KNM Gnist (11/2012)

Publisert: 23.11.2012 kl. 13.55 | Oppdatert: 22.08.2018 kl. 14.18
Gnist
Gnist
23. oktober ble KNM «Gnist» overlevert fra Umoe Mandal AS til Forsvarets Logistikkorganisasjon. MTBen er verftets byggenummer 19.

ROBUST FARTØY KNM «Gnist» er det femte og siste fartøyet i Skjold-klassen som er overlevert, nå gjenstår kun KNM «Skjold». KNM «Skjold» var prototypen som ble levert i 1999, men er blitt ombygd og skal leveres på ny. KNM «Gnist»s oppgaver vil være å operere fredsoperativt, utføre oppdrag i utlandet, krisehåndtering og forsvar mot væpnet angrep. Det 47,5 meter lange fartøyet er utstyrt med Naval Strike Missile (NSM), en OTO melara 76 mm kanon, Mistral luftvernmissiler og 12,7 mm mitraljøser.

MASKINERI Fremdriftsmaskineriet til KNM «Gnist» består av to gassturbiner fra P&W på 2000 kW og to gassturbiner på 4000 kW fra samme fabrikat. Disse driver to vannjeter. Løftemaskineriet er to MTU motorer som yter 735 kW hver. Fartøyet har et hjelpemaskineri fra MTU for elektronikk og hydraulikk bestående av to motorer på 275 kW hver. Maskineriet gir fartøyet en hastighet i overkant av 60 knop. Det vil kunne seile i 800 nautiske mil ved en hastighet på 42 knop.RADAR Det er benyttet stealth-teknologi for at fartøyene skal ha lav radarsignatur. Det er ingen utstikkende konstruksjoner, men det er bygd pullerter inn i selve skroget og benyttet radarabsorberende materialer i skrogkonstruksjonen. Bruken av denne typen materialer har også ført til at skipet er svært godt varmeisolert, noe som reduserer fartøyets IR-signatur. Alle varme gasser blir ført ut bak fartøyet, og også mellom skjørtene. Avgasser fra framdriftsmaskineriet blir blandet med vann før de slippes ut for å kjøle de ned.

VÅPEN Før stod MTB for Motor Torpedo Båt. Dette ble senere forandret til Missil Torpedo Båt. De nye fartøyene vil ikke føre torpedoer, men Naval Strike Missile (NSM) som sitt hovedvåpen. Dette er produsert av Kongsberg Defence Systems. Missilet har blitt utviklet gjennom 13 år, og har som hensikt å treffe mål på lang avstand med stor presisjon. Det har kostet Norge to milliarder kroner og elleve prøveoppskytninger å utvikle våpenet. Fra før er teknologien installert på de nye fregattene av Fridtjof Nansen-klassen. Rekkevidden til missilene er, ifølge produsenten, i overkant av 185 km. På grunn av konflikten med navnet MTB, ble det besluttet at fartøyene skal omtales som kystkorvetter. NSM er plassert i åtte brønner bak overbygningen. Under avfyring vil missilene bli heist opp fra brønnen, sammen med en egen utskytningsrampe. Etter avfyring senkes utskytningsrampen igjen, for å holde fartøyets radarsignatur så lav som mulig. Til luftvern har Skjold-klassen en 76 mm kanon og Mistral luftvernmissiler. Disse er i Manpad konfigurasjon slik at de også kan stasjoneres på land når fartøyet er fortøyd. Kanonen om bord er en multirollekanon, som kan brukes både mot overflate- og luftmål. Det er også plassert mitraljøser på hver side av toppbro. Fartøyene har også en hevbar Chaff-launcher, som er et anti-våpensystem designet for å narre innkommende missiler.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip