Grampian Derwent (09/2023)

Publisert: 19.09.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 17.11.2023 kl. 09.16
Foto: Vard Vung Tau
Foto: Vard Vung Tau

Vard Vung Tau i Vietnam overleverte i månedsskiftet juni/juli 2023 SOV-fartøyet Grampian Derwent til det britiske rederiet North Star. Det nye skipet ble levert hele tre måneder før opprinnelig kontraktstid og skal operere ved vindparken Doggerbank.

Denne SOV-en er den andre av fire spesialdesignede og bygde skip som er bestemt for tiår lange minimumscertepartier for å støtte drift og vedlikeholdsarbeid ved Dogger Bank offshore vindpark. Når vindparken som nå er under bygging er fullt operativ, vil den komplette vindparken bli den største i verden, og produsere nok strøm til seks millioner britiske hjem.

VARD DESIGN
Fartøyet er basert på Vard 4 19-skrogdesignet og er utviklet sammen med North Star for å håndtere planlagt vedlikehold på Dogger Bank A, B og C lokalitetene og skreddersydd for effektive operasjoner i det tøffe Nordsjømiljøet mer enn 130 kilometer utenfor den nordøstlige kysten av England. I designarbeidet har det blitt lagt vekt på å sikre trygg og effektiv drift, med arbeidsflyt, komfort og fasiliteter om bord og hatt et sterkt fokus gjennom hele prosessen.

BATTERIHYBRID
Fremdriftsanlegget om bord er en batterihybridløsning. Den inneholder det svært effektive Voith eVSP-systemet og en nedtrekkbar azimut-thruster.
I tillegg drar fartøyet nytte av den omfattende SeaQ-kraftpakken levert av Vard Electro, som gir full kontroll over kraftsystemene om bord. Denne integrasjonen gir redusert drivstofforbruk, minimale utslipp, forbedret respons og økt sikkerhet.

De to andre SOV-nybyggene som bygges av Vard for North Star, skal være operative ved Dogger Bank A, B og C innen 2026.

KLASSE
Grampian Derwent er klasset i DNV med notasjonen 1A BIS Battery (Power) BWM(T) Clean(Design) COMF(C-2, V-2) DYNPOS(AUTR) E0 HELDK(S) LCS NAUT(AW) Recyclable Shore power SPS Walk-2work ER(SCR). Skipet fører britisk flagg med Newcastle som registreringshavn.

MASKINERI
Fartøyet har fire hovedgeneratorer, alle drevet med motorer fra Yanmar Power Technology og av typen 6EY22ALW. Nødgeneratoren er levert av Scania og er av typen D19 M.

Fremdriften skjer ved hjelp av to thrustersystem fra Voith Schneider av typen eVSP26/230. Kongsberg har levert to tunnelthrustere med permanentmagnet elektriske motorer av typen PMTT2000. Batterisystemet er levert av Corvus og har en kapasitet med 745 kWh mens Vard Electric har stått for systemintegrasjon.

DIVERSE
Skipet er utstyrt med et gangveisystem fra Uptime mens Red Rock har levert dekkskraner, blant annet 3D-kran og kran for utsettelse og inntak av arbeidsbåt. Delitek har levert DT200series avfallshåndteringssystem for tørt avfall bestående av DT-200MCP komprimator, DT-120C kombinert oljefilter og (malings)spannpresse og sorteringsbord. Redningsutstyr og redningsflåter er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment. Shipnor AS har levert møbler og Beha-Hedo Industrier AS har levert bysseutstyr.

UTSTYRSLISTE
Hovedgeneratorer: 4x6EY22ALW Yanmar Power Technology
Nødgenerator: D19 M Scania
Fremdrifsthrustere: eVSP26/230 Voith Schneider
Tunnelthrustere: PMTT2000 Kongsberg Maritime
Batterisystem: 745 kWh Corvus
Systemintegrasjon: SeaQ Vard Electro
Styringssystem: SeaQ Vard Electro
Dieselseparator:   Øwre-Johnsen
Gangveisystem:   Uptime
Kraner:   Red Rock
Hyller/reoler:   Constructor
Klasseselskap:   DNV
Avfallshåndtering:   Delitek
Styrehusstoler:   Alu Design & Services
Møbler:   Shipnor
Bysseutstyr:   Beha-Hedo Industrier
Aktuatorer:   Eltorque
Kabel-/rørgjennomføringer:   CSD Sealing Systems/Roxtec
Avfallshåndtering:   Delitek
Redningsutstyr/redningsflåter:   Viking Norsafe Life-Saving Equipment
Varmepumper:   Copra
Nav./lys/tyfon:   R. Stahl Tranberg
Redningsutstyr:   Red Rock Marine

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Lignende skip