Normand Mermaid (04/2002)

Publisert: 06.03.2002 kl. 14.21 | Oppdatert: 02.03.2017 kl. 14.52

 
Med fuglefjellet på øya Runde på Sunnmøre som kulisse overleverte Ulstein Verft midt i mai det flerfunksjonelle forsyningsskipet «Normand Mermaid» til rederiet Solstad Shipping.

Det var et skip av en helt ny type gudmor Anette Solstad kunne gi navn. Skipet, som er det femte Ulstein Verft har utformet etter løsrivingen fra det tidligere Ulsteinkonsernet, har et helt nytt design, og blant annet den høyeste klasse for dynamisk posisjonering, DP3. Dermed oppnår man både bedre manøvrering og trygghet.

Skipet er fysisk oppdelt med et senterskott, som gjør det mulig å holde skipet i drift selv under ekstreme forhold som brann eller vanninntak. Alle rom som er av betydning for fremdriften er delt i to, og begge har identisk utstyr, slik at det er mulig å fortsette arbeidet selv om det skulle oppstå en dramatisk situasjon. Det er også en reservebru, som kan tas i bruk dersom ikke hovedbrua kan brukes.

I dag finnes det få skip av denne typen, noe som helt sikkert henger sammen med at dobbelt utstyr gir høyere kostnader. Ulstein Verft har ikke bygget tilsvarende skip tidligere, og kontrakten er på ca. 350 millioner kroner. Nordea var byggelånsbank.

Skipet er spesielt utformet til å utføre undervannsoperasjoner med miniubåt. Typiske arbeidsområder for «Normand Mermaid» vil være installasjon, reparasjon og vedlikehold av utstyr på havbunnen. Blant annet har fartøyet en 100 tonns kran til undervannsoperasjoner, denne arbeider gjennom en moonpool. Også de gode egenskapene for dynamisk posisjonering er viktig i denne sammenhengen.

Fartøyet er chartret av Haugesundsvirksomheten Deep Ocean, som også har levert miniubåten ombord. Det er foreløpig ikke klart hvor «Normand Mermaid» går i første omgang, men skipet er tenkt å operere både i Nordsjøen og Mexicogulfen.

MANNSKAP

På lengre turer vil man for øvrig være avhengig av mannskapsskifte. Derfor er fartøyet også utstyrt med helikopterdekk og 69 køyer. Skipet har også bekvemmeligheter som holder hotellstandard.

Innredningen består av to state lugarer med dagrom og soverom, fire en-sengs state lugarer, og klientlugar og offshoreleder-lugar med kontorer.

Det er åtte en-sengslugarer og 26 tosengslugarer, dessuten messe, to dagrom og røykesalong..

Skipet har egen helikopterresepsjon, to instrumentrom, operatørrom, vaskeri, hospital og garderober, sammen med rikelige arealer for oppbevaring av proviant og utrustninger; både tørrlager, kjølelager og fryserom. For ROV-operasjoner er det en egen avdeling med kontrollrom og tre kontorer. «Normand Mermaid» er bygget for en rekke formål, og kan utføre en rekke offshoreoppdrag. Det er bygget til klasse DNV 1A1, Supply Vessel, SF, OILREC, E0, ICE C, DYN POS AUTR, DK (+), HL (+) i Det Norske eritas, og er arrangert for oljeoppsamling i henhold til NOFO 2000 recommondations. Flaggstat er Norge.

Av lastekapasitet kan nevnes at dekkslast (VCG 1,0 m ober m-dk) er 2500 tonn, og (VCG 10,0 m over m-dk) er 1000 tonn. Cargoareal på dekk er 1000 kvm. Det er også helikopterdekk for Super Puma AS 332 L2 eller tilsvarende. Farten er ca. 16 knop. Det er et CCTV-system med syv kameraer for overvåking av hoveddekket, dessuten ekstra kameraer for overvåking av ROV-aktiviteten.

MASKINERI

Skipet er utstyrt med dieselektrisk fremdriftsmaskineri, med spesielt blikk på lavt drivstofforbruk og lite støy.

Fremdriftsmaskineriet består av fire hovedgeneratormaskiner, hver på 2610 kW ved 720 rpm. Det er to FP Main Azimuth Propellers med kontrarotasjon, hver på 3000 kW og max diameter 3700 mm, hastighet 150 rpm.

Det er også to sidethrustere forover, hver på 1200 kW, og en Swing-up Compass Thruster forover, med kapasitet 1200 kW. Roll Damping System består av to Passive Stabilizing Tank system. Manøvrering-/posisjoneringssystem er DnV AUTRO med Position Reference System DGPS 200, Fanbam, Hydro accoustic HiPAP 500. Elektrisitetsforsyningen er på 690 volt AC - 60 HZ. Denne består av fire hovedalternatorer, hver på 2770 kVA og nødgenerator på 250 kVA. Navigasjonskommunikasjonen er S-band ARPA radar og X-band TM radar, elektronisk kartsystem ECDIS og radioinstallasjoner som er i henhold til GMDSS - area A3 og Inmarsat C og Inmarsat B. Bysseutstyret er av type Beha og kjøleskap fra Edco, levert av Mare Safety.

DEKKSMASKINERI

Dekksmaskineriet består blant annet av to knuckle jib kraner, hver på 3 t/16 m/6T - 10 m. Offshore dekkskraner er Offshore Pedestal Crane 80 T - 14,5 m/40 t - 30 m, Active Heave Compensted, Certified NPD/NDV OSS-101, 10 t SWL auxiliary vinsj, 3 t SWL tuggervinsj og power supply 750 kVA fra hver side. Det er også to kombinerte vindlass/mooring vinsjer, en mooring vinsj med trekkraft 10 t, to tugger vinsjer med trekkraft 10 t og to kapstans akter med 10 t. Blikkenslagerarbeid er utført av S. Kristensen AS, Leine Rør AS har blant annet utført stålarbeid og smmenstilling av rør. Miljøvernutstyr er levert av Global Enviro AS og Deisbelprodukter AS har levert støy- og vibrasjonsdempende materialer. Stålet er fra Norsk Stål AS.

For lasting og lossing av flytende varer er det hydraulisk drevet oljepumpe for fuel, 150 kvm/h - 9 bar. Det er også en totrinns elektrisk drevet fuel-oljepumpe på 160/95 kbm/h - 9 bar. To elektriske totrinns ferskvannspumper yter 150/85 kbm/h, totrinns brine/base oil-pumpe er på 75 kbm/h, totrinns mud pump på 75/23 kbm/h, sammen med en hydraulisk mud pump på 75 kbm/h. Hydraulisk ballastpumpe har kapasitet på 220 kbm/h, mens totrinns elektrisk ballastpumpe er på 200/130 kbm/h. Det er elektrisk mud agitator for alle de seks tankene, og hver tank har også tankvaskesystem. For oljerensing er det to automatiske, selvrensende FO separatorer og fire automatiske selvrensende LO separatorer. Ferskvannsgenerator har kapasitet på 6 kbm pr. 24 timer.

Livredningsutstyret omfattet blant annet en MOB-båt med enarmet davit, dessuten seks redningsflåter for 25 mann og to for 35 mann. Vindusviskere er fra Servi Motion Control og lanterner fra Tranberg AS. Overflatebehandlingen er utført av Dalseide & Fløysand Group.

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK

Det elektriske anlegget består blant annet av to hovedswitchboards på 690 V, to switchboard på 450 V, to på 230 V, og ROV switchboard på 450/230 V.

Emergency switchboard er på 450/230 V. Det er 50 kVA Clean Power 230 V, UPS inkl. 10 min. batteribackup, UMAS V alarm- og monitoringsystem, og fjernkontroll av E.R. pumper og vifter. Internkommunikasjon består av et avansnert automatisk digitalt telefonsystem, med analoge og digitale ekspensjonsporter, og separat PA-system. Det er kombinert loudhailer og talkbacksystem, batteriløst telefonsystem og kombinert data- og telefonnettverk til alle lugarer og kontorer. Det er også TV-satelittantenne. Kongsberg Simrad har levert dynamisk posisjoneringssystem.

FLERE LEVERINGER

Etter denne leveringen har Ulstein Verft de neste to i september. Det gjelder et ankerhåndteringsfartøy til Solstrand Shipping og en isbryter til britiske BUE. Neste vår leverer verftet sitt 14. bygg til Solstad, denne gangen også et ankerhåndteringsfartøy.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip