Lingbank (01/2020)

Publisert: 14.01.2020 kl. 00.00 | Oppdatert: 14.01.2020 kl. 13.35
Foto: Karstensens Skibsværft
Foto: Karstensens Skibsværft

Lingbank ble overlevert 26. september 2019, fra Karstensens Skibsværft AS til partsrederiet Lingbank i Danmark. Tråleren er verftets byggenummer 442.

Hos Karstensens Skibsværft håper de at nye Lingbank vil skape interesse for utskiftning av andre skip i den aldrende danske industrifiskeflåte. I likhet med de fleste andre nybygg fra verftet er også Lingbank av eget design. Dette ble nyutviklet for Lingbank, og fokuset har vært på effektivitet, sikkerhet og enkel tilgang på arbeidsområder. Innredning og arrangement er skreddersydd for rederiet.

DEKKSINNREDNING
Under hoveddekket inndeles skroget i følgende vanntette rom: Forepeak, baugpropeller-/sonarrom, RSW-lasteseksjon med sentralt pumpe-/manifoldrom, maskinrom med hovedmotor koblet til reduksjonsgir med propeller i dyse, samt akterpeak med tanker.

På hoveddekk er det følgende innretting: Forepeak, rom for vakuumanlegg, RSW-lastetrunkseksjon, med sentergang for RSW-anlegg, innredningsseksjon SB, hydraulikkrom/verksted og kontrollrom SB og helt akter storesrom med styremaskin. Innredningsseksjon med 4 stk 2 manns lugarer, alle med eget bad/toalett samt gang og trapper.

På shelterdekk innrettes, under lang hvalbak: Stores i forepeak, generatorrom, dekksstores samt laboratorium. Akter bak fiskemottaksdekket, med avsilingskasse samt luker til de 8 RSW-tankene. Avsilingskasse og sklidesystem utføres i aluminium med hensyn til vekt.

Akter for midtskips full bredde overbygning med innretning SB og trålverksted BB. Shelterdekk innredes med messe/dagrom, kahytt med proviantrom samt gang og trapper.

KLASSE
Fartøyet er klasse i DNV GL med følgende notasjoner: GL +1A Ice-C, Fishing Vessel.

MASKINERI
Hovedmotoren er en MAN 8L27/38, som yter 2920 kW ved 800 o/min. Brunvoll Volda har levert reduksjonsgir av type ACG850K og propellanlegg av type CP85/4 med diameter på 3800 mm. To sidepropeller av type FU-45-LTC-1375 på 400 kW hver, er levert fra Brunvoll.

DEKK
Dekkskraner er levert fra Mac-Gregor Triplex, mens en stor pakke med elektriske vinsjer er levert av MacGregor Rapp Marine. MMC First Process har levert RSW-systemet og vakuumsystemet om bord. MOB-båtene er av type Viking Norsafe Matrix-450 og davitene er av type MDM DAF-160.

INNREDNING
Innredningen er levert av Maritime Montering. Styrehuskonsollene er fra Elpro, og innredningen i styrehuset er utført av verftet. Møbler fra Ekornes er levert av Maritime Montering.

ELEKTRONIKK
Komplett elektrisk installasjon er foretatt av KS Elektro, som også har installert det elektroniske utstyret for navigasjon, kommunikasjon og fiskeleting. Hovedkomponentene kommer fra Furuno, Scanmar og Simrad. System for alarm og overvåkning av fangst er levert fra Marine Control Services.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor: 8L27/38 MAN
Gir: ACG850K Brunvoll Volda
Propellanlegg:   Brunvoll Volda
Akselgenerator:   A van Kaick Cummins
Hjelpemotorer: 2x400 kWe Scania
Styremaskin: SR 622 Kongsberg Maritime
Startluftkompressor: 2xLT5-30 KE Atlas-Copco
Sidepropeller: 2xFU-45-LTC-1375 à 400 kW Brunvoll
Kraner:   MacGregor Triplex
Elektriske vinsjer:   MacGregor Rapp Marine
Fiskepumpeutstyr:   MacGregor Rapp Marine/Sea Quest
Trålblokk:   Brdr Markussen
RSW-system/vacuumsystem:   MMC First Process
MOB-båt:   Vking Norsafe
Davit:   MDM
Innredning:   Maritime Montering
Innredning styrehus:   Karstensens Skibsværft
Styrehusstoler:   NorSap
Møblement:   Maritime Montering/Ekornes
Dører:   Momec
Ventilasjon/klimaanlegg:   Aeron
Elektrisk installasjon:   KS Elektro
Alarm/overvåkning:   Marine Control Services
Hovedtavle:   Scantechnic
Elektronisk utrustning: Furuno/Scanmar/Simrad KS Elektro

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip