Optimal (10/2017)

Publisert: 13.10.2017 kl. 15.30
Foto: Halsnøy Dokk
Foto: Halsnøy Dokk

22. august overleverte Halsnøy Dokk AS avlusningslekteren Optimal til SinkabergHansen AS og Emilsen Fisk AS, Rørvik. Fartøyet er verftets byggenummer 125.

Optimal er en overbygd lekter, og den tredje av Halsnøy Dokk sitt egenutviklede lekterdesign i HB-serien. Nybygget er utrustet med dobbel Optilicer-installasjon fra Optimar.

AVLUSNINGSEKSPERTER – Dette er den femte lekteren som verftet utruster med mekanisk avlusningsanlegg, og denne leveransen har bidratt til ytterligere å befeste verftets posisjon blant landets fremste leverandører av avlusningslektere. Forrige lekter levert var Langholmen (MM 02/17), med firelinjers Hydrolicer som ble levert til Salmonor i desember i fjor. Tidligere har vi også levert lektere med Optilicer, Skamik, og Thermolicer, forteller Frode Grønstøl, adm. dir. i Halsnøy Dokk AS.

SKAL FUNGERE OPTIMALT Optimal er den andre lekteren Halsnøy Dokk leverer til SinkabergHansen/Emilsens Fisk, og i byggeprosessen har det vært sterkt fokus på fiskehelse, renhold og god tilkomst til arbeidssoner, heter det i en pressemelding. Plassen er utnyttet maksimalt, og det er lagt stor vekt på å skape en sikker og god arbeidsplass for mannskapet om bord. Gangveier og plattformer er utformet slik at det skal være trygt og enkelt å ta seg frem på lekteren, samtidig som det skal være god tilkomst til rengjøring i alle områder. 

– Vi er derfor overbeviste om at Optimal kommer til å leve opp til navnet sitt, legger Grønstøl til.

MASKINERI To generatorer av type Volvo Penta D16, og en av type D5, er levert av Rørvik Marina AS. Fire hydrauliske thrustere, med joystick-
styresystem og fjernkontroll, er levert av PMH AS. Thrustere i alle fire hjørner gjør at lekteren vil klare seg selv fra den kommer frem til en lokasjon til den er klar for å gå videre til ny lokasjon. Taubåten kan slippe den utenfor anlegget og den vil kunne gå inn og fortøye for egen maskin.

DEKK På dekk er det montert tre Amco Veba-kraner, levert av Truck Tek AS. Fem hydrauliske capstaner for fortøyning og justering er levert av Tenfjord Industrier AS. Dobbel Optilicer-installasjon for avlusning, er levert av Optimar. Det er utløpsrenner for fisk over siden og over akterenden slik at en kan velge å kjøre fisk tilbake til samme merd eller til ny merd. Merdkamera er levert av Steinsvik AS, med tilkobling på dekk og stor skjerm i kontrollrom. Vakuumpumper er levert av Clow AS.

INNREDNING Diverse innredningsarbeid er utført av Maritime Montering AS. Prosjektering av elektro og elektroinstallasjon er utført av Maritim Elektro AS. Pumper er levert av Vest Jet AS, og system for vakuumtoalett er levert av Jets AS. Overbygg med kontrollrom, oppholdsrom, kjøkken, garderobe, toalett/bad og tre lugarer er levert av Rcontainer AS.

UTSTYRSLISTE
Hovedgeneratorer: 2xVolvo Penta D16 Rørvik Marina
  1xVolvo Penta D5  
Thrustere:   PMH
Luftkompressor:   Kaeser
Kraner: Amco Veba   Truck Tek
Capstaner:   Tenfjord Industrier
Avlusningsanlegg:   Optimar
Vakuumpumpeanlegg:   Cflow
Høytrykksvasker: Kärcher  
Innredning:   Maritime Montering
Elektrisk installasjon:   Maritim Elektro
Elektroinstallasjon:   Maritim Elektro
Pumper:   Vest Jet
Vakuumtoalettanlegg:   Jets
Overbygg:   Rcontainer

Kurt W. Vadset

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip