Norwind Breeze (08/2022)

Publisert: 23.08.2022 kl. 00.00 | Oppdatert: 23.08.2022 kl. 11.58
Foto: Vard
Foto: Vard

Vard Brattvaag overleverte 30. mai Norwind Breeze til Norwind Offshore i Ålesund. Norwind Breeze er et havvind servicefartøy, et såkalt SOV (Service Operation Vessel). Fartøyet var opprinnelig bygd som et plattform-forsyningsfartøy ved Vard sitt verft i Vung Tau i Vietnam i 2015 og er nå ombygd til et servicefartøy som skal operere innen fornybar energi under utbygging og vedlikehold av havvindparker.

CEO i Norwind Offshore, Svein Leon Aure, sier i en pressemelding fra Vard at de har tatt utgangspunkt i et eksisterende fartøy, og har spesielt designet og bygd om skipet til globale service- og vedlikeholdsoperasjoner ved offshore vindparker.

– Dette er vårt første fartøy, og vi gleder oss til å gå fra verftet og ut i oppdrag. Den første kontrakten for Norwind Breeze vil være å bistå i utbyggingen av en av verdens største offshore vindparker på britisk sokkel, sier Aure.

Å få Norwind Breeze levert til avtalt tid var derfor svært viktig for det nyetablerte rederiet.

FLERE NYBYGG
Kontrakten på salg og ombygging av fartøyet ble inngått med Vard i oktober 2021, samtidig som det ble inngått kontrakt på design og bygging av to nybygg av typen CSOV (Commissioning Service Operations Vessels). I april 2022 inngikk selskapet kontrakt på ytterligere to nye skip. De nye fartøyene av VARD 4 19 design vil bli levert fra Vard Brattvaag og Vard Vung Tau i 2023, 2024 og 2025.

General Manager for forretningsområdet Offshore and Specialized Vessels i Vard, Fredrik Mordal Hessen, sier at dette prosjektet er helt i tråd med Vard sin strategi og satsing innen fornybar energi og det grønne skiftet.

LEVERINGSEVNE
– Vi har benyttet vår kjernekompetanse og lange erfaring på design og bygging av avanserte fartøyer for å imøtekomme Norwind Offshore sitt behov i markedet. Prosjektet viser også Vard sin styrke med den fullintegrerte verdikjeden som sikrer innovasjonskraft og leveringsevne.

Fartøyet har tidligere operert for olje- og gassmarkedet i Asia og Australia, og kom til Sunnmøre i november 2021 der den omfattende ombyggingen og utrustningen startet ved Vard Brattvaag i desember.

Vard har på kort tid gjennomført ombyggingen hvor fartøyet blant annet er utrustet med en større og modernisert innredning for totalt 60 personer og en stor batteriløsning for å redusere utslipp. Det er også montert en avansert gangbro, som i høst skal byttes ut med en ny og større gangbro og et høyere tårn.

SIRKULÆR ØKONOMI
Norwind Breeze er et godt eksempel på hvordan vi kan utnytte eksisterende fartøy, bygge det om, bringe om bord ny utrustning og ny miljøvennlig teknologi, og tilpasse det til nye marked.

Dette er sirkulær økonomi og det grønne skiftet i praksis, sier verftsdirektør ved Vard Brattvaag, Dag Vikestrand.

KLASSE
Norwind Breeze er klasset i DNV og har etter ombyggingen fått notasjonen 1A1 Offshore service vessel Battery(Power) Clean(Design) COMF(V-3) DK(+) DYNPOS (AUTR) E0 Ice(C) NAUT(OSV(A)) SF SPS Walk2work ER. Skipet er registrert i NIS med Ålesund som registreringshavn.

Dette er de viktigste leverandørene i forbindelse med ombyggingsjobben:

DEKK
Kran til båtinntak akter er levert av Ocean Infinity Marine, mens gangveisystemet (walk2work) kommer fra Uptime International. Gurskøy har levert landgang og tilhørende plattform i tillegg til plattform for proviant.

Ankerkjetting er levert av Certex Norge mens Varde har levert luker i mellomdekk. Elektrisk vinsj til inntak av båt kommer fra Dimo, mens Palfinger Marine Safety har levert oppheng for daviter.

 

INNREDNING
R&M Ship Interior har levert innredningspakken i den utvidete og oppgraderte innredningen. HVAC systemer er levert av Copra Drift mens toalettsystemer er fra Jets Vacuum. Beha-Hedo Industrier står for leveranse av bysseutstyr. Ekornes har levert stoler til innredningen og Baggerød dører. Innredning i messen er levert av ShipNor. Skilting er utført av Prolink International.

DIVERSE
Stål bulb, vinkler og rør kommer fra Tibnor og Vard Electro har levert elektroinstallasjonene. Vanntette skyvedører er en leveranse fra IMS Technologies og stålplater er levert av Norsk Stål. Vinduer kommer fra Bohamet og MCP har utført diverse stålarbeider. Stålarbeider i forbindelse med båtlandingsområde og rørkutting er gjort av Salthammer.

Utvendige dører i stål er levert av Libra-Plast mens Brødrene Dahl og El Torque har levert diverse ventiler og Alfa Laval Nordic kjøler. ICAF-anoder kommer fra Cathwell og pumper fra Allweiler.

Dimo har levert antigroing-anoder. DP-system er levert av Kongsberg, mens livbåter er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment og redningsvester og redningsdrakter kommer fra Survitec i tillegg til brann- og sikkerhetsutstyr ellers. Vanntåkeanlegget er levert av Turoteknikk og Ditech har levert diverse filter. Logo på skipet kommer fra Slyngstad Reklame mens Bunker Oil har levert oljeproduktene og bunkers.

UTSTYRSLISTE
W2W-gangveisystem: Uptime International
Landgang/proviantplattform: Gurskøy
Kran båtinntak: Ocean Infinity Marine
Ankerkjetting: Certex Norge
Luker mellomdekk: Varde
Vinsj båtinntak: Dimo
Oppheng daviter: Palfinger Marine Safety
Innredningspakke: R&M Ship Interior
HVAC-system: Copra Drift
Toalettsystem: Jets Vacuum
Bysseutstyr: Beha-Hedo Industrier
Dører: Baggerød
Innredning messe: ShipNor
Stoler: Ekornes
Skilting: Prolink International
Stålbulb/vinkler/rør: Tibnor
Stålplater: Norsk Stål
Stålarbeider: MCP
Stålarbeider/rørkutting: Salthammer
Elektroinstallasjoner: Vard Electro
Vanntette skyvedører: IMS Technologies
Vinduer: Bohamet
Utvendige ståldører: Libra-Plast
Ventiler: Brødrene Dahl/El Torque
Kjøler: Alfa Laval Nordic
Pumper: Allweiler
ICAF-anoder: Cathwell
Antigroing-anoder: Dimo
DP-system: Kongsberg
Livbåter: Viking Norsafe Life-Saving Equipment
Brann-/redningsutstyr: Survitec
Vanntåkeanlegg: Turoteknikk
Filter: Ditech
Logo: Slyngstad Reklame
Oljeprodukter: Bunker Oil
Klasseselskap: DNV
Kabel-/rørgjennomføringer: CSD Sealing Systems

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Lignende skip