Kvarven/Nordnes (10/2010)

Publisert: 05.11.2010 kl. 09.00 | Oppdatert: 15.08.2018 kl. 10.59
Kvarven/Nordnes
Kvarven/Nordnes
Flaggkommandør Geir Kilhus overleverte 27. august «Kvarven» og «Nordnes» fra Forsvarets logistikkorganisasjon til Sjøforsvaret. De to fartøyene er bygget ved Marine Alutech Oy AB, Teijo, Finland. «Kvarven» har byggenummer 414, mens «Nordnes» har byggenummer 415. Begge fartøyene ble døpt ved Shetlands-Larsens brygge i Bergen 27. august av henholdsvis Trude Drevland og Anne de Lange.

DÅPEN Seremonien rundt dåpen av de to nye fartøyene var en del av jubileumsprogrammet til Sjøkrigsskolen, som feirer 50 år i år i Bergen. Alle tilgjengelige offiserer og kadetter fra skolen stod oppstilt på Torgutstikkeren og dannet sammen med Forsvarsmusikken en høytidelig ramme rundt overleveringen. Sjøforsvarets ledelse var representert med blant annet sjefen for Sjøforsvarets skoler, flaggkommandør Bernt Grimstvedt og nestkommanderende for Kysteskadren, kommandør Arnth Lien, i tillegg til kommandørkaptein Rune Fromreide, sjef for Marinens logistikkvåpen og flaggkommandør Geir Kilhus som er sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon maritime anskaffelser. Til sammen fem ganger mått champagneflaskene kastes før de til slutt knuste. Trude Drevland brukte to forsøk, mens Anne de Lange brukte tre forsøk.ELDRE FARTØY Sist gang det ble levert nye fartøy til Sjøkrigsskolen var i 1979. Det var derfor på høy tid at fartøyene ble skiftet ut. – Mye ny teknologi har kommet på markedet siden den gang, og de nye fartøyene er viktig for å heve utdanningen ved Sjøkrigsskolen, forteller sjef for Sjøkrigsskolen, Thomas Wedervang.

FARTØYENE Fartøyene er bygget av Marine Alutech, mens det er Kongsberg Defence & Aerospace som har levert bro og navigasjonssystem. Det har kostet 34 millioner kroner å fullføre prosjektet. – Jeg vil gratulere leverandørene med innsatsen, og takke for god oppfølging og koordinering, sa Kilhus. Fartøyene vil disponeres av Sjøkrigsskolen for praktisk navigasjonstrening, mens det er Marinens logistikkvåpen som vil stå for driften. Broen på «Nordnes» og «Kvarven» er konstruert for å ligne mest mulig på Nansen-klassen fregattene og de nye kystkorvettene. Med en toppfart på 40 knop gir de kadettene ved Sjøkrigsskolen gode muligheter for å trene navigasjon i høy hastighet. Fartøyene er bygget spesielt for patruljering og redning. De kan operere langs hele Norges kystlinje, med Stavanger-Bergen-Måløy som hovedområde. «Kvarven» og «Nordnes» er bygd i henhold til DNV Standard 2.21, Craft, april 2008, men er ikke sertifisert.

NYTT FARTØY Sammen med de to nye skolefartøyene vil Marinens logistikkvåpen operere «Vigra» inntil et nytt erstatningsfartøy for «Vigra» er ferdig utredet.

DIVERSE Fartøyene sitt maskineri består av to Caterpillar C 18 hovedmotorer som yter 651 kW hver. Disse driver to PCS Rolls-Royce FF410S vannjeter med ESB kontrollsystem.

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Lignende skip