Polarsyssel (10/2014)

Publisert: 24.10.2014 kl. 12.11 | Oppdatert: 28.08.2018 kl. 11.49
Polarsyssel
Polarsyssel
11. september ble «Polarsyssel» overlevert fra Havyard Ship Technology AS til Fafnir Offshore, Island. Beredskapsfartøyet er verftets byggenummer 120 og har design type Havyard 832 L WE.

I mars 2013 skrev Havyard kontrakt med det islandske rederiet Fafnir Offshore om bygging av et Havyard 832 L WE plattform forsyningsskip (PSV). Måneden etter hadde Fafnir sikret langtidskontrakt for skipet der det skal operere seks måneder av året i seks år for Sysselmannen på Svalbard.

DÅP Lørdag 20. september ble «Polarsyssel» døpt i Longyearbyen på Svalbard. Gudmor for «Polarsyssel» var Inger Aarvaag Stokke som nå jobber ved Polaravdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet og tidligere var ansatt ved Sysselmannen på Svalbard. Stokke ønsket som vanlig hell og lykke til båt og mannskap på alle hav og knuste champagneflaska i den polarblå skutesida.

I tillegg til representanter fra Sysselmannen på Svalbard, rederi, operatør og verft deltok samarbeidspartnere fra banker, meglerhus, oljeselskap og andre på dåpen. I tillegg var regjeringen representert med justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Det viser hvor viktig Svalbard og arbeidet til Sysselmannen er for den norske stat.

Etter at dåpsseremonien var vel gjennomført tok «Polarsyssel» gjestene sine med på en tur på Isfjorden utenfor Longyearbyen. Den arktiske naturen med de spektakulære fjellkjedene som omkranser fjorden var et flott bakteppe når «Polarsyssel» skulle vise seg fram i sitt rette element. Gjestene fikk ta båten nærmere i øyesyn fra kjøl til mastetopp og kunne nyte forfriskninger og nyte naturen fra den flotte brua på skipet. Etter noen timer i sjøen klappet «Polarsyssel» til kai igjen i Longyearbyen og fornøyde gjester gikk i land og feiret med festmiddag og taler fra verter og gjester.

FIKK PRØVE SEG I HARDT VÆR På overfarten fra Tromsø til Longyearbyen fikk «Polarsyssel» virkelig prøve sjøegenskapene sine da den møtte både kuling og full storm. Kaptein Kjetil Enoksen var full av lovord etter å virkelig ha fått prøvd ut skuta i Barentshavet:

– Vi har hatt hardt vær på størsteparten av overfarten, sier kapteinen og fortsetter, – Vi hadde stiv kuling fra vest mesteparten av tiden og full storm på vei inn til Svalbard. En supplybåt av denne typen vil vanligvis rulle ganske kraftig med bølgene inn fra siden, men «Polarsyssel» oppførte seg eksemplarisk, var retningsstabil og var behagelig å være om bord i med lite støy og vibrasjoner. Også når vi fikk stormen rett forfra var skuta fantastisk og vi hadde nesten ikke slag. Jeg har aldri opplevd maken til båt og ser lyst på å styre denne skuta framover, smiler en storfornøyd kaptein.

I SYSSELMANNENS TJENESTE «Polarsyssel» er et Havyard 832 L WE design som i utgangspunktet er utrustet som en vanlig PSV. WE-designet til Havyard Design & Solutions er utviklet med spesiell tanke på komfortabel, sikker og økonomisk drift under krevende værforhold og i arktiske strøk. Når Fafnir Offshore sikret 6-årskontrakten med Sysselmannen på Svalbard ble skipet i tillegg tilpasset dette oppdraget. Tilpasningen består blant annet av isklasse ICE 1 B, Wintericed BASIC klasse (for å unngå ising), demonterbart helikopterdekk, system for å tanke helikopter med brennstoff og vinsj for nødslep. Skipet skal i disse seks månedene av året patruljere farvannene rundt Svalbard, Bjørnøya og Hopen, drive oljevernberedskap, redningsoppdrag og miljøovervåkning.

FØRSTE MED NY DESIGN «Polarsyssel» er det første skipet som er levert med det nye WE-designet, men Havyard startet utvikling av designet allerede i 2010 og har lagt ned store ressurser i FOU, spesielt på skrogform og framdriftsanlegg. Designer og hydrodynamiker Kristian Voksøy Steinsvik har vært involvert spesielt i forskningen på skrogdelen av WE-designet.

– Vi har gjort systematiske studier i tett samarbeid med forskningsinstitusjoner der det har blitt benyttet nye metoder og verktøy, sier Steinsvik og fortsetter: – Dette har ført til at både forskningsinstitusjonene og Havyard har måttet tenke nytt. At Havyard får forskningsstøtte fra Forskningsrådet gjennom Skattefunn i flere pågående prosjekt, samt at flere faginstitusjoner har vært interessert i å publisere funnene i diverse fagtidsskrift, bekrefter at vi har tenkt nytt og riktig.

– Havyard har brukt store ressurser for å identifisere hvordan detaljer i grunnfysikken rundt det som foregår med propell og skrog i kaotiske værtilstander kan virke inn på det totale forbruks- og utslippsbildet. Hvor forsvinner energien når et fartøy går i bølger? Hvor mye er på grunn av baugen? Hvor mye forsvinner til manøvrering? Hva har propellene og akterskipet å si.

– Metoder som gjør det mulig å dele opp disse egenskapene er gull verdt når man skal identifisere hvor modifikasjoner skal gjøres for at det virkelig skal monne når båten er i typisk drift. Alt må henge sammen med alt og «gevinster» oppnådd i ett værbilde kan fort gi «straff» i andre kondisjoner. Man forsøker derfor å ha gode system og prosesser for å sette de teoretiske funnene inn i en praktisk sammenheng og å vekte alle egenskapene til å gi et så godt kompromiss som mulig i forhold til slik båten faktisk er forventet å operere.

– Det vanskeligste kompromisset når det gjelder drivstoff og ytelser på dette fartøyet har kanskje vært isklassen på propellene. For å klare belastningene i is må både girhuset, propellnavet og tykkelsen på propellbladene være vesentlig større enn det som er optimalt for et lavt drivstofforbruk. Til tross for dette ser vi at det nye designet likevel ligger lavere enn målte verdier under prøvetur på foregående design som ikke har isklasse på propellene. Det viser at vi har lykkes og at WE-designet kommer til å være med å bedre konkurransekraften til de rederne som har valgt dette designet, avslutter Steinsvik.

KONVERTERT TIL PSV Siden oppdraget for Sysselmannen bare er halve året er Havyard 832 L WE designet også tilrettelagt at det skal kunne være en topp effektiv PSV resten av året. Når årets oppdrag for sysselmannen er ferdig er det enkel jobb å fjerne helikopterdekket og annet utstyr, slik at skipet kan tilby sine tjenester i PSV-markedet. Lastekapasiteter, fleksibilitet og ikke minst driftsøkonomi gjør at skipet vil være meget konkurransedyktig også i dette markedet.

Jan Helge Solheim, som har vært prosjektleder ved Havyards verft i Leirvik i Sogn, sier det har vært et utfordrende, men lærerikt prosjekt.

– Vi er spesialister på å bygge nye typer design i Leirvik, men dette designet har gitt oss ekstra utfordringer, sier prosjektlederen. – I tillegg til at det er det første designet av typen Havyard 832 L WE, er det også mye ekstra arbeid med å tilpasse skipet til å skulle fungere som Sysselmannbåt halve året. Men, det er å levere avansert teknologi med god kvalitet vi er flinke til, og med et veldig godt samarbeid med rederiet har vi kommet i mål på dette prosjektet også. Vi er trygge på at «Polarsyssel» vil gjøre en god jobb både for sysselmannen og Fafnir når de skal ut i PSV-markedet. Nå ser vi fram til å fortsette det gode samarbeidet met rederiet på den neste båten vi allerede bygger for dem, avslutter en fornøyd Jan Helge Solheim.

PIONER PÅ ISLAND Lederen og grunnleggeren av Fafnir Offshore, Steingrimur Erlingsson er den første islending som har bestilt et offshorefartøy. Han har siden også bestilt nok en PSV fra Havyard og har ambisjoner om å bygge opp et slagkraftig offshorerederi på Island. Også det politiske miljøet på Island har stor tro på satsningen på Island og den islandske utenriksministeren, Dr. Össur Skarphedinsson uttalte da Fafnir bestilte sitt første offshore skip:

– Jeg ønsker initiativet fra Fafnir Offshore velkomment og er sikker på at selskapet vil dra nytte av utviklingen i nord. Jeg spår dette bebuder et nytt kapittel i Islands industrihistorie da dette fartøyet er det første som er spesialbygd for framtidige oppdrag for oljefelt nord for Island.

Det er allerede satt i gang leting på flere felt utenfor Island og Fafnir Offshore vil være godt rustet til å tilby sine tjenester når det blir behov for det.

KLASSE «Polarsyssel» er klasset i Det Norske Veritas med følgende notasjon: +1A1, ICE-1B, Winterized Basic, Offshore Service Vessel+, SPS, Fire Fighter I, OILREC, SF, LFL*, COMF-V(3)C(3), HELDK-SHF, E0 DYNPOS-AUTR, NAUT-OSV(A), CLEAN DESIGN, DK(+), HL(2.8), BIS. Fartøyet fører norsk flagg med hjemmehavn i Longyearbyen.

MASKINERI Pon Power har levert en hovedmotor type Caterpillar 3512C som yter 1.628 kW ved 1.800 o/min, to hovedmotorer type Caterpillar 3516C-HD à 2.350 kW ved 1.800 o/min og en hjelpemotor type Caterpillar C18 som yter 599 kW ved 1.800 o/min. Norwegian Electric Systems har en stor leveranse som består av en hovedgenerator type MJRM 450 MB4 som yter 1.700 kVA ved 1.800 o/min, to hovedgeneratorer type MJR 500 MC4 B20 à 2.520 kVA ved 1.800 o/min, en hjelpegenerator type MJR 355 MA4 som yter 556 kVA ved 1.800 o/min, to elmotorer type B4J 450 LD6 V10 à 880 kW ved 1.200 o/min, tre elmotorer type B5J 500 LC6 B3 à 1.600 kW ved 1.200 o/min, en elmotor type NEMJ 450 LB6 som yter 880 kW ved 1.200 o/min, tre frekvensomformere type Quadro Drive à 880 kW og to frekvensomformere type Quadro Drive à 1.600 kW. Nødgeneratorsett som består av en Scania DI 12 62M som yter 220 kW ved 1.800 o/min og en Cummins GCM 434C1 som yter 250 kVA ved 1.800 o/min er levert av Nogva Motorfabrikk. Steerprop har levert to propeller type SP 35 CRP à 1.600 kW ved 1.200 o/min, mens Brunvoll har levert thrustere som består av en nedsenkbar azimuth type AR-63-LNC-1650 som yter 880 kW ved 1.200 o/min og to tunnelthrustere type FU-80-LTC-2250 à 880 kW ved 1.200 o/min.

DEKK På dekk er det montert to dekkskraner henholdsvis type GPK 80-3-12 og GPK 115-5-12 levert av TTS og en cargokran levert av Seaonics. Dekksmaskineri er levert av Norwegian Deck Machinery og består av to windlass type AW46-46K3-1CL, to kjettingstoppere type 44-48K3, to 10 tonns fortøyningsvinsjer type MW10-1MD, to 10 tonns capstans, en 15 tonns tuggervinsj type TW15-1D og en 25 tonns slepevinsj type TW25-1D-1SD.

INNREDNING «Polarsyssel» er innredet for 30 personer fordelt på 14 enkle og 8 doble lugarer, og er utstyrt med redningsutstyr for 42 personer. Komplett innredning er levert av Maritime Montering AS.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er utført av Havyard Power & Systems som også har levert IAS, PMS, ConceptBridge, Multi Control System og elektronisk utstyr om bord. Elektronikkleveransen består av følgende: Furuno FCR-2117 radar, Furuno FAR-2137 radar, Telko TECDIS, Ulstein UBAS brovakt, Furuno GP-150 GPS, Furuno NX-700 navtex, Raytheon Anschütz Standard 22 gyrokompass, Raytheon Anschütz Nautopilot 5000 autopilot, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 fartslogg, Furuno VR-3000 VDR, Furuno FA-150 AIS, Thrane & Thrane Sailor 6320 MF/HF, Jotron TR20 GMDSS VHF, Jotron SART 20 radartransponder, Jotron Tron 40S MKII EPIRB, Jotron Tron 60S EPIRB, Thrane & Thrane Sailor 6110 GMDSS Inmarsat-C, Motorola GM360EX VHF/UHF, Thrane & Thrane Sailor 6222 VHF, Thrane & Thrane Sailor 6248 VHF, Icom IC-A110 EURO VHF, Zenitel intercom.
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotorer: 1xCAT 3512C à 1.628 kW ved 1.800 o/min

2xCAT 3516C-HD à 2.350 kW ved 1.800 o/min
Pon Power
Hovedgeneratorer: 1xMJRM 450 MB4, 1.700 kVA ved 1.800 o/min

2xMJR 500 MC4 B20 à 2.520 kVA ved 1.800 o/min
NES
Hjelpemotor: 1xCAT C18, 599 kW ved 1.800 o/min Pon Power
Hjelpegenerator: 1xMJR 355 MA4, 556 kVA ved 1.800 o/min NES
Nødgeneratorsett: 1xScania DI 12 62M, 220 kW ved 1.800 o/min

1xCummins GCM 434C1, 250 kVA ved 1.800 o/min
Nogva Motorfabrikk
Propeller: 2xSP 35 CRP à 1.600 kW ved 1.200 o/min Steerprop
Elmotorer: 1xNEMJ 450 LB6, 880 kW ved 1.200 o/min

2xB4J 450 LD6 V10 à 880 kW ved 1.200 o/min

2xB5J 500 LC6 B3 à 1.600 kW ved 1.200 o/min
NES
Frekvensomformere: 3 xQuadro Drive à 880 kW

2xQuadro Drive à 1.600 kW
NES
Thrustere: 1xAR-63-LNC-1650, 880 kW ved 1.200 o/min

2xFU-80-LTC-2250 à 880 kW ved 1.200 o/min
Brunvoll
Dekkskraner: 1xGPK 80-3-12, 1xGPK 115-5-12 TTS
Cargokran:   Seaonics
Dekksmaskineri: 2xAW46-46K3-1CL windlass, 2x44-48K3 kjettingstopper,

2xMW10-1MD fortøyningsvinsj 10 t, 2xcapstan 10 t,

1xTW15-1D tuggervinsj 15 t, 1xTW25-1D-1SD slepevinsj 25 t
NDM
Helikopterplattform:   Maritime Products
Anker/kjetting:   Fossen Shipping
Fendere:   FencoNor
Hydraulisk port:   PMC Servi
Nødluker:   Varde
Bulkhåndtering:   Van Aalst
Ballastvannbehandling:   MMC Green Technology
Rørmontering:   Fjordpipe
Pumper/agitatorer:   Allweiler
Flowmeter:   AM Instrumentering
Lensevannseparator:   Golten
Oljeseparatorer:   Alfa Laval
Oljefilter:   Øwre-Johnsen
Tankvaskeanlegg:   Allweiler
UV sterilisator:   Brødrene Dahl
ICCP/ICAF/bokskjølere:   MPE Cathodic
SCR:   Wilhelmsen Technical Solutions
Ventilasjon:   Johnson Control Marine
Startluftkompressorer:   Atlas Copco
Arbeidsluftkompressor:   Atlas Copco
Høytrykkompressor:   Wilhelmsen Technical Solutions
Pusteluftkompressor:   Viking Life-Saving Equipment
Nitrogengenerator:   Wilhelmsen Technical Solutions
Verkstedinnredning/garderobeskap:   Scandinavian Storage Group
Verkstedmaskiner:   Tingstad
Løfteåk/taljer:   Tools
Sveiseutstyr:   Wilhelmsen Technical Solutions
Støvsuger:   Tess Møre
Høytrykkvasker: KS200-36 Dimo
Incinerator: OG200CS TeamTec
Kompaktor:   Best Fishing Gear
Tankvarmesystem/varmegjennvinning:   Ulmatec Pyro
FRC: 2xPolarcirkel 785 WORK Helgeland Plast
Davit: 2xRDA36 Red Rock
MOB-båt: Alusafe 770 Twin MKII Maritime Partner
Davit: RDT36 Red Rock/Mare Safety
Redningsflåter: 6x25DK+ Viking Life-Saving Equipment
Rednings-/brannutstyr:   Viking Life-Saving Equipment
Redningsnett:   Dacon
Fi-Fi:   FFS
Brannalarm:   Tyco Marine Service
Brannslukking maskinrom: Deltafog Turoteknikk
Skumslukking: Deltafoam   Turoteknikk
Blåsesand:   Einar Øgrey Industrisand
Maling:   Jotun
Bysseutstyr/innredning/møbler:   Maritime Montering
Proviantkjøl:   Jonhson Control Marine
Vaskeriutstyr;   Maritime Montering
Medisinsk utstyr:   Medi 3 ShipMed
Vanntette skyvedører:   IMS
Eksterne dører:   Libra-Plast
Interne dører:   Maritime Montering
Vinduer:   Bohamet
Vindusviskere:   Servi
Styrehusstoler:   Alu Design
Toaletter/kloakkanlegg:   Jets
Landgang:   Gurskøy
Losleider:   Viking Life-Saving Equipment
Tyfon/vinterisering:   Tranberg
Kommunikasjonssystemer:   Vingtor/Zenitel
Elektrisk installasjon, IAS/PMS:   Havyard Power & Systems
Kabelinstallasjon:   Solar Norge
Trafoer/tavler:   NES
DP-system:   Kongsberg Maritime
Elektronikk:   Havyard Power & Systems
Lastecomputer:   Coastdesign Norway
Tankpeileanlegg:   Xtronica
Armaturer/søkelys/LED-lanterner:   Glamox
Smøreolje:   BP Fuels & Lubricants
 

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip