Isafold (01/2023)

Publisert: 17.01.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 17.01.2023 kl. 12.02
Foto: Salt Ship Design
Foto: Salt Ship Design

Rederiet Isafold AS i Hirtshals i Danmark overtok i november 2022 den pelagiske tråleren Isafold fra Zamakona Yards i Bilbao i Spania. Fartøyet er designet av Salt Ship Design på Stord og ble opprinnelig kontrahert av Henning Kjeldsen som nye Gitte Henning, men ble overtatt av Isafold-rederiet i løpet av byggeperioden.

Det nye fartøyet, som er 87 meter langt og 20 meter bredt, kan laste 3800 kubikkmeter pelagisk fisk som for eksempel sild, makrell og kolmule og har den spesielle egenskapen at det kan fiske med både trål og not. Størrelsen på fartøyet gjør at fisket kan skje langt fra leveringshavn i Nordsjøen og Nord-Atlanteren.

TO PROPELLER
Den ene store propellen som er vanlig på pelagiske trålere er erstattet av to propeller. Omfattende strømningsanalyse og modelltestresultat har gitt et mer effektivt hekk- og propelldesign, som gir større trålkraft og mindre drivstofforbruk under tråling. Store rorvinkler er ofte nødvendig på konvensjonelle fiskefartøy for å holde kursen, selv under moderate værforhold. To propeller gir mulighet til å styre skipet med minimal rorpåvirkning, noe som reduserer ekstra energibehov under seiling og tråling.

De to propellene drives av to elektriske permanent magnet (PM) motorer. Denne typen motor har mindre elektrisk tap og kan fungere betydelig mer effektivt enn konvensjonelle elektriske motorer i hele kraftområdet, spesielt ved lave motorturtall. Lavt turtall på propell har fordeler som bedre propelleffektivitet ved typisk belastning, ingen behov for reduksjonsgir og dermed ingen mekanisk tap og redusert støy.

Alle vinsjer drives også av PM-motorer for redusert tap og optimal drift. Elektriske vinsjer gir mulighet til å regenerere energi som for eksempel kan brukes til fremdrift eller RSW kjøling.

GOD FISKEKVALITET
RSW-området på nye Isafold er ordnet på en ny måte som gir de indre overflatene i RSW-tankene en jevn finish uten hindringer eller skarpe kanter. Fartøyet er utstyrt med fire uavhengige kjølesystemer, med fire RSW-tanker per innretning. Dette gir en mer effektiv kjøleprosess ved kun å kjøle ned deler av fisketankvolumet som det er behov for på det tidspunktet, noe som resulterer i et optimalt, energibesparende kjølesystem. I tillegg er kapasiteten på vakuumsystemet for lossing økt med 40 prosent sammenlignet med normal lossekapasitet.

Samlet sett vil dette gi en mer forsiktig håndtering av fisken som vil forbedre kvaliteten.

Alle elektriske motorer, fra vinsjer til pumper, er frekvensstyrte. Dette vil gi en mer tilpasset strømforsyning og dermed redusere det totale energiforbruket.

EFFEKTIV KRAFTPRODUKSJON
Fem dieselgeneratorer, plassert i to separate maskinrom, forsyner PM-motorene til fremdrift og alle andre energiforbrukere om bord. Alle generatorer er utstyrt med katalysator (SCR) for å redusere utslipp og oppfylle nye og strengere IMO Tier III-krav.

Energibehovet til en pelagisk tråler svinger betydelig med varierende vær, driftsforhold, kjølebehov og hastighet. Antall og størrelse på generatorer er valgt for å optimalisere kraftbalansen basert på fartøyets spesifikke driftsprofil og gi dieselmotorene optimal drift forhold og dermed høy effektivitet.

For ytterligere å forbedre driftsforholdene til dieselmotorene er det investert i en stor batteripakke som støtter generatorene når belastningen er høy og som lades opp når belastningen er lav. Regenerert kraft fra vinsjene under tråling bidrar også til å lade batteripakken.

Batteriene er plassert i et eget rom, og gir dermed en ekstra nødstrømkilde i tillegg til dieselgeneratorene i de to maskinrommene. I tillegg vil de redusere støy og utslipp betydelig i havn.

MASKINERI
Som nevnt over er Isafold utstyrt med fem dieselgeneratorer som leverer kraft til to PM-motorer som igjen driver de to propellene. Generatorene er produsert av Yanmar mens Brunvoll har levert PM-motorer og propeller. Også sidepropellene kommer fra Brunvoll.

DEKK
Alle vinsjer som har elektrisk drift, er levert av Evotec. Kraner kommer fra SeaQuest som også har levert elektriske fiskepumper.

DIVERSE
Utstyr for fiskebehandling er levert av Cflow mens Johnson Control har levert RSW-anlegget.

UTSTYRSLISTE
Generatorer: 3xBEY26LWS, 2x6EY22ALWS, SCR Yanmar
PM-motorer:   Brunvoll
Propeller:   Brunvoll
Sidepropeller:   Brunvoll
El-vinsjer:   Evotec
Kraner:   SeaQuest
El-fiskepumper:   SeaQuest
Fiskebehandlingsutstyr:   Cflow
RSW-anlegg:   Johnson Control
Skipsdesign:   Salt Ship Design
Aktuatorer:   Eltorque

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip