Libas (05/2004)

Publisert: 11.05.2004 kl. 08.27 | Oppdatert: 24.05.2017 kl. 15.41
Libas
Libas
Fitjar Mekaniske Verksted AS, kunne 25. juni levere sitt nybygg nr. 28 til Lie Gruppen AS, Straume. Fartøyet fikk navnet «Libas», og er blitt en praktfull arbeidsplass for mannskapet som skal arbeide ombord. Skroget er bygget ved Vyborg Shipyard i Russland, mens utrustningsarbeidet er gjort av verftet på Fitjar.Den 94 m lange tråleren/snurperen er konstruert av Vik-Sandvik AS og er bygget til klasse DnV +1A1+ MV Fishing Vessel. Den nye skrogformen, som Vik-Sandvik har designet for dette fartøyet, gir et lengre og slankere fartøy som gir en fart på 20 knop, lastet. Transport til og fra fiskefeltene, spiller stadig større rolle for rederiene, for å få avlevert fangsten så raskt som mulig.

NOTLEGGESYSTEMET Mannskapet drar også fordel av den nye skrogformen, i og med at de får en innebygget arbeidsplass.

Triplex notleggesystem til nye Libas består av følgende:

Triplex Notleggekran type NU-6000 for automatisk legging av not i notbinger, arrangert innvendig i skipets overbygg. Kranen er montert på en elektro-hydraulisk styrt kranvogn som kjøres 8,25 m i langskipsretningen for å dekke begge notbinger. Kranen som svinges 360 ° i horisontalplanet er utstyrt med en notrull type TR-160 med trekkraft 6,0 tonn og en hydraulisk vinsj med løftekapasitet 5,0 tonn.

- Triplex Mellomrull type TR-160 er montert mot notrør innvendig ved fremre vegg. Rullen er opplagret på en svingkrans og styres (retter seg inn) mot rull i notkran ved at den roterer automatisk i vertikalplanet. Dette er nytt, tidligere leverte mellomruller har horisontal vribevegelse.

- Triplex Flålegger type FL-112 er montert på en elektro-hydraulisk vognsystem som kjøres i langskipsretningen og dekker begge notbinger. Selve flåleggeren er montert på en kranarm som svinger 180 ° i horisontalplanet.

- Triplex Grunnlegger type GL-260 er montert i fremre styrbord side av notbingen og styres over det tiltenkte område ved hjelp av en hydraulisk kran.

- Triplex Transportrulle type TR-92 er montert over bakre notbinge for håndtering av reserve not. Rullen er montert på en enkel hydraulisk kran.

- Triplex Ringnål, også spesialdesignet, er montert opp ned over luke hvor noten settes ut.

Hele notleggesystemet, inkludert notleggekran, mellomrull, flålegger og grunnlegger er levert med mulighet for automatisk styring av alle bevegelser via en programmerbar PLS-enhet. Dette inkluderer bl.a. at rullen i notleggekranen hele tiden retter seg automatisk inn mot mellomrull og at mellomrullen justerer seg vice versa. Videre vil trekkrull i flå- og grunnlegger rette seg automatisk inn mot notleggekranen. Alle funksjonene i notleggesystemet programmeres og vises simulert på PC. Det ferdige program med leggemønster overføres så videre til en PLS som styrer det enkelte utstyr nøyaktig som programmert. Man kan imidlertid gå inn å gjøre endringer i program når en måtte ønske. I tillegg vil man via bærbare radiostyrepanel ha muligheter til å gjøre nødvendige justeringer, eller tvangskjøre det enkelte utstyr underveis. Man har også mulighet til ren manuell styring fra hendler påmontert styreventilene. Ved utnyttelse av systemet vil det ikke lenger være behov for å ha mannskap i selve notbingen. Brødrene Dahl har for øvrig levert alt av ventiler og ventilstyringer av typen Lyng El-torque på RSW og ballastsystemet. I tillegg har de levert et kommunikasjonsgrensesnitt mot overordnet styresystem som sikrer en hurtig tilbakemelding på skjermbilde.

ØVRIG DEKKUTSTYR RSW-anlegget kommer fra Midt-Troms Kjøleservice AS og har en kapasitet på 2000 kubikk. Vinsjene kommer fra Karmøy Winch AS, som også har levert kraner.

MASKINERI Hovedmotoren ombord består av en Wärtsilä 12V32 dieselmotor med en ytelse på 7500 kW. Denne er koblet til et gear og propelleranlegg av samme fabrikat. Brunvoll har levert en azimuth på 1470 kW og en sidepropell på 1100 kW, som gir gode manøvreringsegenskaper.

ELEKTRONIKK Fra Simrad Norge: lavfrekvens sonar SP72 montert i trunk forut i fartøyet, med følgende opsjoner: Elektronisk stabilisert sonar stråle, Multifrekvens 90° tilt med alle 90° og 180° vertikal modus, GPS Fish Tagging, Scientific output. Høyfrekvens sonar SH80 montert i senkekjøl, med følgende opsjoner: elektronisk stabilisert sonarstråle, Multifrekvens, Scientific output. EK 60 ekkolodd med ER 60 og BI 60 software, bestående av: 2 stk MC71 Prosessor enheter 18, 38, 70, 120 og 200 kHz splitbeam GPT og splitbeam transducer plassert i senkekjølen, og i tillegg klargjort for 400 kHz. 50/200 kHz single beam, med den nye bredstrålet Combi-W svingeren i kjølen forut. I tillegg er det levert MRU «Roll, pitch and heave» referanse system, samt Seapos 100 D-GPS. I samarbeid med Moltech Norge har Simrad Marine levert: Styringspakke bestående av: Simrad AP9MK3 og AP50 autopiloter. GC80 Utvidet gyrokompass system med tilhørende repeatere og HS50 GPS heading sensor. AIS og GN 33 GPS, samt FS 20/25 trålsonar.
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotor: 12V32 MCR 6000kW + 1500 kW Wärtsilä
Propeller: CPS 100, diameter 4000 mm Wärtsilä
Gear: SCV 95/2 - PD 58. Wärtsilä
Hjelpemotorer: 2x Volvo Penta D65A-MS-KC, Alconza generatorer på 3000 kw Bjordal & Madsen
Akselgenerator: AMG 630 L6 LBSBC 3000 kw Wärtsilä
Styremaskin: SR 723 Tennfjord
Nødaggregat: Iveco Aifo IGM 8210 380 kVA Sabb
Tunnel thruster: AR-80-LTC-2100 på 1470 kW Brunvoll
Sidepropell: FU-80-LTC-2000 1100 kW Brunvoll
Ferskvannsanlegg:   Alfa Laval
Arbeidsluftkompressor:   Atlas Copo
Startluftkompressor:   Sperre
Ventilasjonsanlegg:   Sunn Vent
Rørsystemer:   Skarveland Rørsystemer
Separatorer:   Alfa Laval
Pumper:   Allweiler
Kjeler:   Pyro
Rør. koblinger etc.:   GS-Hydro Norge
Tankpeileanlegg:   Rolls-Royce Marine
Punktslukkeanlegg:   Marioff
Brannslukkeanlegg maskinrom: type Inergen Haugaland Brannsikring
Brannalarmer:   Novar Eltek
Vinsjer: 35 t snurpevinsj, 20 t ørekalvinsj, 93 tonn notørevinsj, 50 t frelsarvinsj, nettromler og fiskepumpe Karmøy Winch
Kkraner: 30 tm fiskepumpekran, 58 tm dekkskran Karmøy Winch
Notleggeutstyr:   Triplex
RSW anlegg:   Midt-Troms Kjøleservice
Ventiler-/ventilstyringer: PLS-kommunikasjonssystem Brødrene Dahl
mot overordna system:   Brødrene Dahl
Vacuumanlegg:   Optimar
Anker/kjetting:   Fossen Shipping
Landgangutstyr:   Hydro Marine Aluminium
Vinduer:   Blom Marine
Vindusviskere:   O. S. Solhaug
Utvendige dører:   Libra Plast
Redningsflåter: RFD Survival Erling Haug
Redningsutstyr:   Erling Haug
MOB-båt: Springer MP600 Maritime Partner
Davit:   ABAS Crane
Løst brannvernutstyr:   Alf Lea
Lanterner:   Tranberg
Maling:   International Maling
Katodisk beskyttelse:   Interyards
Høytrykkspyler:   Maskinhjørnet
Verktøy/maskiner:   Maskinhjørnet
Elektronisk utrustning:   Simrad Marine/Moltech Norge
Alarm/overvåkning: Smart Chief II integrert automasjonssys. Bjørge Steinco Mol.
Komplett innredning, inkl. møbler og bysseutstyr:   Maritime Montering
Sanitæranlegg:   Skarveland Rørsystemer
Elektrisk installasjoner:   Vestelektro
 

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip