Norside Cetus (03/2023)

Publisert: 14.03.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 14.03.2023 kl. 12.25
Foto: Fjellstrand
Foto: Fjellstrand

Norside AS, et heleid datterselskap av Norside Wind AS, fikk Norside Cetus ferdig ombygd og klar for operasjon som SOV-fartøy fra Fjellstrand AS i januar 2023.

Fartøyet er opprinnelig en PSV av typen PX 121 som ble levert i 2016 fra Ulstein Verft som Blue King. Skipet ble anskaffet av Norside AS i januar 2022 for ombygging til SOV ved Fjellstrand.

Fartøyet har etter ombyggingen fått utvidet lugarkapasitet til 90 personer, der såkalt Industrial Personel (IP), vil utgjøre 50 personer. Det er i tillegg innredet møterom og kontorfasiliteter og installert en 30 meter bevegelseskompensert gangvei med heis og tre tonns løftekapasitet, samt to anti-roll tanker.

STOR BATTERIPAKKE
Det er også installert en batteripakke på 1120 kWh om bord for hybrid operasjon og redundans, noe som vil redusere klimagassutslippet med rundt 25 prosent i forhold til tidligere. I tillegg utstyres fartøyet med en 20 tonns AHC subsea kran. Fartøyet vil jobbe innenfor W2W (walk to work) markedet og er det tredje skip i rekken av CSOV/SOVer i Norsideflåten. Alle er bygget eller ombygget ved Fjellstrand.

KLASSE
Norside Cetus er klasset i DNV og har etter ombyggingen fått notasjonen 1A1 Offshore service vessel Battery(Power) Clean (Design) COMF(C-3, V-3) DK(+) DYNPOS(AUTR) E0 Ice(C) NAUT(OC) Recyclable SF SPS. Fartøyet er registret i Norsk Inter-nasjonalt Skipsregister med Bergen som hjemmehavn.

PÅ HAVVIND-OPPDRAG
Norside Cetus gikk rett etter leveringen fra verftet til et oppdrag på Britisk sektor i forbindelse med utbyggingen av en havvindpark. Arbeidet der strekker seg frem til september 2023.

GANGVEIEN
Det er det nederlandske selskapet SMST som har levert den omfattende gangveiinstallasjonen med tilhørende tårn og vareheis som kan løfte inntil tre tonn. Gangveisystemet er av typen SMST Telescopic Access Bridge L-Series (TAB-L).

BISTAND TIL VERFT
Selskapet Seelution har bidratt med commissioning/oppstarts-assistanse, koordinering, integrasjon og system engineering i forbindelse med ombyggingsoppdraget på vegne av Fjellstrand.

UTSTYRSLISTE
Gangvei/tårn/heis: TAB-L2 SMST
Comissioning/diverse bistand verft:   Seelution
Klasseselskap:   DNV
Bysseutstyr:   Beha-Hedo Industrier
Kom. avfallshåndteringssys.:   Delitek
Sikkerhetsutstyr:   Viking Norsafe Life-Saving Equipment

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Lignende skip