Gollenes (05/2023)

Publisert: 09.05.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 09.05.2023 kl. 12.38
Foto: Bandholm Skibsbilleder
Foto: Bandholm Skibsbilleder

1. april 2023 ble nye Gollenes overlevert og døpt ved Karst-ensens Skibsværft i Skagen i Danmark som bnr. 468 ved verftet. Rederiet Gollenes AS eies av familiene Ose og Kvalsvik fra Fosnavåg på Sunnmøre og driver med kombinert trålfiske, delvis pelagisk etter sild og makrell og delvis industrielt kombinert med hvitfisk til forbrukermarkedet.

Den nye tråleren er 69,99 meter lang og er selskapets tredje nybygg. Den erstatter dagens Gollenes som også ble bygd ved Karstensens Skibsværft så sent som i 2011.

Nybygget er designet av verftet og blitt til i et tett samarbeid med rederiet som har vært opptatt av innovative løsninger. Det er lagt spesielt vekt på å optimere arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for mannskapet. Mange erfaringer fra rederiets nåværende skip og verftets portefølje av fiskefartøy har blitt diskutert og vurdert underveis i designprosessen. Sikkerhet og arbeidsforhold ivaretas spesielt ved at nye Gollenes i motsetning til dagens båt med samme navn vil ha et helt vanntett lastedekk.

LAVT DRIVSTOFFORBRUK
Den grønne profilen er i stor grad ivaretatt i form av praktiske og effektive løsninger. Det er stort fokus på utforming av skroget, og optimalisering i forhold til driftsprofilen til Gollenes der det er lagt vekt på lavest mulig drivstofforbruk og utslipp. I tillegg er fartøyet utstyrt med elektriske vinsjer, elektrisk fiskepumpe, varmegjenvinning fra alle motorer, LED-belysning overalt samt en rekke andre tiltak for å sikre et eventuelt energiforbruk.

ELEKTRISKE VINSJER
Det elektriske vinsjsystemet er rigget for dobbelttrål med tre vinsjer og fire nettromler. I tillegg er det tilrettelagt to pumpestasjoner på akterskipet. Fiskepumper er også elektriske.

Fiskefartøyet er satt opp med fabrikk, med maksimalt fokus på effektiv arbeidsflyt og skånsom fiskebehandling. Det legges til rette for best mulig utnyttelse av råvarene, blant annet gjennom installasjon av et komplett ensilasjeanlegg.

Fremdriften skjer ved hjelp av en svært stor saktegående propell med en diameter på hele 4,5 meter. Denne skal gi mer tauekraft og mindre energiforbruk.

KLASSE
Gollenes er klasset i DNV og har fått notasjonen DNV +1A Fishing Vessel E0 Ice-C. Båten fører norsk flagg med registreringshavn i Fosnavåg.

MASKINERI
Gollenes er utstyrt med en hovedmotor fra ABC av typen 6 DL 36 som yter 3955 kW. Denne er koblet opp til gir og propellsystem fra Brunvoll Volda. Styremaskin og ror er levert av Kongsberg. Fartøyet er utstyrt med en kombi-Azimuth i forskipet og sidethruster i akterskipet, alt komplettert sammen med BruCon5 remote control på bro og levert av Brunvoll.

Akselgenerator på 2200 kW er fra Marelli, og tre hjelpemotorer er av typen Scania DI16 levert av Nogva Motorfabrikk. Sperre har levert startluftkompressorer, Atlas-Copco arbeidsluftkompressorer, GreenOil filter brennoljeseparator og Desmi og Allweiler diverse pumper. Bokskjølere kommer fra Blokland mens Desmi har levert hydroforanlegg.

DEKK
Alle vinsjer type Rapp er elektriske og er levert av MacGregor Norway AS. SeaQuest har levert kraner og nothåndteringsutstyr, MacGregor Norway elektriske fiskepumper type Rapp og tråldørene er levert av Thyborøn.

Trålblokker er av typen BlueLine og levert av Brødr. Markussen, anker og tilhørende kjetting er levert av Sotra Anchor & Chain. Viking Norsafe Life-Saving Equipment har levert MOB-båt av typen Merlin 615 mens tilhørende davit er fra MDM. To redningsflåter med plass til 12 personer i hver kommer fra Viking Norsafe Life-Saving Equipment.

FISKEBEHANDLING
RSW-anlegget om bord er på 2 x 1300 kW og er levert av PTG Frionordica, mens Cflow har levert vacuum-systemet. Slurry isanlegg er et Optim-ice fra Kapp, mens Landia har levert ensilasjeanlegg. Fabrikken kommer fra BOAtech og rensemaskiner fra KM Fish og Carsoe.

INNREDNING
Innredningsarbeidene er utført av Maritime Montering mens møbler er levert av Maritime Montering og Ekornes. Elpro har levert styrehuskonsoller og styrehusstolene er typen 1600 Comfort fra NorSap. Innvendige dører er levert av BIP, Ventilasjonsanlegg av LF Ventilation, vinduer kommer fra Promap og toalettanlegg fra Jets Vacuum.

ELEKTRO/ELEKTRONIKK
Både elektroninstallasjoner og elektronikkinstallasjoner er utført av KS Elektro. Alarm- og overvåkningsanlegg er levert av Marine Control Services. Den Haan har levert navigasjonslys, Polarlight søkelyskastere og Mobrey tanknivå alarmer. Hovedtavlen er levert av Scan-technic, PMS-systrem av DEIF mens elektronisk utstyr er levert av Marin Elektronikk og Furuno Norge.

DIVERSE
Eltorque AS har levert aktuatorer, Consilium brannmeldingsanlegg og Survitec et vanntåke brannslukningssystem. Windusviskere kommer fra Wynn mens malingen som er brukt er levert av PPG Sigma med unntak av bunnmaling som kommer fra Hempel.

UTSTYRSLISTE
Gir/propellsystem:   Brunvoll Volda
Styremaskin: SR772 Kongsberg
Ror: FB-H flap Kongsberg
Thrustere: 1 Azimuth, 1 thunnel Brunvoll
Kontrollsystem: BruCon5 Brunvoll
Akselgenerator: 2200 kW Marelli Motori
Hjelpemotorer: 3xScania DI16 Nogva Motorfabrikk
Startluftkompressor: 2 stk. Sperre
Arbeidsluftkompressor:   Atlas-Copco
Brennoljeseparator:   GreenOil Filter
Pumper:   Desmi/Allweiler
Bokskjølere:   Blokland
FV hydroforanlegg: 2 stk. Desmi
Fiskepumpe/El-vinsjer: Rapp MacGregor Norway
Dekkskraner/nothåndteringsutstyr:   SeaQuest
Tråldører:   Thyborøn
Trålblokker: BlueLine Brdr. Markussen
Anker/kjetting: HHP Spek Sotra Anchor & Chain
MOB-båt: Merlin 615 Viking Norsafe Life-Saving Equipment
MOB-båt davit: DAF-275 MDM
Redningsflåter: 2x12 pers. Viking Norsafe Life-Saving Equipment
RSW-anlegg: 2x1300 kW PTG Frionordica
Vaccumsystem:   Cflow
Slurry isanlegg: Optim-ice Kapp
Ensilasjeanlegg:   Landia
Fabrikk:   BOAtech
Rensemaskiner:   KM Fish/Carsoe
Styrehuskonsoller:   Elpro
Styrehusstoler: 3x1600 Comfort NorSap
Innredningsarbeider:   Maritime Montering
Møbler: Ekornes Maritime Montering
Innvendige dører:   BIP
Ventilasjonsanlegg:   LF Ventilation
Vinduer:   Promap
Toalettanlegg:   Jets Vacuum
Elektroinstallasjon:   KS Elektro
Alarm-/overvåkingssystem:   Marine Control Services
Navigasjonslys:   Den Haan
Søkelyskastere:   Polarlight
Tanknivå-alarmer:   Mobrey
Hovedtavle:   Scantechnic
PMS-system: Delomatic 4 DEIF
Elektronikkinstallasjon:   KS Elektro
Elektronisk utstyr:   Marin Elektronikk
Elektronisk utstyr:   Furuno Norge
Rør-/kabelgjennomføringer:   Roxtec
Vindusviskere:   Wynn
Maling:   PPG Sigma
Bunnmaling:   Hempel
Aktuatorer:   Eltorque
Brannmeldingsanlegg:   Consilium
Brannslukningsanlegg vanntåke:   Survitec
Klasseselskap:   DNV

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip