Hagland Progress (09/2023)

Publisert: 19.09.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 19.09.2023 kl. 10.04
Foto: Hagland Shipping/Uavpic
Foto: Hagland Shipping/Uavpic

Royal Bodewes i Hoogezand i Nederland leverte i juni 2023 sitt byggenummer 737, Hagland Progress, til Hagland Shipping i Haugesund. Dette er den andre av en serie på foreløpig tre hybride selvlossere som Bodewes bygger for det norske rederiet.

Det nye fartøyet er et batterihybrid bulkskip på 4900 dødvekttonn, utstyrt med en elektrisk laste- og losseinnretning som sikrer nullutslipp i havn. Den kan benytte grabb for å håndtere bulklaster eller tømmerklo.

Sammenlignet med de eldste fartøyene i Haglands eksisterende flåte, forventes fartøyet å redusere CO2-utslippene med mer enn 40 prosent og NOx-utslippene med 90–95 prosent.

TO SØSTERFARTØY
Det tredje av søsterfartøyene i serien skal etter planen leveres mot slutten av 2023. Alle skipene vil føre NIS-flagg (Norsk Internasjonalt Skipsregister). Den totale investeringen for dette skipet er om lag 150 millioner kroner, totalt rundt 450 millioner kroner for serien på tre nybygg. Byggekontraktene ble inngått med en betydelig støtte fra ENOVA, som har vært avgjørende for realiseringen av prosjektet, opplyser rederiet.

– Investeringen i disse nybyggene er et stort fremskritt for selskapet og vil gjøre Hagland Shippings flåte til den mest miljøvennlige i vårt segment, legger de til i en melding på selskapets hjemmeside.

KLASSE
Bulkskipet Hagland Progress er klasset i Bureu Veritas med notasjonen GENERAL CARGO SHIP - ELECTRIC HYBRID(PM, PB, ZE), AUT-UMS, MON-SHAFT, STRENGTHBOTTOM, BATTERY SYSTEM, INWATERSURVEY. Skipet fører norsk flagg (NIS) og har Haugesund som registreringshavn.

DIVERSE
Den elektriske laste- og losseinnretningen om bord er av typen Fuchs 890. Landstrømtilkoblingen er levert av Cavotec.

UTSTYRSLISTE
Losseinnretning: Fuchs 890 Fuchs
Lasteinnretning: Fuchs 890 Fuchs
Landstrømtilkobling:   Cavotec
Klasseselskap:   Bureu Veritas
Kabelgjennomføringer:   CSD Sealing Systems
Rørgjennomføringer:   CSD Sealing Systems
CPP-propell:   Berg Propulsion

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Lignende skip