Langholmen (02/2017)

Publisert: 13.02.2017 kl. 15.30 | Oppdatert: 23.02.2017 kl. 15.05

Langholmen ble 2. desember 2016 overlevert fra Halsnøy Dokk AS til Salmonor AS, Rørvik. Avlusingslekteren er verftets byggenummer 124. Halsnøy Dokk AS står også for designet av fartøyet.

Langholmen er en overbygd lekter med et integrert firelinjers Hydrolicer avlusningsanlegg, og den fjerde lekteren som Halsnøy Dokk leverer med mekanisk avlusingssystem. Det tradisjonsrike verftet var i januar i sluttfasen på installasjon av et Optilicer-anlegg, og i prosjekteringsfasen for et Optilicer-anlegg nummer to.

Langholmen er tilrettelagt med moderne bofasiliteter for et mannskap på tre, og skal være utstyrt med all nødvendig infrastruktur for effektiv avlusing. Det er utløpsrenner for fisk både forover og akterover med 45 graders svingradius i begge retninger, og tavlerom på dekk med nedgang til maskinrom og pumperom under dekk.

INN PÅ AVLUSINGSMARKEDET Halsnøy Dokk har tradisjonelt sett hatt hovedvirksomheten sin knyttet til dokken, med vekt på blant annet nybygg og ombygging, reparasjon, fabrikasjon og service på alle typer fartøy.

 – De siste par årene har verftet også etablert seg i markedene for avlusningsanlegg, riggopplag og prefabrikasjon av stål og aluminium til oppdrett, offshore og landbasert industri, forteller adm. dir. Frode Grønstøl i en pressemelding.

KLAR MED NY LEKTER Verftet har tidligere utrustet lektere med Thermolicer, Skamik Hydrolicer og Optilicer.

“Langholmen er så langt den siste lekteren som er levert med Hydrolicer, og i byggeprosessen har det vært sterkt fokus på fiskehelse, renhold og god tilkomst til arbeidssoner. Resultatet har trolig blitt den mest gjennomførte Hydrolicer-installasjonen så langt”, heter det i pressemeldingen.

– Vi har lektere på lager klar for utrustning med alle typer avlusningsanlegg og nye prosjekter kan startes på kort varsel og leveres før våravlusningen i år, legger Grønstøl til.

MASKINERI Tre generatorer på til sammen 1245 kW, er levert av Nogva Motorfabrikk AS.

DEKK To kraner av type AK 48T/18,5, og A-ramme med fire innsugsslanger for fisk, er levert av Aukra Maritime AS. Høytrykksvasker med steam er levert av Foma AS. Pumper er levert av Vestjet AS. Avlusingsanlegg er fra Hydrolicer og C-flow AS.

INNREDNING Innredningsarbeid er utført av Maritime Montering AS. Elektrisk installasjon er foretatt av Apply TB, som også har levert ventilasjonsanlegg. Luftkompressor kommer fra Kaeser.

UTSTYRSLISTE
Generatorer: 1245 kW Nogva Motorfabrikk
Kraner: 2xAK 48T/18,5 Aukra Maritime
A-ramme:   Aukra Maritime
Høytrykksvasker:   Foma
Pumper:   Vestjet
Avlusingsanlegg:   Hydrolicer/C-flow
Luftkompressor:   Kaeser
Elektroinstallasjon:   Apply TB
Ventilasjonsanlegg:   Apply TB
Innredning:   Maritime Montering

Kurt W. Vadset

redaksjon[a]maritimt.com

Lignende skip