Langsund (02/2002)

Publisert: 07.03.2002 kl. 09.55 | Oppdatert: 02.03.2017 kl. 13.31

 
Like over nyttår, den 3. januar, overtok rederiet Brønnbåtservice AS på Hansnes i Troms sin nye brønnbåt «Langsund» fra Aas Mek. Verksted AS.

Brønnbåten er nybygg nr. 162 fra verftet og er av typen AAS 700. Båten er bygget i stål med overbygg i aluminium, er utstyrt og arrangert for føring av levende fisk, sortering, avlusing, bulkføring av fisk nedkjølt av RSW m.m. Skroget er bygget i Latvia ved Riga Shipyard.

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Caterpillar 3512TA på 1700 HK som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av to stk Caterpillar generatorsett type 3406TA, hver med en ytelse på 320 ekW, 400 kVA, 3x440 V -60 Hz, samt et havneaggregat Nogva/John Deere Marine på 80 kW. Styremaskin er fra Rolls Royce Marine AS. For best mulig manøvrering, er det montert en 250 hk sidepropeller foran og en på 250 hk akter, begge fra Petters Marine Hydraulic AS. Manøvreringssystemet er levert av Erling Myklebust Mek. Verksted AS. Ventilasjonsanlegg er levert av Wangsmo, pumper er fra Ing. Per Gjerdrum AS og alle elektriske installasjoner er utført av Vik Elektro AS.

DEKK

På hoveddekk er montert en Palfinger 36 t/m lossekran med 3 tonn vinsj, påmontert hov for direkte lossing, samt en 14 t/m Palfinger kran på poopdekk akter med 1,5 tonn vinsj. Kraner er levert av Bergen Hydralic AS og vinsjene er fra Rapp Hydema AS. Erling Haug AS, Trondheim har levert brann- og redningsutstyr. Utvendige og innvendige dører er fra Nor-Pro AS og vindu er fra Marine Aluminium. Maling er levert av International Maling AS.

Lasterommet er på 700 m3 i ett rom. I bunn for og akter, er det montert hydrauliske brønnluker for sirkulasjon i rommet. For lasting og lossing av levende fisk er det montert et dobbelt vacuumpumpeanlegg med 2x62001 tanker og sorterings- og telleutstyr, samt undertrykks lastesystem med fisketellesystem. Fisketeller er levert av AquaScan. Lasterommet er tilknyttet RSW anlegg med kapasitet på ca 380.000 kcal/t, for nedkjøling av vann og fisk ned til -1,5 grader C. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro. RSW-anlegget er levert av Aquaterm, som også har levert oksygenkjegle.

I pumperom er det montert oksygenkjegle for oxygenering av sjøvann i lasterom, spesielt ved rundsirkulering/lukket system, avlusing o.l. operasjoner. For overvåking og regulering av oksygeninnholdet i vannet er det montert et automatisk oksygenmåleranlegg. I tillegg er lasterom utstyrt med undervanns belysning og videoovervåking.

INNREDNING

Innredningsarbeidene er utført av R&M Isolering AS. Det er innredningsfasiliteter for fem personer, fordelt på fem enmannslugarer med dusj og toalett. Båten er arrangert med stor og romslig messe med salong, bysse, storesrom, vaskerom og garderobe. Rorhuset er arrangert med operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyring av dekkskran, brønnventiler, lastovervåking, ballastsystem, sirkulasjonssystem m.m. Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til nord- og østersjøfart.

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Lignende skip