelpemaskinrommet i tillegg er det et diesel generatorrom. Giret i hjelpemotorrommet består av et krysskoblet primærgir og to sekundærgir koblet sammen med elastiske koblinger, hvert sekundærgir har en clutch og et aksiallager. Elektromotorene i maskinrommet akter er montert direkte på propellakslingene, motorhastigheten er kontrollert av frekvensomformere.

KAMPSYSTEMET Fregattene er utrustet med noen av de mest avanserte systemene og våpnene som finnes. Fridtjof Nansen-klassen er multirollefartøy som kan drive krigføring mot luftmål, andre fartøyer og under vann. Nansen-klassen er spesialutrustet til å drive antiubåt operasjoner. Ombord er det torpedoer mot ubåter, skip til luft missiler, skip til skip missiler, synkeminer, 76mm kanon til luftvern, landmål og overflatemål og eget helikopter med synkeminer og torpedoer. Helikopteret er et NH 90 basert på NAHEMA NATO Frigate Helicopter (NFH) standarden, det norske helikopteret er basert på en fransk variant med noen modifiseringer. Helikoptermannskapet vil være fra luftforsvaret og vil bestå av om lag 10 offiserer, inkludert pilot, taktisk koordinator, sensor-operatør og personell for teknisk support på hver fregatt. Helikoptrene vil også være godt egnet til søk, boring og logistikkoperasjoner. Ved store ulykker vil helikoptrene bli satt inn og vil være til stor hjelp for redningsmannskaper. Fregattene er inndelt i soner for å sikre drift i tilfeller ved skade eller operasjon i ekstreme miljøer som atomforurensing. På denne måten er fartøyet inntakt, selv om deler er ute av drift. Fridtjof Nansen-klassen er nesten identisk til den spanske F-100 klassen, og vil bli de første norske fartøyene med det amerikanske våpensystemet AEGIS. AEGIS er et system utviklet av Lockheed Martin for den amerikanske marinen på 1970-tallet. Målet var å utvikle et våpensystem som var totalt, fra sporing til tilintetgjørelse. Hjertet til systemet er en avansert automatisk radar (SPY-1F) som klarer å spore over 100 mål samtidig. I tillegg til AEGIS har Nansen-klassen Hull Mounted Sonar (HMS), CAPTAS som er aktiv/passiv tauet sonarantenne, TIS som er et belysningssystem for luftvernmissiler og et elektro-optisk sensorsystem for ildledning for kanon.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip