Marit/Therese (11/2022)

Publisert: 15.11.2022 kl. 00.00 | Oppdatert: 02.12.2022 kl. 11.52
Foto: Cohin Shipyard
Foto: Cohin Shipyard

Etter en lang reise helt fra India ankom tirsdag 9. august de to nybygde autonome frakteskipene Marit og Therese Horten og Norge. De to batterielektriske autonome sjødronene er bygd ved Cochin Shipyard for Asko Maritime AS med byggenummer 146 og 147 ved verftet.

Sjødronene startet sin reise fra Cochin i India 28. juni i år og ble lastet om bord på Yacht Servant. Yacht Servant er et tunglastfartøy på 214 meter med den egenskapen at det kan senke seg ned i sjøen for at lasten kan flyte inn og ut av skipet.

Yacht Servant seilte opp langs østkysten av India før den krysset Arabiahavet, den seilte igjennom Suezkanalen, krysset deretter Middelhavet og Biscayabukten før den seilte gjennom den engelske kanal med kurs for Horten der de to nye fartøyene ble losset.

MELLOM HORTEN OG MOSS
De to sjødronene skal frakte trailere med forsyninger fra Asko sitt regionlager og ut til dagligvarebutikker rundt Oslofjorden. De vil gå i fast rute mellom Horten og Moss og kan ta inntil 16 trailere på hver tur.

De første par årene vil det være et lite mannskap om bord, men etter et par års innkjøringsdrift er det meningen at de skal seile uten mannskap og overvåkes fra Massterly sitt kontrollsenter i Horten. Massterly er et joint-venture-selskap opprettet av Kongsberg Maritime og Wilhelmsen.

REDUSERT TRAILERTRAFIKK
– Trailere vil bli fraktet til og fra havnene med elektriske lastebiler, og havnedrift vil foregå med elektriske terminaltraktorer. Det vil ikke være lastebiler eller sjåfører på fartøyet, og på den måten blir de mer produktive, forklarer daglig leder Kai Just Olsen i Asko Maritime.

– I dag innebærer alternative transportruter å kjøre rundt Oslo-fjorden gjennom byen, gjennom tunnel eller bruke ferjesamband. Ingen av disse bidrar til mindre veitrafikk, mindre utslipp eller robust logistikk, legger han til.

De nye fartøyene er konstruerte for å kunne være billigst mulig å bygge, være lettest mulig og ha så lite motstand i vannet som mulig. Målet er at de skal redusere veitrafikken rundt Oslofjorden med 2,1 millioner kilometer og redusere CO2-utslippene med 5000 tonn årlig. Etter en testperiode var det planen at de skulle settes i trafikk i slutten av september.

ENOVA-STØTTE
Askos sjødroneprosjekt er støttet av Enova med 119 millioner kroner og har involvert en rekke norske teknologimiljøer, blant annet Naval Dynamics når det gjelder skipsdesign, Kongsberg Maritime når det gjelder autonome systemer.

NOR-REGISTRERT
Marit og Therese er registrerte i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) med Horten som hjemmehavn. De er begge klasset i DNV.

UTSTYRSLISTE
Autonom teknologi/systemintegrasjon: Kongsberg Maritime
Kontrollsenter: Massterly
Skipsdesign: Naval Dynamics
Kabel-/rørgjennomføringer: CSD Sealing System
Klasseselskap: DNV
Terminaltraktorer: Kalmar
Autonom lasting/lossing: Red Rock
Akuatorer/adaptere: Eltorque

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip