Ro Fjell (07/2013)

Publisert: 12.07.2013 kl. 10.00 | Oppdatert: 23.08.2018 kl. 11.27
Ro Fjell
Ro Fjell
Litt sur og kald vind la ingen demper på gleden over å levere og motta verdens største brønnbåt på Harøya i Romsdal lørdag 25. mai. Champagneflaska knuste på første forsøk, da gudmor Anette Male sendte den i skutesida. «Ro Fjell» er byggenummer 190 fra Aas Mek. Verksted AS og mottaker er rederiet Rostein AS.

Maritimt Magasin fikk være med på jomfruturen fra Harøya til Molde og fikk ta nærmere i øyesyn den flotte båten. Ingenting er spart på for at mannskapet skal ha det mest mulig komfortabelt når de er i arbeid. Lys og trivelig innredning med flott utsikt i messe og dagrom, kino, jacuzzi, trimrom og ikke minst, flotte bilder på veggene, vil gi gode arbeidsforhold om bord.

Det var da også kun smil og glade ansikter å se blant mannskapet som kunne ta nyebåten i bruk. Alle ivrige etter å komme seg ut på sjøen.

LITE STØY Vi registrerte minimalt med støy og vibrasjoner mens vi var om bord. Men det var ikke mye krusninger på sjøen under jomfruturen, så «Ro Fjell» fikk ikke vise hva den er god for under tøffere værforhold.

BRØNNBÅTSPESIALISTER Aas Mek. Verksted AS er spesialister på brønnbåter og det begynner å bli mange år siden de leverte den første. Design utvikler verftet selv i samarbeid med rederiene. «Ro Fjell» har typebetegnelsen AAS 4502 ST. Dette er den 40. brønnbåten som leveres fra verftet i Vestnes.

DEN STØRSTE – «Ro Fjell» er 87,65 meter lang og er det største fartøyet vi har levert noen sinne, sier Halvard Aas, adm. dir. hos Aas Mek. Verksted AS.

Aas er tydelig stolt av å levere en topp, moderne brønnbåt til et rederi de har samarbeidet med i mange år.

– Leveransen er noe forsinket grunnet sein levering av skroget, men vi har jobbet beinhardt med å ta inn igjen noe av den tapte tiden.

– Dette er det 12. nybygget vi leverer til Rostein AS og «Ro Fjell» er nå verdens største brønnbåt. «Verdens største» begynner vel å bli en noe oppbrukt frase, men vi kan med rette si det om dette nybygget.

– Underleverandørene vi har er stort sett de samme fra prosjekt til prosjekt, sier han. Mange av leverandørerne kommer fra verftets nærområde.

NYTT SKROG I SEPTEMBER Ved verftet går de nå inn i en fase hvor det blir mest fokus på oppgraderings- og vedlikeholdsarbeid, mens de venter på at neste skrog skal ankomme i slutten av september. – Men vi har full sysselsetting og greier å holde alle i arbeid, sier Aas.

Grunnet alle reparasjons- og vedlikeholdsoppdragene i sommer, blir det heller ikke fellesferie ved verftet, som sysselsetter omlag 50 fast ansatte. Når det er på det mest hektiske har verftet også en rekke innleid arbeidskraft som i hovedsak kommer fra Polen.

Ved det tradisjonsrike verftet i Vestnes i Romsdal har flere fra 4. generasjon fra familien Aas allerede lang fartstid. – Vi har satset mye på å bygge opp verftsområdet, blant annet med nye verkstedhaller, oppgradert slipp inn i beddinghallen og utvidet kaiområdet, så vi har stor tro på fremtiden, sier Halvard Aas.

TAKKET VERFTSARBEIDERNE – En god dag å drive med brønnbåter, var kommentaren fra reder Odd Einar Sandøy under dåpen av «Ro Fjell».

– Vi er ivrige etter å komme i gang, sa han videre. Mandag etter overleveringen gikk «Ro Fjell» rett i arbeid for Salmar på Frøya, der båten skal gå på en lang kontrakt.

Odd Einar Sandøy er eneeier av Rostein AS, men det er ifølge Sandøy et familierederi hvor hele familien er involvert. Sandøy har tre sønner som alle jobber for rederiet. Med «Ro Fjell» så har Rostein nå ti brønnbåter i sin flåte og rederiet er både ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert av Bureau Veritas.

Under lunsjen på Finnøy Havstuer hvor hele staben fra Aas Mek. Versted også var til stede, benyttet Odd Einar Sandøy anledningen til å rette en stor takk til dem alle og var svært godt fornøyd med det ferdige fartøyet.

LOJALE MEDARBEIDERE I en kommentar til Maritimt Magasin sier Sandøy at «Ro Fjell» vil ha et mannskap på seksten, åtte på hvert skift. – Mannskapene ansatt hos oss er bare norske eller nordiske.

Rostein AS sysselsetter om lag 110 personer og Sandøy fremhever sin fantastiske stab som gjør en kjempejobb for rederiet. – Vi har veldig trofaste, stabile og lojale medarbeidere. Vi har aldri hatt noen problemer med å få de folka vi trenger, sier han. – Og det har aldri vært så moro å drive som akkurat nå, legger han til.

NÆRINGEN MÅ FÅ VOKSE – I 2012 hadde vi en omsetning på 300 millioner kroner, og det ser veldig bra ut for driften fremover med laksepriser som er «sky high», forteller Sandøy. – Utfordringen fremover blir at næringen får lov å vokse. Havbruk omsetter allerede for 40 milliarder kroner, et beløp som kan fleredobles, om det bare blir lov å ta i bruke større areal i Norge, sier en engasjert Sandøy.

– Får havbruksnæringen vokse, så vokser også vi. Norge er svært godt egnet for å drive med havbruk og det er ingen som stiller spørsmål om at landbruket bruker mye areal, så da må også havbruk få lov til å ta større arealer i bruk.

Sandøy ser frem til at det skal komme ny regjering til høsten som er mer næringsoffensiv og har mer forståelse for det å drive næring.

– Jeg har store forventninger til Høyre og Erna Solberg og håper at de kommer til makten.

Sandøy har ingen spesielle navn på kandidater til postene som nærings- eller fiskeriminister, men sier at det er mange flinke folk i systemet som har god forståelse for næringsdrift.

FEST I MOLDE Som ivrig supporter for MFK (Molde Fotballklubb), smilte Odd Einar Sandøy bredre og bredere etterhvert som målene trillet inn til fordel for Molde under kampen som gikk samtidig med jomfruturen. Molde vant 4-0 over Hønefoss, en kjærkommen seier for et lag som har hatt mye motgang så langt i årets fotballsesong.

MFK-flagget ble heist like før ankomst Molde og «Ro Fjell» klappet til kai i det glade blå- og hvitkledde supportere strømmet ut av stadion.

Som avslutning på en flott dag, ble alle inviterte gjester tatt med til Seilet Hotell i Molde for feiring.

OM FARTØYET Båten er utviklet og designet av verftet i nært samarbeid med Rosteinrederiet og har fått typebetegnelsen AAS 4502 ST.

Båten har en lastekapasitet på 4500 m3 som gir en kapasitet på føring av 650-700 tonn med levende fisk. Båten er arrangert for transport av levende laks med åpne brønner, lukket system eller semi-lukket med UV rensing av vann inn eller ut av lasterommene. Dette består i mekanisk filtrering og UV desinfeksjon av alt inn- og utstrømmende vann i lasterommene.

I tillegg kommer utstyr for oppsamling og destruksjon av lus under transport av fisken, avlusing og sortering. Videre er nybygget designet for å trykklosse over sorteringsmaskin, uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, og er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

LASTEARRANGEMENT Lasterommet er fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. For lasting og lossing av den levende fisken, er båten arrangert med stor krandekning for slangehåndtering og tørking av not, med trykk laste- og lossesystem med telling for og akter på hoveddekk med 20'' fisketellere og slanger. Båten er utstyrt med «innendørs» sorteringsanlegg for sortering og telling av fisken i ulike størrelser, samt smolttelling via trykk losse-/lastesystemet. I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpeanlegg med to10 000 liter tanker med sorterings- og telleutstyr.

Båten er videre arrangert med eget system for UV rensing av alt vann inn og ut av lasterommene. UV anlegget er tilknyttet rensefilter på 150 micron for filtrering før UV behandling av sjøvann inn eller ut av lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l. UV filteret blir også benyttet for oppsamling av lus under avlusing av fisk, og har en kapasitet for rensing av 40 000 m3 med vann pr time.

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom bandfilter for utskilling av tørrstoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land for analyse.

Eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

For transport av fisk med lukket system er det montert utstyr for avgassing og rensing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via fjernstyrings- og automasjonsanlegg.

Båten er også utstyrt med nytt to-farget LED lys system og undervannskamera for overvåking av fisken under transport og lasting, og ved arbeid i lasterommet.

For rengjøring av lasterommene og rørsystem, er det montert et automatisk vaske- og desinfiseringssystem av rederiets eget utviklede vanntåkesystem, som har vist seg å være meget effektivt, sterkt reduserende på kjemikalieforbruket og meget gode testresultat etter flere års bruk om bord i alle båtene i rederiet.

I tillegg er det montert manuelle høytrykksvaskere, skumleggingsanlegg og ozon desinfiseringssystem.

DEKK For håndtering av lasteslanger, tørking av not og assistanse på merdene, er det montert seks kraner på dekk; fire 48 t/m med 5 tonns vinsj, en 115 t/m med 10 tonns vinsj og en proviantkran på 23 t/m med 2 tonns vinsj. I tillegg er det montert to ankervinsjer, mooringvinsjer, varpvinsj med mooringtrommel akter og 5 tonns nokker på dekk.

MASKINERI I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Wärtsilä 6L32 på 2999 kW ved 750 o/min, som er tilkoplet et Finnøy gir og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av akselgenerator på hovedmotor med kapasitet på 2000 kW, og to Wärtsilä 9L20 strømaggregat, hver på 1665 kW, samt et nød/havneaggregat type Nogva/Deere type 6090 AFM75 på 199 kW.

For best mulig manøvrering, er det montert sidepropell for og akter, hver på 770 kW, type Brunvoll. Styremaskin er fra Rolls-Royce Marine.

For avfallsforbrenning er det montert en incinerator med kapasitet på 190 000 kcal/h.

INNREDNING Det er innredningsfasiliteter for tretten personer, alle er enmannslugarer med egne dusj og toalett. R&M Ship Interior har hatt innredningsarbeider, mens møbler er fra Troldmyr Møbelfabrikk.

Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, vaskerom, garderobe, laboratorium, kaffebar, kino, sauna, jacuzzi, trimrom m.m.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last- og fiskehåndtering m.m. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

Det er ellers lagt stor vekt på energibesparende tiltak. All oppvarming skjer ved bruk av spillvarme fra eksos på hovedmotor via eksoskjel som er tilknyttet et sentralvarmeanlegg med radiatorer i innredningen, verksteder, dekkshus osv. For ytterligere energibesparelse, er det LED belysning utvendig samt undervannslys i lasterommene.

Vik Elektro AS har hatt hånd om alle elektriske installasjoner, mens O. Øverland AS har levert og montert elektronisk utstyr.

ELEKTRONIKK Det elektroniske utstyret består blant annet av følgende: Furuno FAR-2117, BB 3 cm X-band radar, Furuno FAR-2137S-BB, 10 cm S-band radar, digital TV dekoder fra Hatteland, Furuno FE-700 navigasjonsekkolodd, Furuno DS-80 doppler logg, Furuno GP-150 GPS navigator, Furuno SC-50 satellittkompass, Furuno FA-150 AIS mottaker inkl. GPS antenne, Telchart T ECDIS kartmaskin, Olex kartmaskin, Anschütz std 22 gyro, Anschütz Pilotstar D autopilot, Cass/plath Reflecta magnetkompass, Windsonic vindmåler, Furuno VDR VR-3000 voyage data recorder, Furuno Felcom 15 Inmarsat C, Furuno FS-1575 MF/HF SSB, Furuno NX-700B navtex, Furuno FM-8900 S VHF, Jotron nødpeilesendere og radartransponder, Furuno GMDSS-utstyr, Furuno Felcom 250 bredbånd satellittelefon, Motorola GM 380 UHF-telefoner, Sea Tel 5001 digital satellit-TV, Pioner stereoanlegg, Samsung TV/radio og surrondanlegg, Raymarine nattkamera, samt diverse monitorer fra Hatteland Display og Comrod antenner.
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotor: Wärtsilä 6L32, 2999 kW v/750 o.min Wärtsilä Finland
Hjelpemotorer: 2xWärtsilä 9L20, á 1665 kW Wärtsilä Finland
Nød-/havneaggregat: Nogva/Deere 6090 AFM75, 199 kW Nogva Motorfabikk
Gir og propeller:   Finnøy Gear & Propeller
Akselgenerator: AvK Cummins Generator Technology
Sidepropeller: 2x770 kW Brunvoll
Styremaskin:   Rolls-Royce Marine
Manøversystem:   Finnøy Gear & Propeller
Pumper:   Ing. Per Gjerdrum/Allweiler
Ventiler/aktuatorer:   Robinet
Filterseparator: CJC Øwre-Johnsen
Ventilasjon:   Wangsmo
Ventil-/rørutrustning:   Ålesund Armatur
Ankerutrustning:   Fossen Shipping
Vinsjer: 2xankervinsj, mooringvinsjer, 5 t nokker på dekk

varpevinsj med mooringtrommel akter
Rapp Hydema Bodø
Dekkskraner: 4x48 t/m m/5 t vinsj, 1x115 t/m m/10 t vinsj,

1xproviantkran på 23 t/m m/2 t vinsj
Bergen Hydraulic
Vacuumpumpeanlegg: 2x10 000 liter MMC Tendos
Fisketeller:   AquaScan
Smoltteller:   MMC Tendos
Ozonanlegg:   Redox
MOB-båt/redningsflåter:   Mare Safety
Brann-/redningsutstyr:   Erling Haug
CO2-anlegg:   Autronica Fire & Security
Incinerator: 190 000 kcal/h Team Tec
LED flombelysning:   Luminell
Lanterner, kontroller, tyfon:   Tranberg
Maling:   International, Roja
Innredningsarbeider:   R&M Ship Interior
Utvendige dører:   Libra-Plast
Innvendige dører:   Norac Baggerød
Vindu:   Zaklad Produkcyjny Bohamet
Vindusviskere: Wynn PMC Servi
Styrehusstoler:   Alu Design
Møbler:   Troldmyr Møbelfabrikk
Proviantkjøleanlegg:   Trondheim Kulde
Elektriske installasjoner:   Vik Elektro
Elektronisk utrustning:   O. Øverland
Broløsning: Flexibrigde   Steinsvik
 

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip