Oslofjord I (03/2022)

Publisert: 01.03.2022 kl. 00.00 | Oppdatert: 01.03.2022 kl. 10.47
Alle foto: Frode Rabbevåg
Alle foto: Frode Rabbevåg

Boreal Sjø AS overtok i desember den første av totalt fem nye passasjerbåten med elektrisk fremdrift som skal trafikkere øyene i Oslofjorden på oppdrag fra Ruter. Båten er bygd i aluminium ved Sefine Shipyard i Tyrkia og ankom Oslo onsdag 15. desember.

Oslofjord I fikk noen uker med tekniske tilpasninger og testing før den i midten av januar ble satt inn i rutetrafikk.

– Dette er nok en elektrisk milepæl for Oslo. Nesoddbåtene er allerede utslippsfrie og nå kan vi tilby befolkningen og turister et bedre tilbud med nye øybåter som bidrar til en stillere reise og renere luft. Dette vil ha stor betydning for CO2 utslippene i havneområdet, og i tillegg er det positivt for det grønne skiftet i maritim sektor, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav i en pressemelding.

STØRRE KAPASITET
De neste fire identiske båtene vil komme til Oslo frem mot sommersesongen. Båtene er universelt utformet, har god utsikt og plass til langt flere passasjerer enn båtene som har trafikkert ut til øyene tidligere.

– Jeg gleder meg til at vi kan ønske passasjerene velkommen om bord på de nye, flotte og utslippsfrie øybåtene. Nå er vi virkelig i ferd med å realisere Oslo som utstillingsvindu for grønn skipsfart, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

All kollektivtransport i hovedstadsregionen skal være utslippsfri i 2028. For Nesoddbåtene ble målet allerede nådd i 2020, øybåtene i 2022 og ambisjonen er 2024 for hurtigbåtene.

NY OPERATØR
Boreal Sjø AS tok over driften av Ruters øybåttilbud 1. november i fjor. Båtene går som tidligere fra Rådhusbrygge 4.

– Oslo kommune og Ruter er godt i gang med et pionerarbeid i Oslofjorden. Sammen med vår oppdragsgiver ser vi fram til å gi de reisende i Indre Oslofjord et utslippsfritt tilbud av høy kvalitet, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

MASKINERI
Oslofjord I og de andre fire identiske båtene har helelektrisk fremdrift og en batterikapasitet på 1017 kWh. De elektriske systemene og systemintegrasjon er levert av Westcon Power & Automation. Schottel har levert to propeller. Lading skjer på landsiden ved Rådhusbrygge 4.

DIVERSE
De nye båtene har alle plass til 350 passasjerer, som gir vesentlig høyere kapasitet enn med dagens båter som har plass til 236 passasjerer. Båtene er godt tilrettelagt for personer med spesielle behov, med brede gangveier, heis og slak trapp til soldekk. Båtene har passasjersalonger både på hoveddekk og på soldekk, med store glassflater og flott utsikt.

De fem nye båtene er identiske og får navnene Oslofjord I, II, III, IV og V. Lengden er 35 meter og bredde 8 meter, mens passasjerkapasiteten er 350. Båtene er designet av Multi Maritime i Førde og har fått universell utforming. De har to dekk med stort soldekk og en trivelig salong med store glassflater og god utsikt. Båtene er designet for å kunne operere i is.

UTSTYRSLISTE
Propeller: 2xSRE 150 250 kW Schottel
Elektrisk systemintegrasjon:   Westcon Power & Automation
Utvendige dører:   Libra-Plast
Styrehusstol:   Norsap
Redningsutstyr:   Viking Nor. Life-Sav. Equip.
Klasseselskap:   DNV
Design:   Multi Maritime
Automasjon-/kraftplattform:   Seam

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Lignende skip