KV Sortland (08/2010)

Publisert: 28.07.2010 kl. 07.13 | Oppdatert: 14.08.2018 kl. 15.17
Sortland
Sortland
KV «Sortland» er det siste av tre kystvakskip som leveres fra Myklebust Verft AS til Remøy Management AS. Skipene er i Barentsklassen, og KV «Sortland» ble levert 14. juli, og ble utleid samme dag til Kystvakten. Design er type VS 794 CGV fra Wärtsilä Ship Design. Fartøyet er verftets byggenummer 52.

DÅP KV «Sortland» skal døpes 21. august på Sortland av gudmor Hill-Marta Solberg, som er fylkesmann i Nordland. Dagen før dåpen blir det holdt åpen kystvaktbase på Sortland. Når skipet er i full drift, vil Kystvakten drifte 14 fartøy i indre- og ytre kystvakt. De to andre fartøyene i Barentshav-klassen, KV «Barentshav» og KV «Bergen», er lokalisert henholdsvis til Kystskvadron Sør og Kystskvadron Nord.

SKIPET For framdrift har fartøyet en konvensjonell CP propell i dyse. Propellen blir drevet enten diesel-mekanisk via giret fra hovudmotoren, gass-elektrisk via elmotoren som er koblet til samme giret (PTI), eller med både diesel-mekanisk og gass-elektrisk kraft. Elmotoren får kraften fra de fire generatorsettene fra Mitsubishi, som går på gass. Dette gir tre modus – såkalt hybrid. KV «Sortland» er et isklasse forsterket multi-purpose skip spesielt bygd for den norske kystvakten sine arbeidsoppgaver. Det miljøvennlige skipet er også godt utstyrt for oljevernberedskap og det er montert lenser og utstyr om bord for slike oppdrag. Skipets tanker kan ta imot 1000 tonn oppsamlet olje. Med tauekraft på 100 tonn og utstyr for brannslokking kan derfor skipet gå direkte til et havaristed og umiddelbart utføre både tauing, brannslokking og oljeoppsamling. KV «Sortland» er også forberedt for montering av internasjonalt utstyr beregnet for redning av ubåter.

KLASSE KV «Sortland» er klasset i Det Norske Veritas med klassenotasjonen +1A1, Ice C, Tug, E0, Fi-Fi 1, Oil recovery, Clean, Dynpos Aut, Gas Fuelled.

MASKINERI Det er to motorrom i skipet, der det ene er for gassmotorene og ett for dieselmaskineri. Hovedmotoren er på 4000 kW, og er en dieselmotor fra Rolls-Royce Marine type B32:40L8P med CP propellersystem type Kamewa Ulstein 3000 AGHC-KSC 56-XF5-102/4E-4000N 4 blads propeller. Maksimalbelastningen på propellene er 6500 kW. Girboks med en PTI. Thrusteren er en Ulstein Aquamaster nedsenkbar Azimuth thruster type UL 1201 CP som yter 883 kW. Thrusterene er levert av Rolls-Royce Marine, mens Rolls-Royce Marine Power Systems er leverandører av de elektriske motorene til thrusterene. Sidethrusteren forut er en Kamewa Ulstein tunnelthruster type TT 1850 FP. Denne yter 736 kW FP. Akterut er det installert en Kamewa Ulstein tunnelthruster type TT 1850 FP. Generatorsettet for gassystemet består av tre Mitsubishi GS16R 1081-50, hver på 900 kW ved 1500 o/min. En Mitsubishi GS12R 803-50 dieselgenerator som yter 676 kW ved 1500 o/min. Dielselgeneratoren er en Mitsubishi S6A3-MPTA på 437,5 kVA ved 1500 o/min. Nødgeneratoren er en Mitsubishi 6D16T, 125 kVA. Tre Rolls-Royce Marine Power Systems generatorer er type MJR 400 LB4 som yter 900 kW/690V/Cos phi 0,9 - 50 Hz-1500 o/min IP44 og en MJR 400 MB4 med en ytelse på 720 kW/690V/Cos phi 9,9 - 50 Hz- 1500 o/min IP44. Akselgeneratorene er også en Rolls-Royce Power Systems leveranse og består av en MJR 500 SA4, 1000kW/690V/Cos phi 0,9 - 50Hz-1500 o/min IP44. Hovedmotoren for det elektriske systemet er på 3000 kW/2500 kW og er type B4V 710L_6-690V, 0-60 Hz, IP44, og drevet tåler 3000 kW regenerativ.

DEKK Rolls-Royce Marine Deck Machinery har levert dekksmaskineriet om bord i KV «Sortland». Det består av to hydrauliske ankerspill, en 15 tonns hydraulisk tuggervinsj og en 25 tonns hydraulisk nødslepevinsj med en trommel som rommer min. 2000 m Kevlar/Dextron, to sett tauepinner opp til 120 tonn, en haikjeft på 120 tonn og en tauevinsj på min. 70 t dragkraft. Videre er det to anker fra Sotra Marine Produkter, Dimo AS dekkskran på åtte tonn ved seks meters utstrekning type HR100. FiFi anlegget er levert av Fire Fighting Systems AS. Anlegget har en kapasitet på 2800 m3/t ved 16 bar. Det er montert to rullereduksjonstanker; en på C-dekket, og en på second deck. To livbåter er type Sjøbjørn 25 fra Maritime Partner i tillegg til davit. Brude har levert seks oppblåsbare redningsflåter.

INNREDNING Det er innredet for 40 personer om bord i KV «Sortland» i to enmannslugarer, ni enmannslugarer med mulighet for ekstra seng ved behov, og ti tomannslugarer. Det er rikelig med fasiliteter for mannskapet. Blant annet er det laget til omkledningsrom, garderobe, treningsrom, dagrom og messe for mannskapets trivsel og velvære om bord i fartøyet. Det finnes også en godt utstyrt sykestue med operasjonsrom og redningsrom, i tillegg til en rekke kontor. Noen som kan nevnes er dekkskontor, skipskontor, prosjektkontor og eget rom for sending og mottak av krypterte meldinger.

ELEKTRONIKK Det elektroniske utstyret består av følgende komponenter: SAM Chartradar 1100, SAM Chartradar 1100, SAM Multipilot 1100, SAM Trackpilot 1100, SAM Chartpilot 1100, SAM conningpilot 1100, Sam Chart, ECDIS, Conning Functions, ARPA og AIS. Sam DEBEG 4120, Sam digital repetør UD 4900, Sam DEBEG ekkolodd 4630, GIL vindsystem, BENQ prosjektør type SP-820, Taiyo VHF direction finder TD-L 1550A, SR 02-01 Scan Bearing Stand. Videre er det Saab DGPS R4 navigasjonssystem, SAM UAIS DEBEG 3400, SAM VDR DEBEG 4300, Anschütz Standard 22 gyrokompass, Anschütz STD21GPS målesensor, Sailor MF/HF system 1500, JMC NT-2000 Navtexmottaker, Jotron Tron 40S MKII Epirb friflyt, Jotron Tron 45SX manuell Epirb, Jotron Tron Sart 20 radartransponder, Sailor SP-3520 VHF GMDSS, Sailor Mini-C TT-3000EB, Sailor TT3042C Remote distress alarm, Sailor VHF RT-5022, Motorola GM-360 UHF stasjonære radioer, Motorola GP-340 Atex bærbare UHF, SeaTel TV antennesystem 5004DAC-2202, Icom IC-A110EUR stasjonær HELI VHF.
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotorer: RRM Bergen B32:40L8P, 4000 kW RRM Engines - Bergen
Hovedgir: Kamewa Ulstein 3000 AGHC/KSC 56-XF5-102/4E-4000N RRM Propulsion - Ulsteinvik
Thrustere: Ulstein Aquamaster Retractable Azimuth UL 1201 CP, 883 kW 2x Kamewa Ulstein Tunnel Thruster TT 1850 FP, 736 kW RRM Propulsion - Ulsteinvik
Gassgeneratorer: 3x Mitsubishi GS16R 1081-50, 900 kWe/1500 o/min, 1x Mitsubishi GS12R 803-50, 676 kWe/ 1500 o/min. Diesel Power
Generator diesel: 1x DPMG 505-50 Diesel Power
Nødgenerator: DPMG124-50 Diesel Power
El-motorer: 3x MJR 400 LB4, 900 kW, 1x MJR 400 MB4, 720 kW RRM Power Systems
Akselgenerator: MJR 500 SA4, 1000 kW RRM Power Systems
Framdriftsmotor: 3000 kW RRM Power Systems
Ventiler:   Ahlsell
Slanger, rør, flenser:   GS-Hydro Norge
Brosystem:   Ulstein Elektro
Brovakt:   Ulstein Elektro
Rørarbeid:   Pipe Systems Engineering
Rørarbeid sanitær:   Rørservice
Tanksystem LNG:   Linde-Cryo AB
Gassdetektor:   Dräger safety
Vanntåke:   Autronica Fire & Security
Punktslokkesystem:   Autronica Fire & Security
FiFi System:   Fire Fighting Systems
Pumper:   Allweiler
Separatorer:   Westfalia/Goltens
Varmevekslere:   Ing. Per Gjerdrum
Ventilasjonssystem:   Aeron
Baderomsmoduler:   Contech
Solarium:   Aqua Sun
Toalettsystem:   Jets Vacuum
Varmtvannskjele:   Pyro
Sentralkjele:   Pyro
Luftkompressor:   Sperre Industrier
Anker og kjetting:   Sotra Marine Produkter
Dekkskran: 8t/6m HR 100 Odim
Proviantkran: 1,5 tonn Odim
Løpekatt og kjettingtalje:   Tingstad
Gummifendere:   Fenconor
Bokskjølere:   Dimo
Overflatebehandling:   Norblast
Integrert Autom. System (IAS):   Kongsberg Maritime
MOB-båt: Sjøbjørn 25, 20 pers. Maritime Partner
Redningsflåte: Sjøbjørn 25, 20 pers Maritime Partner
Styrehusstoler: Comfort 1500 NorSap
Isolering:   Incon
Kapsling:   Incon
Innredning:   Norla Marine
Møbler:   Rovde Møbelfabrikk
Fliser, gulvbelegg, dekksmasse:   BT Entreprenør
Proviant kjøle-/fryserom:   Huurre Norway
Drikkevannskjøler: Cosmatal Jet Mare Safety
Utvendige dører:   Libra Plast
Davit:   Maritime Partner
Incinerator:   Norsk Atlas
Vinduer:   Bohamet
Lysventiler:   Bohamet
Vindusviskere:   O.S. Solheim
Medisinpakke:   Medi 3
Redningsvester/-drakter:   Erling Haug
Vaskeriutstyr:   Miele
Ulstein Com:   Ulstein Elektro
Elektronikkpakke:   Emil Langva
Elektriske installasjoner:   Hareid Elektriske Teknikk
Byggelånsbank:   Sparebanken Møre
 

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip