Horda Pioneer (09/2020)

Publisert: 15.09.2020 kl. 00.00 | Oppdatert: 14.10.2020 kl. 13.42
Foto: Aas Mek. Verksted
Foto: Aas Mek. Verksted

17. juli ble Horda Pioneer overlevert fra Aas Mek. Verksted AS til Hordalaks AS. Brønnbåten er verftets bnr. 203, og designet er av type AAS 3002 ST.

Hordalaks sin nye brønnbåt har en lastekapasitet på 3000 kubikk, tilsvarende 450 tonn med levende laks.

Rederiet er eid i fellesskap av Kerko Shipping AS, KF Oppdrett AS, Blom Fiskeoppdrett AS, Fylkesnes Fisk AS, Fremskridt Laks AS og Engesund Fiskeoppdrett AS.

GODE KAPASITETER
Båten er arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system, samt arrangert for effektiv behandling av fisk. Nybygget er utstyrt med UV- og filteranlegg for rensing og behandling av all sirkulasjon og for utskilling av lus ved avlusing av fisken. Laste- og lossesystemet er arrangert med avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing. Samt et nyutviklet system for direkte sortering av fisken ved lasting via to store sorteringsmaskiner med kapasitet opp til 300 tonn i timen, montert i et eget undertrykksrom som en del av lastesystemet.

AUTOMATISK VASKESYSTEM
Horda Pioneer er utstyrt med RSW- anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system. RSW-anlegget har en kapasitet på 2100 kW som gir en senkning av temperaturen på ca. 1,2˚C per time. For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well 3000 for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene. 

Nybygget er også utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system “Well Wash”.

MASKINERI
I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm, levert av Maritim Motor. Denne er tilkoblet et Brunvoll Volda gir og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av to Nogva Cummins QSK50-DM1 Tier2, hver på 1550 kW, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 374 kW. For best mulig manøvrering er det montert tre sidepropellere, 600 kW forut og 200 + 300 kW akter, levert av Brunvoll.

DEKK
For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk, levert av Bergen Hydraulic. Det er i tillegg montert capstans, hjelpevinsjer for assistanse ved merdene, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. Ankervinsj er levert av AS Scan. RSW-anlegget er levert av PTG FrioNordica. Nybygget er utstyrt med Aqua Scan fisketellere samt smoltteller fra WingTech.

INNREDNING
Nybygget er arrangert med innredning for 12 personer, 8 enmannslugarer og 2 tomannslugarer med toalett og dusj og gode fasiliteter. Ellers er skipet utstyrt med messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, trimrom m.m. Innredningen er levert av R&M Ship Interior. Wangsmo har levert ventilasjon, Libra-Plast har levert utvendige dører og Baggerød har levert innvendige dører. Møbler om bord er levert av Shipnor, i samarbeid med R&M Ship Interior.

DIVERSE
Den elektriske installasjonenom bord er foretatt av Vik Elektro. O. Øverland har levert elektronisk utstyr, det vil si en komplett pakke med navigasjon og kommunikasjon fra Furuno Norge samt satelitt-TV. Tyco Fire & Integrated Solutions har levert brannslukkingsutstyr i maskinrommet.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor: Yanmar 6EY26W Maritim Motor
Gir:   Brunvoll
Propellanlegg:   Brunvoll 
Hjelpemotorer:   Nogva Motorfabrikk
Nød-/havneaggregat:   Nogva Motorfabrikk
Sidepropeller:   Brunvoll 
Styremaskin:   Kongsberg Maritime
Filtrering smøreolje/fuel:   Øwre-Johnsen
Kraner:   Bergen Hydraulic
Laste-/lossesystem:   MMC First Process
Fisketeller:   AquaScan/Vaki
Smolttellere:   WingTech
Sorteringsteller:   MMC First Process
Ozonanlegg:   Sterner
RSW-anlegg:   PTG Frionordica
UV-anlegg/lusefilter:   Sterner
Ankervinsj:   AS Scan
Ankerutrustning:   Fossen Shipping
MOB-båt/davit:   Maritime Partner
Belysning:   Luminell
Tyfon:   R. Stahl Tranberg
Lanterner/søkelys:   Glamox
Innredning:   R&M Ship Interior
Møbler:   Shipnor/R&M
Ventilasjon:   AeronMollier
Proviantkjøl:   GK Inneklima
Utvendige dører:   Libra-Plast
Innvendige dører:   Baggerød
Vindusviskere:   Decca Technology
Innvendig belysning:   Glamox
Elektrisk:   Vik Elektro
Elektronisk utstyr: Furuno Norge O. Øverland
Pumper:   PG Flow Solutions/Allweiler
Brann-/redningsutstyr:   Certex
Maling:   Multi Marine/Carboline
Ventil-/rørdeler:   Robinet
Slukking maskinrom:   Tyco Fire & Int. Sol.
Bankoppdrag:   Nordea

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip