Nordfjord (02/2002)

Publisert: 07.03.2002 kl. 09.54 | Oppdatert: 02.03.2017 kl. 13.29

 
Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane fikk levert sin nye ferje «Nordfjord» lørdag 19. januar. Dåp foregikk ved Godsterminalen på Nordfjordeid og gudmor var Kari Laila Skrede.

Dette var bygg nr. 48 fra Fiskerstrand Verft AS og kontrakten på bygging av en 54 PBE pendellferje ble inngått i november 2000. Det nye ferjekonseptet er utviklet av Fiskerstrand Verft AS og skipskonsulentfirmaet Multi Maritime AS i Førde i nært samarbeid med rederiet.

«CLEAN DESIGN»

«Nordfjord» er den første ferjen som er bygget og som tilfredsstiller de nye, høye miljøkravene, de såkalte «Clean Design». Dette gir en vesentlig mer miljøvennlig ferje. Ferjen er bygget til klasse DNV +1A1 + R3 Car Ferry B, E0. På verdensbasis er det bare to andre skip bygget etter klassenotasjonen «Clean Design» og det er cruiseskipene «Millenium» og «Radiance of the Seas» - det siste er bygget etter DNV klasse. For klassenotasjonen clean design er kravene for å unngå lokal forurensing større enn for klassenotasjonen clean - både med tanke på operasjonelle utslipp og for utslipp i forbindelse med eventuelle ulykker og havari.

Klassenotasjonen clean design setter krav til minimalisering av utslipp i forhold til luft og sjø, samt ved eventuelle ulykker/havari. Innenfor utslipp til luft er det mellom annet fokusert på avgass fra forbrenningsmoterer (NOX-utslipp), type kjølemedie og brannslokkingsmedie. Ved hjelp av katalysatorer i avgassanlegget for hovedmotorene har en klart å redusere det totale NOX-utslippet inkl. hjelpemotorer med ca 45% sammenlignet med IMO-krav for tradisjonelle motorer og avgassanlegg. Det ligger godt innenfor krav som blir stilt til clean design. For utslipp til sjø er det fokusert på lensevann, kloakk, søppel/avfall, ballastvann og bruk avtinnfritt bunnstoff.

For å minimalisere konsekvensene ved eventuelle ulykker/havari, er det mellom annet satt fokus på nautisk utstyr og broarrangement og løsningen som er valgt for «Nordfjord» vil danne grunnlag for en ny standard for norske innenriksferjer. Broløsningen skal sikre at forholdene for navigatør blir optimale med hensyn til lysrefleksjoner, plassering av utstyr, bruk og arbeidsstilling.

SKROGOPPDELING

Det er videre valgt en skrogoppdeling som skiller alle brennstoff-tanker og andre oljeholdige tanker fra ytterhud av skrog, dvs. dobbel hud mellom sjø og oljetanker. Fremdriftsanlegg og kraftforsyning er arrangert i to uavhengige maskinrom, slik at enkeltfeil ikke kan sette det totale fremdriftsanlegget ut av drift, dvs. ferjen har hele tiden min. 50% fremdriftseffekt (redundance). Dette bedrer blant annet sikkerheten i værutsatte forbindelser med møtende og kryssende trafikk

For å spare vekt er overbygningen med mannskapsinnredning og styrehus bygget i komposittmateriale/GRP. Dette består av en Divinycell kjerne med overflate i glassfiberarmert polyester. Forbindelsen mellom kompositt-overbygget og ståldekket er utført med spesiallim. Dette gjelder også innfesting av vindu. Overbygningen i kompositt/GRP vil også gi et lettere vedlikehold, redusert vekt og bedre stabilitet.

KLEMFRI ILANDSTIGNING

Pendelferjen blir også den første norske pendelferjen med såkalt «klemfri» ilandstigning for passasjerer. Dette sikrer mot påkjørselsulykker ved at passasjerene kan gå ombord og i land uten å komme inn i kjøresonen for bilene. Dette oppnås ved at bredden på åpningen fremme og akter er økt med ca 1,5 meter og passasjerer og biler blir skilt med rekkverk ute på dekk. Kapasiteten på ferjen er på 54 biler, alternativt 6 vogntog/16 PEB og passasjerkapasiteten er på 200 med ca 100 sitteplasser i salong på bildekk.

Skrog er bygget ved Western Shiprepair Yard, Klaipeda, Litauen.

MASKINERI

Hovedmaskineri består av to stk Volvo Penta D49A MT hovedmotorer på 1210 kW, som hver driver en Ulstein Aquamaster US 1401/3100 CP azimuth i hver ende av ferjen. Centas elastiske kobliner er benyttet. Strømforsyning besørges av to stk Volvo Penta TAMD 103A dieselmotorer hver på 180 kW, som er koblet til hver sin Stamford generator. Isowest AS har utført isoleringsarbeidene i maskinrom. Ventilasjonsanlegget er fra Miljø-Teknikk og montert av Kamo AS. Varmevekslere er av type APV Heat Exchanger. Sperre har levert kompressorer, separatorer er av type Facet og pumper er fra Allweiler, Grundfos og Vest-Jet. Ing. Leif Kjølner har levert tankpeilanlegg og kjeler er fra Pyro. Solberg Scandinavia AS har levert skumanlegg for dekk og maskinrom. SCR eksosrenseanlegg er levert av Munters Europa AB-Gøteborg. Norsk Atlas har levert UV-filter.

DEKK

Odim AS, Hjørungavåg har levert og montert hydraulikkanlegget for baugportene og Rapp Hydem AS har levert ankervinsj. Anker og kjetting er fra Fossen Shipping AS, vinduer og ventiler fra Marine Aluminium og branndører fra Nor-Pro. Koppernæs har levert Kopas MOB-båt og daviter er fra Vestdavit AS. Marine Safety, Oslo har levert evakueringsanlegget inkl. flåtene. Hver av flåtene tar 100 personer. Malingen er fra Jotun.

DIVERSE

Det er brukt Norac paneler og Danacoustic plater i innredningen. Møbler er fra Contract Møbler AS og vaskeriutstyr fra Miele. ABB Installasjon AS, Ålesund har levert og montert det elektriske anlegget, samt levert hovedtavle. Alarmanlegg er fra UMAS.

Sigurd Solberg AS har levert og montert elektronisk utstyr ombord, som består av to Decca Bridgemaster radare, Koden KGP-913 D DGPS navigator, Sailor RT 4622 VHF, to Motorola GM 340 UHF, to Simrad Robertson RGC 11 gyrokompass, Simrad Robertson AP 9 autopilot, Nor T17 magnetkompass, Nokia GSM mobiltelefon, Young vindmåler.

FOR SMÅ FERJEKAIER

Et problem har oppstått for FSF etter at de mottok den nye ferjen sin. Meningen var at «Nordfjord» skulle gå på strekningen Oldeide-Måløy, men for sent oppdaget rederiet at ferjekaiene var for små.

Ved overleveringen visste derfor ingen hvor ferjen skulle gå. Ifølge Sunnmørsposten hadde vegsjefen varslet om at den skulle gå mellom Stårheim-Isane, men da mangler det ferje mellom Oldeide-Måløy. Vegsjefen ville derfor flytte «Eid» til Oldeide-Måløy, men den tilfredsstiller ikke sikkerhetskravet for strekningen, som fra i år er ytterligere skjerpet. Etter prøvekjøring av nyeferjen på Oldeide-Husevåg-Måløy kom den til kai alle steder, men ferjen er for bred i forhold til ferjelemmene. Utvidelse av kaiene betyr en investering på noen hundre tusen kroner på hver av dem.

SISTE

Det siste vi får opplyst fra divisjonssjef Svein Solheim ved FSF, er at ferjen midlertidig blir satt inn i rute mellom Stårheim-Isane fra 1. mars og frem til 30. april. Deretter har de planlagt å sette ferjen inn i ruten Måløy-Oldeide, som den opprinnelig var tenkt til. Det er den eneste ferjen rederiet har å sette inn på denne ruten, som tilfredsstiller de nye risikokravene som ble gjeldende fra 1. januar i år, men som rederiet har fått dispensasjon for fram til 30. april.

REDERIET

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS (FSF) er et heleid datterselskap av Nordvestlandske AS (NVL) og opererer ferjer, hurtigbåter, reiselivsfartøy og fryseskip. Hovedmarkedet er Vest-Norge. Hovedmarkedet er Vest-Norge. Selskapet eier også rutebilselskapet Sogn Billag, Nordfjord og Sunnmøre Billag og Ottadalen Billag. FSF med datterselskap har ca 1050 ansatte og en omsetning på ca 900 mill. kroner. NVL eier også Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF) med datterselskap. I NVL-konsernet er det samlet ca 2200 ansatte og omsetningen er ca 1800 mill. kroner. Økonomien i konsernet er god. NVL er eid av Sogn og Fjordane Fylkeskommune (59%) og Møre og Romsdal Fylkeskommune (41%).

VERFTET

Fiskerstrand Verft AS, som ligger i Sula kommune, ca 20 km fra Ålesund sentrum, ble etablert i 1909 og har drevet sammenhengende i over 90 år. Verftet er et «kombinasjonsverft» med virksomhet innen dokking, vedlikehold, reparasjon, ombygging og nybygging av skip. Verkstedområdet dekker totalt ca 50.000 m2, der ca 30.000 m2 er ferdig utbygget med haller, bygninger, kaier og fast dekke. Verftet hadde en omsetning på vel 260 mill. kroner i 2001.

Verftet er nå i gang med bygging av ytterligere to 75 PBE pendelferjer som skal leveres i år. Den første leveres i juni til Bjørkelid’s Fergerederi AS og den andre i september til Troms Fylkes Dampskibbselskap ASA.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip