Lady Caroline (04/2003)

Publisert: 10.04.2003 kl. 13.11 | Oppdatert: 27.04.2017 kl. 08.59
Lady Caroline
Lady Caroline

Simek AS leverte 21. mars sitt nybygg nr. 105 til P/R International Offshore Services ANS (IOS). «Lady Caroline» er designet av Rolls-Royce Marine AS, og er av typen UT 712. Det er det første i en serie på to.

IOS er eid med halvparten hver av Farstad Shipping ASA og P & O Ålesund Services Pty. Ltd, Australia. Skipet er et kombinert ankerhåndtering/tug/supply/service-fartøy. Design og konstruksjon gjør skipet egnet til å gjøre en lang serie jobber, som frakt mellom land og plattformer, tauing, assistanse for tankere under lasting osv. Fartøyet er også konstruert for handling og bruk av spesialisert utstyr under arbeid på dypt vann. Det kan operere på dyp helt ned til 1500 til 2000 meter. Dette UT 712-designet er en videreutvikling av den originale UT 712 ATMS fra midten av åttitallet. Fartøyer av den typen er «Far Scout», «Normand Jarl» og «Normand Drott». UT 712-designet er velkjent blant operatørene i Nordsjøen som et skip med utmerkede sjøegenskaper. Ytelsene, og spesielt skipets bevegelse blir karakterisert som eksellent. I det nye UT 712-designet har man beholdt disse gode egenskapene, og samtidig forbedret drivstofføkonomien gjennom skrogdesignet.

HOVEDDATA «Lady Caroline» er noe over 75 meter lang og ca. 17 meter bred, og har bruttotonnasje på 2938 GRT. Skipet er bygget til klasse DNV +1A1, Tug, Supply Vessel, EO, SF, DYN POS AUT (IMO DP I), T-MON, CMS, PMS, Dk+, HL(2,8), og tilfredsstiller Sjøfartsdirektoratets krav til worldwide fart. «Lady Caroline» skal føre norsk flagg, og er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister. Skroget er bygget ved Maritim Ltd i Gdansk, Polen. Skrogenhetene, på opp til 300 tonn, er transportert på lektere til Flekkefjord. Før de er satt sammen av Simek er de sandblåst og malt i miljøkontrollerte omgivelser. Overbygget er bygget i to enheter og ble satt på plass av «Uglen» etter at skroget ble sjøsatt 9. januar. Skroget er delt i vanntette avdelinger, og fartøyet har dobbelt skrog for å imøtekomme klassekravene SP, og gi sikkerhet for skader.

INNREDNING Om man starter akter, har «Lady Caroline» ballast/borevanntanker utenfor rom for styremaskin. Den er levert fra Rolls-Royce Marine AS, som også blant annet har levert thrustere, vinsjer, gearboks og propeller, elektriske tavler og ror. Styremaskin fra Tenfjord driver to Ulstein High Lift ror. Akter på hoveddekket er haikjeft og tauepinner. Disse er levert av Karmøy Winch AS, og holder tilbake wire og ankerkjetting mens mannskapet arbeider med dem på akterdekker. Fartøyet har også en 6 meter lang rull akter med 3,5 m diameter, dimensjonert for 550 tonn. Wirer og ankerkjettinger blir rullet over denne før de går over bord. På hver side er det også tauepinner levert av Karmøy Winch. På akterdekket er det også en capstan på hver side for mooring og for å operere utstyr på dekk. Akter er det et thrusterrom, med en Kamewa Ulstein elektrisk drevet tunnelthruster på 883 kW. Foran dette, med vanntett dør, er det fire sement-/bulktanker sammen med ferskvannspumpe og ferskvannstanker på hver side. På tweendekk over er det to ballast- og borevanntanker arrangert som stabiliseringstanker med Ulstein Stabiliseringssystem. To bulkkompressorer og tørkere er arrangert med en på hver side. På babord side er det lagerrom, mens det på styrbord er nødutgang til hoveddekket. På hoveddekket er det en Palfinger kran levert av Bergen Hydraulic for å operere tungt utstyr under ankerhåndtering osv. Foran bulkrommet er et pumperom med to ballast-/borevanntank, og også tanker for drivstoff, brine, mud osv. med nødvendig pumpeutstyr. Utenfor pumperommet er det også ulike tanker langs skipssiden, og de to fremste tankene kan brukes til å lagre kjetting osv. På hver side av pumperommet er det propellsjakter, med to Kamewa Ulstein propeller med diameter 410 mm. Mudtanken har utstyr for å sirkulere innholdet og forhindre avsetninger. De syv runde mid, brine og ballasttankene er utstyrt med vaskesystem som bruker varmt vann til rengjøring. Blandingen av mud og vaskevann blir pumpet over i tanker det mud blir skilt ut, og vannet resirkulert til vaskeprosessen. Til sist blir det hele pumpet på land for å forhindre forurensing av omgivelsene.

MASKINERI Foran pumperommet er det en vanntett dør til maskinrommet. To akselgeneratorer på 2400 kW er levert av Marelli, og det er disse som leverer strømmen til fartøyet. Hver generator er koblet til en Flender twin gearboks. Fire hovedmotorer er av typen Bergen Diesel C25:33L. Hver gearboks er knyttet til to motorer, en seksylindret på utsiden som yter 1800 kW og en nisylindret på innsiden som yter 2700 kW. De to motorene på innsiden har step-up gearboks fra Norgear som er forbundet til en brannpumpe fra Kværner Eureka. Hver pumpe har kapasitet 1500 m3/h – 14 bar, som leverer vann til vannkanoner på toppen av rorhuset. Midt i maskinrommet er det tre separatorer levert av Westfalia. Generatorsett er Caterpillar 3508TA på 910 kW(1138 kVA) levert av Pay & Brinck Motor AS. Maskinrommet er utstyrt med det siste av IMO-godkjent brannvernutstyr.

FLERE THRUSTERE Foran maskinrommet finnes et thrusterrom med en Kamewa Ulstein retractable thruster type TCNS 73/50-180 og en sidethruster Kamewa Ulstein, begge på 883 kW. Begge disse thrusterne er drevet av vannavkjølte elektriske motorer med frekvenskontroll. På den måten kan fartøyet ligge standby, bare ved hjelp av nødgeneratoren. På tweendekk over maskinrommet er rom for hydrauliske pumper som driver den store ankervinsjen på hoveddekket.

DEKK Hoveddekket, som blant annet brukes til ankerhåndtering og til å frakte dekkslast, har delvis tredekke for å beskytte ståldekket. En rekke avgrenser arbeidsdekket, og utenfor denne er det lasse- og losseinnretninger for flytende- og bulklast både midtskips og akter. Foran på arbeidsdekket er taue-/ankerhåndteringsvinsj laget av Rauma Brattvaag. Det er også to tuggervinsjer på hver side av hoveddekket foran sammen med capstans akter. Foan på hoveddekket er det på begge sider ulike lager- og servicerom, og det er et eget rom med plass for å lagre avfall, sammen med utstyr for forbrenning av avfall. På A-dekket er nød-/havnegenerator fra Caterpillar av type 3408TA på 370 kW (452 kVA). På B-dekk på babord side er det installert en gooseneck kran med kapasitet 3t/16 meter, levert av TSS. På styrbordside er det gjort klar for installasjon av en tilsvarende kran dersom det skulle bli behov. På A-dekk på babord side finnes MOB-båt av typen MP-800Springer med vannjet, levert av Maritime Partner AS.

MANNSKAP PÅ 24 «Lady Caroline» er arrangert for et mannskap på totalt 24, fordelt på 18 lugarer. Hver lugar har egen WC/dusj. Alle lugarer har egen «bilradio» levert av Elcon. I innredningen er det brukt lyse farvede paneler av typen Akerpanel, levert av Norac AS, som blant annet har levert indre dører. Danacoustic takplater er levert av Hydro Aluminium. Alt interiør er i treverk, og bygget av verftet. For å gi inventarer et lyst og innbydende utseende er det brukt fargerike tekstiler både som gardiner og som møbeltrekk. Når man kommer fra hoveddekket, kommer man først til en resepsjon med vaskerom til styrbord. Vaskerommet har direkte inngang fra hoveddekket, slik at mannskapet kan gå direkte dit før de forsetter videre. Foran vaskerommet finnes vaskeri/tørkerom, og på babord side er sykerom. På babord side i resepsjonen er det trapper som går helt fra nedre kontrollrom til broen. Foran på hoveddekket er det fire to-mannslugarer, og det er til og med blitt plass til et lite trimrom foran lugarene. På A-dekket finnes på babordside diverse lagerrom, med kjøling og frysekapasitet. På styrbord er messe, med plass til tyve personer samtidig. Bak messa er det rommelige dagrom, med lærsofaer og –stoler. Dagrommet er ustyrt med radio og fjernsyn. Foran messe er salong og kontor. Messe, dagrom og salong er utstyrt med Amtico gulv, som gir inntrykk av «godt, gammeldags teakgulv». På B-dekk er det på styrbord side aircondition-utstyr som er dimensjonert for tropiske omgivelser. Foran er det to tomannslugarer og 6 enkeltlugarer, og foran på B-dekk er også mooring-dekk. Her er det kombinert windlass/mooringvinsjer, og en 500 tonn Smith-braket beregnet for tauing. På C-dekket er det på babord side instrumentrom, med «bokser» for instrumentene i rorhuset over. Det er dessuten seks singellugarer på dette dekker. På brodekket finnes rorhuset, som er på størrelse med et «normalt» norsk hjem (ca. 130 kvm). Rorhuset har 360 grader utsikt. Foran finnes to kapteinstoler med styreutstyr for å seile fartøyet. Akter er det plass til operatør, med god oversikt over dekk og vinsjer når man sitter i en av de to kapteinstolene. Alle disse fire stolene er av SAP-design, og har innebygde kontroller for å operere både fartøy og utstyr. Fartøyet kan også opereres via joysticks, enten fra faste posisjoner i rorhuset eller via kabel når man beveger seg omkring. Det er også installert omfattende videoovervåking blant annet av vinsjområdet Totalt finnes det åtte fargekameraer som er koblet til tre monitorer. Rorhuset er utstyrt med det siste innen navigasjons- og kommunikasjonsutstyr, levert av Furuno Norge AS. Kongsberg Simrad har levert DP 1-system.

ELEKTRONIKK Kongsberg Simrad DP-1, Furuno FAR-2835S og FR-2115 radare, Seatex GPS, Furuno GP-80 GPS, Furuno beacon set GR-800 for GP-80, Telchart 2025 kartplotter, 2 x SGB gyro, Robertson AP9 MK3 autopilot, BN35PL magnetkompass, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 logg, Furuno FAX 207 værfax. Radiostasjon i henhold til GMDSS area A3. Sailor Three-Bay konsoll, Sailor HC4500 kontroll unit, Sailor HT4520+ HF transmitter, Sailor H4525 antenne, NC400D Navtex, 2 x Sailor Sart radartransponder, 3 x GMDSS SP3110 VHF, Furuno AIS, 2 x Inmarsat C Sailor H2095C/GPÅS/-DT4646E satellittkommuikasjon, 2 x Sailor RT4822 Simplex VHF/DSC, Sialor 2048 Simplex VHF, 2 x Motorola GP900 bærbare VHF, 2 x Nokia Premicell GSM, Panasonic N181W telefax, Zenitel intercom system.

UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotor:   Rolls-Royce Marine
Gear:   Rolls-Royce Marine
Propeller:   Rolls-Royce Marine
Sidepropeller: Kamewa Ulstein CP 250 TV, 883 kW akter, CP 375 TV, 883 kW fremme, Ulstein Aquamaster CNS 73/50-180, 883 kW compassthruster Rolls-Royce Marine
Ror:   Rolls-Royce Marine
Styremaskin:   Rolls-Royse Marine
Akselgenerator: Marelli 3000 kVA Scandinavien Elctric
Hjelpemotorer: Cat 3508 DITA, CAT 3408 DITA Pay & Brinck Motor
Tavler:   Rolls-Royce Marine
Ventilasjonsanlegg:   Aeron Miljøteknikk
Kjeler:   Pyro
Alarmanlegg:   Rolls-Royce Marine
Oljevannseparatorer:   Christen Dale
Startluftkompressor:   Sperre
Brennoljeseparatorer:   Alfa Laval
Arbeidsluftkompressor: type Atlas Copco Johnsen Maskin
Brannslukkeanlegg:   Unitor
Flowmeter:   AM Instrumentering
Smøreolje:   Castrol Norge
Maskinromspumper:   Alleweiler
Brannalarm:   Eltek Fire & Safety
Fittings:   GS-Hydro Norge
Elektriske installasjoner:   Flekkefjord Elektro
Dekksmaskineri: slepevinsjer, capstan, anker-/fortøyningsvinsjer Rolls-Royce Marine
Bulksystem:   Rolls-Royce Marine
Dekkskran fremme: KMCV 1301-3-16(11)(5-16) TTS Marine
Dekkskran akter: Palfinger Bergen Hydraulic
Davit for MOB-båt:   TTS Marine
MOB-båt: MP-660 Springer Maritime Partner
Redningsflåter: Viking 25 DK Viking Life-Saving Eq.
Haikjeft/tauepinner:   Karmøy Winch
Vanntette skyvedører:   IMS
Fi-Fi brannslukkeanlegg:   Kværner Eureka
Brannslukkeanlegg:   Heien Larssen
Utv. ståldører:   Nor-Pro
Vinduer:   Trinoxx
Vindusviskere:   Servi Motion Control
Elektronisk utstyr:   Furuno Norge
Autopilot/gyrokompass:   ProNav
Radiostasjon:   Sailor Norge
Intercomanlegg:   Stento
Lanterner:   Tranberg
Lyskastere:   Norselight
Maling:   International Maling
Sandblåsing/maling:   Sicoat
Katodisk beskyttelse:   Jotun
Tanksvaskeanlegg:   Guncelan Toftejorg
Sveiseutstyr:   Johnsen Maskin
Innredningspaneler:   Norac
Innredningsdører:   Norac Baggerød
Himlinger:   Hydro Aluminium
Toalettmoduler:   Norac Ringebu
Møbler:   Alfred Sand/Contract Møbler
Styrehusstoler:   Sørlandets Aluminiumspro.
Provisjonskjøleanlegg:   Teknotherm
Vakseriutstyr:   Miele
Toalettsystemer:   Jets Vacuum
Incinerator:   Teamtec
Bysseutstyr:   BehaHedo
 

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip