Grip Antarctic (03/2021)

Publisert: 16.03.2021 kl. 00.00 | Oppdatert: 16.03.2021 kl. 20.12
Foto: Solbakken Automajson
Foto: Solbakken Automajson

26. januar 2021 ble Grip Antarctic levert fra Fosen Yard til Aquaship, Kristiansund. Originaldesignet er av Atlantconsult Marine.

Grip Antarctic er en ombygging av tidligere Viking Atlantic (også kjent som Olga Nergård og Rune Viking), som innebærer forlengelse på 15 meter, nytt lugardekk og styrhus, installasjon av avlusingssystem fra SFI, oppgradering ihht SOLAS regler, og en omfattende utstyrspakke som sikrer fiskevelferd og effektiv drift. Brønnbåten ble som nybygg levert i 1997 fra Voldnes Skipsverft.

FOSEN YARD
Prosjektleder i Aquaship Gunnar Brekstad sier at valget av Fosen Yard AS er et resultat av at verftet har evnen til å håndtere ombyggingsprosjekter der gammelt og nytt utstyr skal tilpasses. Ombyggingsprosjekter er ofte mere komplisert enn å bygge nytt og dette har Fosen Yard utført på en glimrende måte, samt at samarbeidet mellom rederi og verft har fungert meget bra. I løpet av 2019 og 2020 har vi totalt bygd om 4 brønnbåter og tilpasset dem etter dagens krav ved Fosen Yard AS i Rissa. 

– Samarbeidet med Aquaship har vært lærerikt, produktivt og utfordrende sier prosjektleder Per Tommy Roten ved Fosen Yard. 

– Dette har vært viktige prosjekt i en utfordrende tid, og har sysselsatt størsteparten av verftet gjennom andre halvdel av 2020. At vi i tillegg har fått et betydelig kompetanseløft i vår satsing mot havbruk er en bonus.

OPPDATERT
Ombyggingen har gjort at skipet er forlenget med 15 meter i lasteromseksjon, som gir en økt kapasitet til ca 1020 m3. Båten har et nytt dobbelt RSW-anlegg fra Øyangen for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport. Det er installert filteranlegg ihht krav i transportforskriften på all sirkulasjon, samt nytt O2- og Ozonanlegg.

MASKINERI 
I maskinrommet er det montert to stk Scania generatorer fra Nogva, ny tavle fra Elpro samt to stk nye trafoer for å håndtere den økte effekten. Ny maskinromsvifte er levert av Aeron. Originalmotoren er en Caterpillar.

DEKK 
For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert to Seaquest-kraner på dekk. Det er i tillegg montert nye capstaner og ankervinsjer. Det er montert to fiskepumper fra Seaquest, fisketellere fra Aqua Scan, fiskesorterer fra Solbakken Automasjon, samt CO2 strippere, trommelfilter og rotostrainer og kameraovervåkning. SFI har levert dobbel avlusingslinje, som sikrer høy kapasitet og skånsom behandling.

INNREDNING 
Det er bygget et nytt lugardekk bestående av 3 komplette nye lugarer med toalett/dusj, dagrom med TV, musikkanlegg og sofagruppe, samt et nytt teknisk rom for kloakkrensing ihht krav. Det er bygget nytt styrhus med stoler fra NorSap, pulter og broutstyr levert fra Elpro og møbler fra Lium møbelfabrikk. Libra-Plast har levert utvendige dører og Saajos og Baggerød har levert innvendige dører. Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system fra Solbakken Automasjon samt fjernstyring av all last og fiskehåndtering

DIVERSE
Den elektriske installasjonen om bord er foretatt av Elpro Solutions. Elektronisk utstyr, som navigasjon og kommunikasjon, er levert av Furuno Norge og Elpro. Malingssystem kommer fra Carboline og Multi Maritime. Kristiansundsselskapet Atlantconsult Marine designet i sin tid Grip Austral (2000) og Grip Antarctic (1997). De har også hatt jobben med å prosjektere ombyggingene.

UTSTYRSLISTE
Hjelpemotorer:Scania   Nogva Motorfabrikk
Avlusing   SFI
Dekkskraner:   SeaQuest
Ankervinsj:   MB Hydraulikk
Laste-/lossesystem/automasjonssystem:   Solbakken Automasjon
Ozonanlegg:   Naustor Technology
RSW-anlegg:   Øyangen
Fisketellere:   Aquascan
Platemøbler:   Lium Møbelverksted
Ventilasjon:   AF AeronMollier
Utvendige dører:   Libra-Plast
Innvendige dører:   Baggerød/Saajos
Vanntett dør:   IMS
Styrestoler:   NorSap
Vindu:   Bohamet
Toalettanlegg:   Jets
Vindusviskere:   Elpro
Navigasjon/kommunikasjon:   Elpro/Furuno Norge
Elektrisk installasjon:   Elpro Solutions
Pumper:   PG Flow Solutions
Brann-/redningsutstyr:   Certex Norge
Maling:   Carboline/Multi Maritime

Kurt W. Vadset

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip