Monsun (11/2022)

Publisert: 15.11.2022 kl. 00.00 | Oppdatert: 02.12.2022 kl. 11.52
Foto: Kent Bandholm
Foto: Kent Bandholm

8. oktober 2019 ble det inngått kontrakt mellom Setho Fiskeriselskap AS fra Flekkerøy ved Kristiansand og Karstensens Skibsværft AS i Skagen i Danmark om bygging av en ny 36,00 meter lang kombinert tråler og notfartøy. Det ferdige skipet som er bygg 462 ved verftet ble overtatt 25. august i år, noe forsinket på grunn av covid-19-pandemien.

Det nye fartøyet er et topp moderne kombifartøy, utstyrt for fiske etter både pelagisk og bunnfisk samt reker og med alt det siste innen utstyr. Prosjektet er utviklet i et nært samarbeid mellom rederiet og verftet. Setho Fiskeriselskap AS eies og drives av brødrene Thor Gunnar og Thomas Martinsen samt Severin Reinartsen og Svein Arne Lunde i tillegg til Piraja AS, alle fra Flekkerøy.

STÅL OG ALUMINIUM
Skroget er bygget med to sammenhengende dekk, hoveddekk og shelterdekk samt bak- og båtdekk. Skrog med bak- og båtdekk, vollkledning og galge er bygget i stål. Styrhus og signalmast i aluminium.

I innredningen på hoveddekk er det fire enmanns og to tomanns lugarer, toalett/bad med vaskerom, garderobe og gang og trapp. På shelterdekket er det blant annet dagrom, bysse, proviantrom og toalett/bad samt gang og trapp. Styrehuset har 360° sikt og høye vinduer bak mot trålvinsjene.

MOTOROPPSETT
Hoved- og hjelpemotorene er satt opp slik at det på hovedgiret er montert to frakoblbare kraftuttak. Disse er ment som primærdrift av hydraulikksystemet. For strømforsyning generelt er fartøyet utstyrt med to like hjelpemotorer/generatorsett, hver med en elektrisk effekt på 125 kWe. Det elektriske systemet er designet for parallelldrift av de to generatorene. Videre er kraftverket forsynt med et Power Management System (PMS) som styrer strømforbruk og automatisk oppstart av dieselgeneratorene.

Under fiske, der hydraulikksystemet brukes mer eller mindre kontinuerlig, vil ett eller flere av hovedredskapets kraftuttak og dermed pumper være innkoblet. Når full kraft er nødvendig på spillene, vil det ikke være behov for full ytelse på hovedmotoren. Hovedmotoren skal dermed brukes som kraftkilde dels til fremdrift og dels til hydraulikksystemet. Det er derfor kun nødvendig å ha en hjelpemotor i drift om gangen.

Dette sikrer fornuftig drift med tanke på drivstoff og driftsøkonomi, med best mulig utbytte fra hovedmotoren, samtidig som det oppnås en høy grad av driftssikkerhet.

MASKINERI
Hovedmotoren om bord er en ABC 6DZC som yter 736 kW. Denne er koblet opp til et HG6 gir fra Nogva Heimdal og et K690 propellanlegg fra samme leverandør.

Styremaskinen kommer fra Scan Steering og er av typen MT3500-45 og sidepropellene er to SFTS på 260 hestekrefter hver fra Hundested.

Atlas Copco har levert to startluftkompressorer av typen LT3 30, pumper kommer fra Bombas Azcue og bokskjølere fra Blokland og Kelvion. Flygt har levert dykkpumper og OSO varmtvannsbeholder.

DEKK
Thyborøn Skibs og Motor har levert hydraulikkanlegget og de hydrauliske vinsjene. Dekkskranen på fordekket er en TMP 1300K fra TMP. Brødr. Markussen har levert trålblokk og MOB-båten er en Matrix 450 fra Viking. MOB-båt davit kommer fra MDM og to redningsflåter fra Viking.

FISKEBEHANDLING
Fiskefabrikken om bord er levert av BoaTech. Rensemaskiner kommer fra Carsoe og KM Fish Machinery og rekefabrikken fra Carsoe og Intech International. Samme leverandør har levert en rekekoker av typen Connie 800. To ismaskiner av typen SE-4500 kommer fra Buus og Nordkøl har levert kjøleanlegg i lasterom. RSW-systemet er en leveranse fra PTG FrioNordica mens Önnereds Svets har levert vacuumsystemet.

INNREDNING
Verftet har selv stått for innredningen av styrehuset, mens resten av innredningsarbeidene er utført av Maritime Montering som også har levert møbler i samarbeid med Ekornes. To styrehusstoler av typen 1600 Comfort er levert av NorSap. Momec door har levert innvendige dører, LF Ventilasjon ventilasjonsanlegget og Bohamet vinduer.

DIVERSE
Sentral brannslukking er levert av Viking/Aerosol, mens brannvarslingsanlegget kommer fra Consilium. Alle elektro- og elektronikkinstallasjoner er utførte av KS Elektro. Den Haan har levert navigasjonslys og Seematz søkelys.

Hovedtavlen kommer fra Scantechnic og det elektroniske navigasjons- og kommunikasjonsutstyret er i hovedsak levert av Simrad, Furuno og Tecdis. Bysseutstyret er levert av Beha-Hedo, Roxtec har levert kabel- og rørgjennomføringer og malingen som er brukt er produsert av Sigma PPG.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor: ABC 6DZC 736 kW  
Propellanlegg: K690 Nogva Heimdal
Gir: HG6 Nogva Heimdal
Styremaskin: MT3500-45 Scan Steering
Sidepropellere: 2xSFT5 260 hk Hundested
Startluftkompressorer: 2xLT3 30 Atlas Copco
Pumper:   Bombas Azcue
Bokskjølere:   Blokland/Kelvion
Dykkpumper:   Flygt
VV-beholder: 17RAE200 OSO
Hydrauliske vinsjer:   Thyborøn Skibs og Motor
Dekkskran: TMP 1300K TMP
Kraner:   Bergen Hydraulic
Trålblokk: BlueLine Brødr. Markussen
MOB-båt: Matrix 450 Viking
MOB-båt davit: DAF-160E MDM
Redningsflåter: 2 stk. Viking
Innredning styrehus:   Karstensens Skibsværft
Innredning ellers:   Maritime Montering
Møbler:   Maritime Montering/Ekornes
Styrehusstoler: 2x600 Comfort NorSap
Innvendige dører:   Momec Door
Ventilasjonsanlegg:   LF Ventilasjon
Vinduer:   Bohamet
Fiskefabrikk:   BoaTech
Rensemaskiner:   Carsoe/KM Fish Machinery
Rekefabrikk:   Carsoe/Intech International
Rekekoker: Connie 800 Carsoe/Intech International
Ismaskin: 2xSE-4500 Buus
Kjøling last:   Nordkøl
RSW-system:   PTG Frionordica
Vacuumsystem:   Önnereds Svets
Sentral brannslukking:   Viking/Aerosol
Brannvarsling:   Consilium
Maling:   Sigma PPG
Elektro-/elektronikkinstallasjoner:   KS Eelektro
Navigasjonslys:   Den Haan
Søkelys:   Seematz
Hovedtavle:   Scantechnic
Navigasjon/kommunikasjon:   Simrad/Furuno/Sailor/Tecdis
Bysseutstyr:   Beha-Hedo Industrier
Kabel-/rørgjennomføringer:   Roxtec
Akuatorer:   Eltorque
Adaptere:   Eltorque

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Lignende skip