Ro North (01/2017)

Publisert: 20.01.2017 kl. 00.00 | Oppdatert: 15.01.2018 kl. 13.08

Ro North ble i oktober 2016 overlevert fra Larsnes Mek. Verksted AS til Rostein AS, Harøy. Fartøyet er verftets byggenummer 56. Design er av type SK 6000 DE II fra Skipskompetanse AS.

Nybygget Ro North gikk inn på langtidskontrakt med Marine Harvest. Rostein er et av de ledende rederiene for transport av levende laks, med totalt 12 moderne brønnbåter. Hovedmarkedet er oppdrettsnæringen i Norge.

TEKNOLOGISKIFTE Ro North er det tredje fartøyet i en serie som så langt er kontrahert med fire bygg, som Larsnes Mek. Verksted leverer til Rostein. Rederiet har foretatt en teknologisk opprustning av flåten, og har nå tre store brønnbåter som kan behandle laks miljøvennlig, uten utslipp av annet enn oppvarmet vann. 

– Denne nye generasjonen fartøy avløser mer eller mindre øvrige fartøy i flåten med hensyn til lusefjerning og demonstrerer den innovasjonsevne og handlekraft som er i næringen til å løse biologiske utfordringer på en bærekraftig måte, heter det i en pressemelding fra Rostein.

DÅP Ro North ble døpt 12. november 2016 i Ålesund, og det var godt oppmøte ved Skansekaia. Harøy Musikklag sto for musikalske innslag før dåpen. Det var tredje gang de underholdt i forbindelse med båtdåp for Larsnes Mek.

– Dette er en skikkelig sværing, for å si det på sunnmørsk. Den har et lasterom på 3485 m3, samme utstyr som søsterskipene, den er godt rustet med tanke på miljøbesparelser, og det har blitt lagt stor vekt på mannskapsfasiliteter, sa Jarle Gunnarstein, daglig leder i Larsnes Mek. Verksted, under sin tale. Han rettet også oppmerksomhet og takk til mannskap, designerne, verftets prosjektleder, bank og forsikringsselskap. Etter dåpen var det omvisning om bord. Gudmor er Anne Iversen. 

KLASSE Fartøyet er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: +1A1 E0.

MASKINERI Hovedmotorene er fire 6EY22-AW som hver yter 1300 kW, levert av Yanmar AS. Disse er koplet til propellanlegg type P85.300.4D via gir type G-70 FP med utveksling 4,95:1. Begge er levert av Finnøy Gear & Propeller AS, som også har levert dyser type FD 300x0,4 HS. Havnegenerator av type John Deere 6090AFM75 er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Styremaskin type SR 622 FCP og flapror type FB-H 2000 er levert av Rolls-Royce Marine AS. Brunvoll AS har levert to thrustere av type AR-63-LTC-600.

DEKK På dekk er det montert fem Palfinger-kraner levert av Bergen Hydraulic AS, som også har levert hydraulikkaggregat. Adria Winch har levert dekksmaskineri, bestående av ankervinsj, fortøyningsvinsj, fire capstaner på fem tonn og en capstan på to tonn, samt capstan til fortøyning. Fartøyet er rigget for lukket transport med CO2-luftere, filtrering og UV-behandling av inn- og utløpsvann. Laste- og lossesystemet er levert av MMC Tendos. Lusepumpe er levert av Vest Jet AS, UV-generatorsystem er levert av Sterner AS, mens peile- og overvåkningssystem er levert av Steinsvik AS.

INNREDNING Ro North er innredet for 12 personer, og har 12 enkeltmannslugarer. Innredningen er utført av Norac AS og R&M Ship Interior AS. Rovde Møbel & Design AS og Ekornes Contract AS har levert møblement. Tre styrehusstoler av type 1500 er levert av NorSap AS. Tyco Fire & Integrated Solutions AS har levert branndeteksjonssystem.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er utført av Hareid Elektriske Teknikk AS, mens O. Øverland AS har levert navigasjons- og kommunikasjonsutstyret om bord. Leveransen består blant annet av Furuno FAR-2117BB radar, Furuno FAR-2137BB radar, Raytheon Anschütz gyrokompass, FM/DAB-antenne, stereoanlegg i rorhus, kartmaskin for MOB-båt, Bergen Nautik BN35PL magnetkompass, Furuno FR-700 ekkolodd, Sailor RT-4822 VHF og Sailor RT-2048 VHF.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotorer: 4x6EY22-AW à 1300 kW Yanmar
Dieselelektrisk anlegg:   Siemens
Nød-/havneaggregat: 1xJohn Deere 6090AFM75 Nogva Motorfabrikk
Gir: G-70 FP, 4,95:1 Finnøy Gear & Propeller
Propellanlegg: P85.300.4D Finnøy Gear & Propeller
Dyser: FD 300x0,4 HS Finnøy Gear & Propeller
Styremaskin: 2xSR 622 FCP Rolls-Royce Marine
Ror: FB-H 2000 flapror Rolls-Royce Marine
Thrustere: 2xAR-63-LTC-600 Brunvoll
Eksoskjele:   Ulmatec Pyro
Pyrokjele:   Ulmatec Pyro
Kjøling gir:   Sperre Industri
Kjøling genset:   Sperre Industri
Kjøling omformere:   Sperre Industri
Kjøling nød/havnegenerator:   Nogva/Deere
Hydraulikkrør/-komponenter:   Hydra Pipe
Starluftkompressor:   Sperre
Arbeidsluftkompressor:   Atlas Copco
Eksosoppheng/komp:   Vibratec
Brennoljeseparator:   Øwre-Johnsen
Peile-/overvåkingssystem:   Steinsvik
Hydroforanlegg:   Allweiler
Dekkskraner: 5xPalfinger Bergen Hydraulic
Hydraulikkaggregat:   Bergen Hydraulic
Ankervinsj:   Adria Winch
Fortøyningsvinsj:   Adria Winch
Capstaner: 4x5 tonn, 1x2 tonn Adria Winch
Capstan(fortøyning):   Adria Winch
Anker/kjetting:   Sotra Contracting
Laste-/lossesystem:   MMC Tendos
Veie-/tellesystem:   Wingan/Aquascan
Gradersystem:   MMC Tendos
Automasjonsirkulasjon:   Normatic
Sjøvannssirkulasjon: 10 stk. pumper Itt Flygt Xylem
Sensorpumper: PS VRG 101-2 Vest Jet
Ventiler sjøvannssirkulasjon:   Brødrene Dahl
PE-plastrør/deler:   PHU Dragon/Stadpipe
CO2-stripper:   MMC
UV-anlegg/oksygen-/ozonanlegg:   Sterner
Lusepumpe:   Vest Jet
Lusefilter:   Salsnes
Skyveskottsystem: tegninger   Bergen Hydraulic/Skipskompetanse
Skyveskott konstruksjon:   Marine Project
Oksygensystem:   Oxymat/Atlas Copco
Ballastbehandlingssystem:   MMC
Div. pumper:   Vest Jet
MOB-båt: Springer MP741 Maritime Partner
MOB-båt kran: Red Rock Mare Safety
Navigasjonsutstyr MOB-båt:   Raymarine
Redningsflåter:   Survitec
Redningsdrakter:   Viking Life-Saving Equipment
Redningsutstyr:   Viking Life-Saving Equipment
Tyfon: KM-250-DVM-230 Servi Ulsteinvik
Gangvei/losleider:   Gurskøy
Rengjøringsutstyr: Høytrykksvasker HL Skjong
Søkelys:   Luminell
Innredningspaneler:   Norac/R&M Ship Interior
Innvendige dører:   Norac/R&M Ship Interior
Utvendige dører:   Libra
Vinduer:   Bohamet
Branndeteksjonssystem:   Tyco Fire & Integrated Solutions
Lysventiler:   Bohamet
Vindusviskere:   Servi
Verktøyskap:   SSG
Møbler:   Rovde Møbel & Design
Møbler:   Ekornes Contract
Styrehusstoler: 3xNorSap 1500 NorSap
Bysseutrustning:   Mare Safety
Fryse-/kjøleaggregat:   Kulde & Elektro
Ventilasjon:   Wangsmo
Vakuumtoalett:   Jets Vacuum
Avfallsbehandling:   TeamTech
Ferskvannsanlegg:   Norwater
Elektrisk installasjon:   Hareid Elektriske Teknikk
Navigasjons-/kommunikasjonsutstyr: Furuno Norge O. Øverland
Automasjon/alarm:   Hareid Elektriske Teknikk
Brannvarsling:   Hareid Elektriske Teknikk
Automasjonssystem:   Halvorsen Power System
Automatiserings-/skjermsystem bro:   Normatic
Kabel-/rørgjennomføringer:   Roxtec
Montering rørsystem:   Pipe Systems Engineering
Forsikring:   Gjensidige Nor
Skrog:   Marine Projects
Maling:   Jotun
Brannslukking:   Nortronik
Katodisk beskyttelse:   Catwell

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip