Oceanicasub VIII/Oceanicasub IX (05/2023)

Publisert: 09.05.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 09.05.2023 kl. 12.38
Foto: Green Yard Kleven
Foto: Green Yard Kleven

Green Yard Kleven har fullført og levert to ombyggingsprosjekt for det brasilianske rederiet Oceanica. Oceanicasub Vlll og Oceanicasub lX har blitt bygget om fra offshore forsyningsfartøy til avanserte offshorefartøy for ROV- og kranoperasjoner.

– Begge ombyggingsprosjektene var i stor grad basert på gjenbrukt utstyr og fokus på bærekraft etter ønske fra reder, noe som er midt i blinken for vår aktivitet. Vår erfaring fra både nybygg, retrofit og resirkulering av skip kom godt til nytte i prosjektene, forteller Karl Johan Barstad, Sales Manager Retrofit i Green Yard Kleven.

Verftet har bygget nye messanindekk for operasjon av miniubåter, såkalte ROV system, med tilhørende kontrollrom og kontor for operatørene på begge skipene.

– Gjennom vårt kontaktnett ute i verden har vi funnet brukte offshorekraner som er sendt til verftet. Kranene er oppdaterte til dagens standard, og har mange år igjen med bruk, forteller Barstad.

FOKUS PÅ BÆREKRAFT
Viktige element for å oppnå stor grad av bærekraft er levetidsforlengelse for skipet, overhaling og reparasjon av eksisterende utstyr, installasjon av brukt utstyr og gjenbruk av interiør og møbler fra resirkulerte skip. Skipene var koblet til landstrøm fra fornybare kilder gjennom prosjektet.

– Det er også en økonomisk oppside ved gjenbruk av utstyr for både reder og verft, samtidig forbedrer det prosjektets miljøpåvirkning og fotavtrykk betydelig. Vi opplever en økende interesse for denne typen prosjekt i tillegg til hybridisering og andre energieffektive system som kan ettermonteres, forklarer Barstad.

REAKTIVERING OG KLASSING
Innredningen på skipene Oceanicasub Vlll og Oceanicasub lX er utvidet med ekstra kapasitet for mannskap, utvidet messe, møterom, gym og kontorfasiliteter. Green Yard Kleven har også bistått med reaktivering og klassing av skipene, som begge ble tatt ut av opplag og solgt fra to ulike redere i forbindelse med prosjektet.

Begge de to skipene er opprinnelig bygget i 2008. Oceanicasub IX som Havila Fortune (senere CF Fortune) ved daværende Havyard Tomrefjord og Oceanicasub VIII som Rem Mermaid (senere Normand Sira) ved Simek i Flekkefjord. Begge er av typen MT 6009 designet av Marin Teknikk.

VALGTE NORGE
Rederiet har uttrykt at de er svært godt fornøyd med samarbeidet mellom Green Yard Kleven, Marin Teknikk og DNV, samt nærheten en har til alle utstyrsleverandørene her i området i den maritime klynga vår, sier Rickard K. Gjerde, Sales Director og Senior Naval Architect for Marin Teknikk.

Ombyggingene på de to skipene har vært like, og har blitt utført i nært samarbeid med rederiet Oceanica og designer Marin Teknikk.

– Når Oceanica møtte oss sist sommer for å få tegnet om båtene de hadde kjøpt, så tenkte de i utgangspunktet å utføre selve ombyggingsjobbene i Brasil. Sett i lys av den korte tiden de hadde på å få utført arbeidet, samt utfordringer med logistikk av diverse utstyr, anbefalte vi på det sterkeste at prosjektene ble gjort på verft i Norge, forteller Rickard K. Gjerde.

Green Yard Kleven ble kontaktet, og etter kort tid var avtalene på plass.

TREDJE PROSJEKT
Green Yard Kleven har for tiden også et tredje prosjekt i arbeid for Oceanica.

– Vi er stolte og glade for disse oppdragene. Det har vært spennende å samarbeide med et rederi og et designselskap som har et bevisst fokus på bærekraft, sier Barstad.

LEVERANDØRER
Green Yard Kleven har levert mellom annet brukte skotplater, himlinger, innvendige og utvendige dører, pumper og andre mekaniske komponenter, utrustningsdeler som trapper og leiderer, Hipap påle og sluseventil fra egen resirkuleringsavdeling.

Overhaling av motorer er utført av Ulmatec Skipsservice, Kongsberg har overhalt thrusterer og oppgradert DP og automasjonsanlegg. Elektroarbeid, navigasjonssystem og oppgradering av tavler er levert av Hareid Group.

Vindu kommer fra Bohamet, ventilasjon fra Aeron, rør og ventiler fra Ahlsell og Robinet og diverse presenninger fra Plany. Rotek har levert kulelager, NDT-testing er utført av Aqma, Nordic Green Products har recoata bokskjølerer og Westing har levert maling.

Galvanisering er utført av Vest-sink mens Saltek har maskinert kranfundament. Tibnor har levert stål og profiler, Varde leiderer og luker, Libra-Plast luker og Rovde Møbel & Design møbler.

Tredekk kommer fra Bøfjorden sag, overhaling og installasjon av offshore-
kraner er utførdt av VDR Marine Equipment mens dokkinger er gjort ved Solstrand Verft og Vegsund Slip. Tyrholm & Farstad har tatt seg av fortolling og agenttjenester og Marin Teknikk design og engineeringarbeid.

UTSTYRSLISTE
Materiell resirkulering: Green Yard Kleven
Overhaling motorer: Ulmatec Skipsservice
Overhaling thrustere: Kongsberg
Oppgradering DP/automasjon: Kongsberg
Elektro/navigasjon/oppgradering tavler: Hareid Group
Vinduer: Bohamet
Ventilasjon: Aeron
Rør/ventiler: Ahlsell/Robinet
Presenninger: Plany
Kulelager: Rotek
NDT-testing: Aqma
Recoating bokskjølere: Nordic Green Products
Maling: Westing
Galvanisering: Vestsink
Maskinering kranfundament: Saltek
Stål/profiler: Tibnor
Leidere/luker: Varde
Dører: Libra-Plast
Møbler: Rovde Møbel & Design
Tredekk: Bøfjorden Sag
Overhaling/installasjon offshorekraner: VDR Marine Equipment
Dokkinger: Solstrand Verft/Vegsund Slip
Fortolling/agenttjenester: Tyrholm & Farstad
Design/engineering: Marin Teknikk
Rør-/kabelgjennomføringer: Roxtec

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip