Havila Polaris/Havila Pollux (09/2023)

Publisert: 19.09.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 17.10.2023 kl. 14.37
Foto: Martin Giskegjerde/Oclin
Foto: Martin Giskegjerde/Oclin

Tirsdag 1. august tok Havila Kystruten AS over sitt tredje og fjerde skip, Havila Polaris og Havila Pollux. Dette er bygg 1103 og 1104 ved Tersan Shipyard i Tyrkia. Nybyggene er identiske med søsterfartøyene Havila Castor og Havila Capella som er leverte tidligere og har vært i trafikk en stund på ruten langs norskekysten. Skipene er designet av Havyard Design & Solutions med betegnelsen Havyard 923.

Havila Polaris og Havila Pollux seilte med en dags mellomrom i starten på august fra verftet i Tyrkia og til Bergen der de ankom henholdsvis 16. og 17. august. Etter en kort stopp gikk Havila Polaris til Tromsø for å gå inn i sin rute derfra 21. august mens Havila Pollux gikk inn i rute fra Bergen 23. august. Dette er mye senere enn Havila Kystrutens opprinnelige planer, men blant annet covid-pandemien og krigen i Ukraina har ført til en rekke problemer og forsinkelser både for byggeverftet og rederiet.

GODE TILBAKEMELDINGER
Havila Kystrutens to skip som allerede er i drift på kystruten, Havila Capella og Havila Castor, har fått gode tilbakemeldinger fra sine passasjerer. Selskapet bruker den såkalte NPS-skalaen (Net Promoter Score) for å måle kundetilfredshet, og kan vise til en score på nesten 80 på begge skip.

– Dette er veldig gode tall, og en NPS-score over 70 omtales som verdensklasse. Det viser at vi leverer et produkt som gjestene våre er fornøyde med. De gode tilbakemeldingene går på god service, god komfort og et unikt matkonsept som virkelig faller i smak. Samtidig får vi nyttige tilbakemeldinger som gjør at vi skal forbedre oss slik at fremtidens gjester får en enda bedre opplevelse, sier Martini.

– Erfaringene vi har gjort oss på Havila Capella og Havila Castor er nyttige, og flere av våre ansatte som skal om bord på Havila Polaris og Havila Pollux har vært på disse skipene og lært seg systemene våre og produktet vårt å kjenne. Det gjør at jeg er trygg på at vi også skal levere fra første dag på de to nye skipene også.

ENERGIEFFEKTIVT
Havila Polaris og Havila Pollux har, som sine søsterskip, energieffektive skrogdesign, skapt for å håndtere de varierte forholdene langs norskekysten. Skipene er utstyrt med en batteripakke på 6,1 megawattimer (MWh), som betyr at de kan seile utslippsfritt i inntil fire timer. Det gjør at de blant annet kan besøke verdensarvfjorden Geirangerfjorden lydløst og utslippsfritt allerede i dag, i god tid før myndighetenes krav om utslippsfrie ferjer og cruiseskip i verdensarvfjordene trer i kraft.

Skipenes fremdrift er en hybridløsning hvor en kombinasjon av de 86 tonn tunge batteripakkene og flytende naturgass (LNG) står for kraftproduksjonen. Batteripakkene kan lades når skipene ligger til kai, ved hjelp av ren norsk kraft. Disse løsningene gjør at skipene reduserer CO2-utslippene med opp mot 35 prosent og de lokale utslippene (NOx og SOx) med 90 prosent sammenlignet med tilsvarende skip som går på tradisjonelt fossilt drivstoff. Det gjør skipene til Havila Kystruten de mest miljøvennlige skipene som noen gang har seilt den historiske kystruten mellom Bergen og Kirkenes.

ALTERNATIVE DRIVSTOFF
– For oss er det viktig at vi leverer på vår satsning på klima, miljø og bærekraft. Dette er verken et markedsføringsstunt eller fagre ord. Vi har levert bedre enn kravene som var satt i kontrakten med Samferdselsdepartementet fra første dag Havila Capella og Havila Castor ble satt i drift, forklarer Martini.

Skipene er også designet, bygget og tilrettelagt for utslippsfrie drivstoffalternativer som hydrogen og ammoniakk. Med dagens teknologi vil gradvis innblanding av biogass redusere CO2-utslippene ytterligere.

– Vi kan seile klimanøytralt allerede i dag, ved å benytte biogass som drivstoff i kombinasjon med batteripakkene. Det handler om tilgang og pris, og nå som vi endelig er ferdig med en komplisert refinansiering kan vi rette blikket mot å finne en løsning for en overgang til biogass, sier Martini.

I tillegg til reduserte utslipp, inkluderer noen av egenskapene til skipene varmegjenvinning fra sjø- og kjølevann som varmer opp skipene og vannet om bord, samt et matkonsept som inkluderer råvarer fra kortreiste og lokale produsenter. Menyen om bord endrer seg underveis i seilingen, og skal speile områdene kystruteskipene seiler i.

FREMTIDENS SKIP
Søsterskipet Havila Capella ble i starten av april i 2022 tildelt prisen “Next Generation Ship Award” under Nor-Shipping-messen utenfor Oslo.

– Siden skipene er identiske, har Havila Polaris og Havila Pollux akkurat de samme egenskapene som Havila Capella. Det betyr blant annet at skipene blir de første skipene som kan seile utslippsfritt, samtidig som vi allerede i dag seiler mer miljøvennlig enn det noen gang er gjort langs norskekysten. Havila Castor er helt klart også fremtidens skip, forklarer Martini.

KLASSE
Havila Polaris og Havila Pollux er klasset i DNV med følgende notasjoner: 1A Passenger ship BIS Battery (Power) BWM(T) Clean(Design)
COMF(C-2, V-2) E0 Gas fuelled NAUT(AW) Recyclable. Skipene seiler under norsk flagg og er innført i NOR-registeret med Fosnavåg som hjemmehavn.

MASKINERI
En omfattende fremdriftspakke er levert av Kongsberg Maritime og består blant annet av fire LNG-motorer av typen C26:33L-9 som er produserte av Bergen Engines, men leverte av Kongsberg. Motorene driver to elektriske azipull propellere type AZP 120 CP fra Kongsberg Marine i Finland, og tunnelthrustere type PM TT 2000 fra Kongsberg Maritime i Ulsteinvik.

Nødgenerator av typen D2862-LE4 kommer fra MAN Truck & Bus mens den store batteripakken på 6102 kWh er produsert av Corvus og levert av Norwegian Electric Systems (NES). Samme selskap har også levert generatorer, tavler, trafoer, frekvensomformere til thrustermotorer og energistyringssystem.

Norwegian Control Systems (NCS) har levert integrert automasjonssystem, integrert broløsning og tankpeilesystem. Kompressor for instrumentluft kommer fra TMC og maskinromspumper fra Allweiler.

Ulmatec Pyro har levert et Waste Energy Management System. Leveransen består av et system som bedre utnytter overskuddsenergien fra motorenes eksos og kjølevann, noe som vil ha en stor effekt i redusert utslipp. Ballastrenseanlegget om bord i skipene er levert av Norwegian Greentech.

INNREDNING
Innredningsarbeidene er utført av Accomar Marine Interior og av Vestnes Turkey. Møblene er levert av Ekornes og styrehusstoler av Alu Design. Teknotherm har levert klima- og ventilasjonssystemer som blant annet omfatter oppvarming, ventilasjon, nedkjøling og proviantkjøleanlegg. Sanitæranlegget er levert av Jets Vacuum.

DIVERSE
Av utstyrsleverandører ellers kan vi nevne at lastekraner er leverte av Marsis Dis Ticaret og dører kommer fra Libra-Plast og IMS Technologies. Sunncom har levert en stor elektronisk utstyrspakke som blant annet består av automatisk telefonsystem, WiFi nettverk, CCTC, PA/GA-system, handicap pasientvarsling, sentralklokkesystem, batteriløst telefonsystem, UHF forsterkersystem og underholdningssystem inkludert TVRO-antenne.

Norwater har levert vannrensesystem, mens Glamox har levert belysningsutstyr, signalutstyr, lanterner og tyfon. Heiser kommer fra Electromecanica Del Noreste.

Delitek har levert DeliVac-980 matavfallsystem med 8m3 lagringstank, DWU-900 avvanningssystem og 575 matavfallskverner, samt DT500series avfallshåndteringssystem for tørt avfall bestående av DT-500MC komprimator, DT-575SR shredder & DT-500GC flaskeknuser for avfallshåndtering i tillegg til et wet food waste system. Brannslukningsutstyret om bord kommer fra Survitec.

Av redningsutstyret har Palfinger Marine Safety levert MOB-båter mens Viking Norsafe Life-Saving Equipment har levert redningsutstyr og redningsflåter. Tanklufteventiler er levert av Johan Gjerde AS og rør- og kabelgjennomføringer av Roxtec AS.

UTSTYRSLISTE
Hovedgeneratorer: 4xBergen Engines C26:33L-6 Kongsberg Maritime
Azimuthtrustere: 2xAZP 120 CP Kongsberg Maritime
Tunnelthrustere: PM TT2000 Kongsberg Maritime
Nødgenerator: D2862LE4 MAN
Generatorer/tavler/trafoer/energistyring:   NES
Batteripakke: 6102 kWh Corvus Orca NES
Automasjonssystem/tankpeilesystem:   NCS
Kompressor instrumentluft:   TMC
Maskinromspumper:   Allweiler
Varmegjennvinningssystem:   Ulmatec Pyro
Ballastrenseanlegg:   Norwegian Greentech
Innredningsarbeider:   Accomar Marine Interior
Innredningsarbeider:   Vestnes Turkey
Møbler:   Ekornes
Styrehusstoler:   Alu Design & Services
Klima/ventilasjon:   Teknotherm
Sanitæranlegg:   Jets Vacuum
Lastekraner:   Marsis Dis Ticaret
Utvendige dører:   Libra-Plast
Dører:   IMS Technologies
Kommunikasjon/underholdning:   Sunncom
Broløsning:   NCS
Vannrensesystem:   Norwater
Belysning/lanterner/tyfon:   Glamox
Heiser:   Electromecanica Del Noreste
Avfallshåndtering:   Delitek
Brannslukningsutstyr:   Survitec
MOB-båter:   Palfinger
Redningsutstyr/redningsflåter:   Viking Norsafe Life-Saving Equipment
Tanklufteventiler:   John Gjerde
Rør-/kabelgjennomføringer:   Roxtec
Design:   Havila Design & Solutions
Klasseselskap:   DNV
Aktuatorer:   Eltorque
Kabel-/rørgjennomføringer:   CSD Sealing Systems

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Lignende skip