Karlsøy (11/2023)

Publisert: 14.11.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 14.11.2023 kl. 08.08
Foto: Sletta Verft
Foto: Sletta Verft

Sletta Verft AS i Aure leverte midt i september 2023 servicebåten Karlsøy til Cermaq Norway som sitt bygg nummer 206. Det 14,9 meter lange nybygget er første båt fra Sletta til Cermaq, og båten har en grønn profil og er utrustet med diesel-elektrisk løsning og en batteripakke som gjør at den kan jobbe utslippsfritt og uten motorstøy ved merdkanten.

Cermaq er en av Norges største matprodusenter, med en daglig produksjon på mer enn en million måltider med sunn og bærekraftig laks. Cermaq har satt seg som mål å redusere klimaavtrykket i hele verdikjeden, og har som et ledd i dette startet jobben med å elektrifisere flåten både ved å investere i nybygg og ved konvertering til hybriddrift for eksisterende fartøy.

– I Cermaq Norway har vi satt oss som mål å redusere våre CO2-utslipp betydelig i løpet av de neste årene, og denne investeringen er ett av grepene vi gjør for å oppnå dette målet, sier Frode Holmvaag, Leder Sjø, Nordland i Cermaq Norway.

Han legger til at med den grønne profilen vil fartøyet også være uten motorstøy, noe som er en stor fordel for de ansatte ved merdkanten.

REGISTRERING
Karlsøy er registrert i Norsk Ordi-nært Skipsregister og har fått Bodø som registreringshavn.

MASKINERI
Generatormotor er en Scania DI 9 74M koblet opp til en Stamford HCM43E2 generator, alt levert av Nogva Motorfabrikk. Samme leverandør har også levert gir av typen HCE-168C.

Batteripakken er av typen Corvus og levert av Elmarin AS. Nogva Motorfabrikk AS har levert propellanlegget og to sidethrustere er levert av Sleipner Motor AS. Styremaskinen kommer også fra Sleipner Motor AS.

Ventilasjon i maskinrom er levert av Wangsmo, pumper kommer fra Ydra, Ralf Skram, Brødrene Dahl, Kverneland Aqua, Allweiler, Leif H Strøm og Solhaug Skipselektro.

Utstyr til hydraulikksystem kommer fra Hydrapipe, MB Hydraulikk AS og Lorentzen Hydraulikk AS mens filter er levert av Nogva Motorfabrikk AS, Ralf Skram AS og Kverneland Aqua AS. Brannslukning i maskinrom er av typen Inergen 80-300 og levert av Johnson Control Norway Avd. Tyco Marine AS.

DEKK
Anker med tilbehør er levert av Certex Norge og to capstaner på henholdsvis 3000 kilo og 5000 kilo er levert av Lorentzen Hydraulikk. Dekkskran er en Palfinger PK41002 som er levert av Bergen Hydraulic. Høytrykksvasker av typen Kär-cher kommer fra Ralf Skram AS. Redningsutstyret om bord er levert av Certex Norge AS med unntak av redningsbøyle som kommer fra AR Safety AS.

INNREDNING
Bysseutstyr er levert av Power og Brødrene Dahl, mens Aure Trelast og R&M Ship Interior har levert byggematerialer til innredningen. Defrosteranlegg er levert av Ventistål, innvendige dører av Libra og møblene i innredningen av Troldmyr Møbelfabrikk og Flataker Industrier. Varmtvannsbereder er levert av Leif H Strøm og sanitæranlegg av Univa og Brødrene Dahl. Styrehusstoler er av typen NS1500 og kommer fra NorSap AS. Varmepumpe av typen Daikin kommer fra Belsvik Elektro mens Ventistål har levert ventilasjonsanlegget.

DIVERSE
Leverandør av aluminium har vært Astrup, mens utvendige dører er levert av Varde. Elmarin AS har utført elektro- og elektronikkinstallasjonene mens Moltubakk Skilt og Reklame har levert navnefolie. Overflatebehandlingen er utført med produkter fra Carboline av Multi Marine AS, og vinduene er levert av Ertec AS.

UTSTYRSLISTE
Generatormotor: Scania DI 9 74 M Nogva Motorfabrikk
Generator: Stamford HCM43E2 Nogva Motorfabrikk
Gir: HCE-168C Nogva Motorfabrikk
Batteripakke: Corvus Elmarin
Propellanlegg:   Nogva Motorfabrikk
Sidepropellere: 2 stk. Sleipner Motor
Styremaskin:   Sleipner Motor
Ventilasjon maskinrom:   Wangsmo
Pumper:   Ydra/Ralf Skram/Brødrene Dahl
Pumper:   Kverneland Aqua/Allweiler
Pumper:   Leif H. Strøm/Solhaug Skipselektro
Hydraulikksystem:   Hydrapipe/MB Hydraulikk
Hydraulikksystem:   Lorentzen Hydraulikk
Filter:   Nogva Motorfabikk/Ralf Skram
Filter:   Kverneland Aqua
Brannsl. maskin.: Inergen 80-300 Joh. Con. Nor. Avd. Tyco Marine
Anker/tilbehør:   Certex Norge
Capstaner: 2 stk. Lorentzen Hydraulikk
Dekkskran: Palfinger PK41002 Bergen Hydraulic
Høytrykksvasker: Kärcher Ralf Skram
Redningsutstyr:   Certex Norge
Redningsbøyle:   AR Safety
Bysseutstyr:   Power/Brødrene Dahl
Byggematerialer innredning:   Aure Trelast/R&M Ship Interior
Defrosteranlegg:   Ventistål
Innvendige dører:   Libra
Møbler:   Troldmyr Møbelfabrikk
Møbler:   Flataker Industrier
Varmtvannsbereder:   Leif H Strøm
Sanitæranlegg:   Univa/Brødrene Dahl
Styrehusstoler: NS 1500 NorSap
Varmepumpe: Daikin Belsvik Elektro
Ventilasjonsanlegg:   Ventistål
Aluminium:   Astrup
Utvendige dører:   Varde
Elektro/elektronikk:   Elmarin
Navnefolie:   Moltubakk Skilt og Reklame
Overflatebehandling: Carboline Multi Marine
Vinduer:   Ertec
Kabel-/rørgjennomføringer:   Roxtec/CSD Sealing Systems

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Lignende skip