Prinsesse Ingrid Alexandra (03/2023)

Publisert: 14.03.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 14.03.2023 kl. 12.25
Foto: Media Creators
Foto: Media Creators

Havforskningsinstituttet har i februar 2023 fått overlevert kystforskningsfartøyet Prinsesse Ingrid Alexandra fra Holland Shipyards Group. Dette er bnr. H-2020-0486 fra verftet, og det nye fartøyet er designet av LMG Marin i Bergen.

Forskningsfartøyet måler 35 meter i lengden og ti meter i bredden og har lugarkapasitet til 14 personer. Det skal brukes til datainnsamling, fiskebestandsprøvetaking og overvåking av havområdene i Norges kystsoner. Fartøyet er designet, bygget og utstyrt som et moderne forskningsfartøy og skal også utføre aktiviteter som dykking, bruk av ROV og utplassering og henting av bøyer, seilfly, AUV, slepekamera og annet utstyr.

TO LABORATORIER
For å oppfylle sine forskningsoppgaver til sjøs er fartøyet designet og utstyrt med to laboratorier og et fiskeriakustikksenter, noe som muliggjør effektiv utførelse av de ulike forskningsoppgavene samtidig. Byggingen av fartøyet startet i 3. kvartal i 2021 ved Holland Shipyards Groups verft i Hardinxveld-Giessendam.

MASKINERI
Nybygget er utstyrt med en hovedmotor fra MAN som er koblet opp til gir og propellanlegg fra Kumera. Styremaskin og ror er levert av Damen MC. Tre gensett kommer fra De Ruyter. Thrustere foran og akter er levert av Veth, arbeidsluftkompressor av AMCO, lyddemping og eksosoppheng av Axces, varmevekslere av Blokland mens CC Jensen har levert drivstoffilter.

DEKK
På dekk er det vinsj. A-ramme og L-ramme for utsetting og inntaking av forskningsutstyr som er levert av EMCE Winches. Ankervinsj og kapstan er levert av C-Nauitical og Lemans Nederland har levert fast fortøyningsutstyr. Gangveien er en leveranse fra MME mens Palfinger har levert dekkskran og davit til MOB-båt.

INNREDNING
Sanitæranlegget er levert av Hoko mens Jets Vacuum har levert vacuum toaletter. Byssen kommer fra Bakker, laboratorieinnredning fra Kilab og laboratorieutstyr fra Van Andel Techniek. Lethe Nieuwburg har stått for isolasjonsarbeidene mens styrehusstolene er levert av Trinoxx. Ulmatec Pyro har levert et energieffektivt varmegjenvinningssystem til fartøyet.

ELEKTRONIKK
Komplett navigasjonspakke er levert av Alphatron. Kongsberg Maritime har levert undervanssonarer mens hydrofoner kommer fra Scanmar. Pronav har levert sitt topp moderne brokontrollsystem, Promatrix i tillegg til full pakke kommunikasjons- og navigasjonstutyr.

DIVERSE
Pumper er levert av All-Pumps og Desmi mens Hilto har levert rørkomponenter. Elektrisk installasjonsarbeid er utført av HSE, dører og luker er levert av Libra-Plast og rulleporter av Parosha. Beerens har levert styrehus i aluminium, anoder kommer fra Cathwell, rør- og kabelgjennomføringer fra CSD Sealing Systems, branndeteksjon fra Jonson Controls Norway avd. Tyco Marine, sikkerhetsutstyr fra Datema og redningsflåter fra Viking. Det nye forskningsfartøyet er klasset i DNV. R. Stahl Tranberg har levert navigasjonslys.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor:   MAN
Gensett: 3 stk. De Ruyter
Ror/styremaskin:   Damen MC
Propellanlegg/girboks:   Kumera
Thrustere:   Veth
Arbeidsluftkompressor:   AMCO
Lyddemping/eksosoppheng:   Axces
Varmevekslere/ekspansjonstanker:   Blokland
Drivstofffilter:   CC Jensen
Ankervinsj/kapstan:   C-Nautical
Vinsj/A-/L-ramme:   EMCE Winches
Fast fortøyningsutstyr:   Lemans Nederland
Gangvei:   MME
Kran/MOB-båt davit:   Palfinger
Sanitæranlegg:   Hoko
Vacuumtoaletter:   Jets Vacuum
Bysse:   Bakker
Laboratorieinnredning:   Kilab
Laboratorieutstyr:   Van Andel Techniek
Isolasjonsarbeider:   Lethe Nieuwburg
Styrehusstoler:   Trinoxx
Varmegjenvinningssystem:   Ulmatec Pyro
Navigasjonspakke:   Alphatron
Undervannssonarer:   Kongsberg Maritime
Hydrofoner:   Scanmar
Brokontrollsystem: ProMatrix Pronav
Navigasjons-/kommunikasjonspakke: JRC Pronav
Pumper/hydrofoor:   All-Pumps
Pumper:   Desmi
Rørkomponenter:   Hilto
Elektrisk installasjonsarbeid:   HSE
Dører/luker:   Libra-Plast
Rulleporter:   Parosha
Aluminiumstyrehus:   Beerens
Anoder:   Cathwell
Rør-/kabelgjennomføringer:   CSD Sealing Systems
Branndeteksjon:   Johnson Controls Norway avd. Tyco Marine
Sikkerhetsutstyr:   Datema
Redningsflåter:   Viking
Klasseselskap:   DNV
Design:   LMG Marin
Navigasjonslys:   R. Stahl Tranberg

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip