Frøy Loke (09/2022)

Publisert: 20.09.2022 kl. 00.00 | Oppdatert: 20.09.2022 kl. 09.00
Foto: Kystteknikk Yards
Foto: Kystteknikk Yards

Frøy Loke ble 4. august overlevert fra Kystteknikk Yards til Frøy Aquaservice. Fartøyet er verftets byggenummer 94 og er utstyrt for i hovedsak å arbeide med vask av nøter innen oppdrettsnæringen.

Båten er av verftets eget design og alt konstruksjonsarbeid har foregått ved Kystteknikk Yards sitt anlegg på Frøya. Båten er en 15 meter lang katamaran med en bredde på 11,6 meter og er bygd i aluminium.

MASKINERI
Nybygget har et hybrid fremdriftssystem som er levert av Elmarin. To elmotorer til fremdrift er av typen Siemens SIMOTICS SD på 200 kW hver. Reduksjonsgir er et Nogva HC 168-C. Propellanlegget er også levert av Nogva. Batterisystemet kommer fra Corvus og er på 280 kWh. Det er også montert to dieselgeneratorer om bord. Disse er av typen Scania DI 13 75M og har en effekt på 350 kW. Dykklensepumper er levert av Leif H. Strøm og nivåvakter for lensepumper kommer fra Flak. Brannpumper er levert av Pumpeteknikk.

DEKK
Dekkskran er av typen Malcal FL 80T7 og er levert av Kran og utstyrskontroll. Det er også montert to nokker som er levert av Tennfjord Industrier. Samme leverandør har levert høytrykksspyler av typen ETS38-210.

DIVERSE
Elektroinstallasjoner er utført av El-konsult. Det er også installert Kamat høgtrykks spylepumper i hvert skrog som er levert av AKVA Group. Innredningen er levert av Shipnor mens Libra-Plast har levert dører, Markisehaco har levert solskjerming og styrehusstolene er av typen Norsap 1000. Vinduene kommer fra Strigin Säkerhetsglas.

UTSTYRSLISTE
Hybrid fremdriftsanlegg:   Elmarin
Elmotorer fremdrift: SIMOTICS SD Siemens
Reduksjonsgir: HC 168-C Nogva Motorfabrikk
Propellanlegg:   Nogva Motorfabrikk
Batterisystem: Corvus 280 kWh  
Dieselgeneratorer: 2xScania DI 13 75M  
Dykkelensepumper:   Leif H. Strøm
Nivåvakter lensepumper:   Flak
Brannpumper:   Pumpeteknikk
Dekkskran: Malcal FL 80T7 Kran & Utstyrskontroll
Nokker: 2 stk. Tennfjord Industrier
Høytrykksspyler: ETS38-210 Tennfjord Industrier
Elektroinstallasjoner:   El-konsult
Høytrykks spylepumper: Kamat AKVA Group
Innredning:   ShipNor
Dører:   Libra-Plast
Solskjerming:   Markisehaco
Styrehusstoler: Norsap1000 NorSap
Vinduer:   Strigin Säkerhetsglas
Vifter/rister:   Nyborg

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip