Oceanic Phoenix (06/2011)

Publisert: 20.06.2011 kl. 12.52 | Oppdatert: 16.08.2018 kl. 09.16
Oceanic Phoenix
Oceanic Phoenix
I starten av april fullførte Bergen Group Halsnøy et større ombyggingsprosjekt på seismikkfartøyet «Oceanic Phoenix». Skipet seilte tidligere under navnet «Geowave Master». Master and Commander AS er eier av skipet, mens DOF Management AS er operatør. Fartøyet er allerede på langtidskontrakt med det franske seismikkselskapet CGG Veritas.

OMBYGGINGEN Selve ombyggingen innbefattet i hovedsak installasjon av nytt propell framdriftssystem, installasjon av ekstra generatorkapasitet samt ombygging og oppgradering av seismikkarrangementet. Samtidig ble det foretatt oppgradering og vedlikehold av innredning samt eksisterende skips- og seismikksystemer. Etter en periode med demobilisering og forberedende aktiviteter på verftet, ble «Oceanic Phoenix» tørrsatt og selve ombyggingsarbeidet startet opp helt på slutten av 2010.

TIDLIGERE OMBYGD Skipet er bygd i Japan som kabellegger, og ble i 2007 ombygget til seismikkskip i Spania. Under ombyggingen er det totalt produsert og montert ca 120 tonn nytt stål fortrinnsvis som nye seksjoner i akterskipet og nytt mellomdekk på seismikkhangaren. Eksisterende vannballasttanker i akterskipet er blitt konvertert til styremaskin-, motor- og girrom. I tillegg er det arrangert nye frekvensomformere og tavlerom for det nye framdriftsanlegget.

FASTE PROPELLER De tre thrusterne som tidligere besørget framdriften er nå erstattet med to faste propellinjer bestående av CP propell i dyse oppkoblet til hvert sitt twin input/single output gir med elektrisk drift. Styring besørges nå av rorsystemer. Ombyggingen fører til at skipet nå fremstår med større trekkraft, mer redundant samt bedre tilpasset seismiske operasjoner.

SEISMIKK Det seismiske arrangement er bygget om fra 14 til 16 streamerskapasitet gjennom flytting av eksisterende, samt installasjon av nye vinsjer. Vinsjer for skyteluftkabler er flyttet og skiftet ut med vinsjer med større kapasitet. Det er også installert nye hjelpevinsjer, nytt spolearrangement og tauepunkt for kabler samt nytt utstyr for håndtering av deflektorer. Videre er det innmontert to ekstra generatorsett for økt kraftproduksjon til kompressorer.

VIDERE OPPGRADERING Skipets automasjons- og PMS anlegg er oppgradert og utvidet for å håndtere alle endringer og nytt utstyr. DP anlegget er oppgradert for å være mer tilpasset seismikkoperasjoner. For å kunne gjennomføre en slik omfattende ombygging innen tidsfrisen og samtidig foreta et omfattende vedlikeholds- og oppgraderingsarbeid om bord, har Bergen Group Halsnøy hatt hjelp av underleverandører på prefabrikert stål, elektro/automasjon, innredning, isolering, rørinstallasjon og maling.
 
UTSTYRSLISTE
 
Diesel generatorer: 2xCaterpillar 3516C2350bkW1800rp Pon Power
Propellanlegg:   Finnøy Gear & Propeller
Gir, akslinger, CP propeller og styring:   Finnøy Gear & Propeller
El. motorer for hovedframdrift:   Siemens
Frekvensomformere og trafo for hovedframdrift:   Siemens
Ror og styremaskin:   Rolls-Royce Marine
Automasjonsanlegg (IAS):   Kongsberg Maritime
DP (upgrade):   Kongsberg Maritime
Slukkeanlegg maskinrom:   Autronica Fire & Security
Pumper:   Ing. Per Gjerdrum
FO Separatorer:   GEA Westfalia Separator
Maskinromsventilasjon:   Nyborg
WT/Utv. dører:   Libra Plast
Hydrauliske dekksluker:   Maritim Trading
Streamer/umbilical vinsjer:   Evomec
Lead-in/spread rope vinsjer:   AMGC
Tow points & fairleads, spoolers etc.:   ODIM
Hovedtavler, distr. kabinetter, startere:   Rolls-Royce Marine - PES Austevoll
Rørinstallasjon:   Bergen Group Skarveland
Elektroinstallasjoner:   Rolls-Royce Marine - PES Austevoll
Innredningsarbeider:   Lido Marine
Isolerings og tynnplatearbeider:   Lido Marine
Maling:   Hempel
Malingsarbeider:   Husnes Sandblåsing & Sprøytemaling
Motoroverhaling:   Vestergaard Marine Service
Last testing:   Kran og Industri Service (KIS)
 

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Lignende skip