Ro West (06/2017)

Publisert: 09.06.2017 kl. 15.30 | Oppdatert: 15.01.2018 kl. 13.45
Foto: Rostein
Foto: Rostein

Ro West ble i april overlevert fra Larsnes Mek. Verksted AS til Rostein AS, Harøy. Fartøyet er verftets byggenummer 57. Design er av type SK 6000 DE II fra Skipskompetanse AS.

Brønnbåten Ro West ble levert i god tid før oppstart på langtidskontrakt med Marine Harvest region Vest – en region som dekker Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Med dette fartøyet har Rostein nå fire store brønnbåter som er på langtidskontrakt med Marine Harvest.

GODT SAMARBEID Alle Rosteins 13 fartøy er utrustet i Norge og representerer store, positive ringvirkninger av oppdrett for norske leverandører, slår rederiet fast i en pressemelding. Miljøteknologi har vært viktig i en årrekke og blant annet er den siste serien av skip utrustet med trinnvis energiproduksjon med sine fire Yanmar-generatorer.

– Skipsdesignet og mange av løsningene om bord er et resultat av mangeårig utviklingsarbeid mellom rederiet og samarbeidspartnere. Leveransen av Ro West representerer også fortsettelse på mange års samarbeid mellom rederiet og Marine Harvest, heter det i pressemeldingen.

DÅP Nybygget ble døpt 13. mai i Fosnavåg. Gudmor for Ro West, er Kristine Heggdal Kringstad.

TEKNOLOGISKIFTE Ro West er det fjerde fartøyet i en serie på fire nybygg, som Larsnes Mek. Verksted leverer til Rostein. De forrige var Ro North (MM 01/17), Ro Server (07/16) og Ro Arctic (01/15). Rederiet har dermed foretatt en teknologisk opprustning av flåten, og har nå fire store brønnbåter som kan behandle laks miljøvennlig, uten utslipp av annet enn oppvarmet vann. 

MASKINERI Dieselmotorene er fire 6EY22 ALW som hver yter 1300 kW, levert av Yanmar AS. Disse er koplet til propellanlegg type P85.300.4D via gir type G-70 FP med utveksling 4,95:1. Begge er levert av Finnøy Gear & Propeller AS, som også har levert dyser type FD 300x0,4 HS. Siemens står for det elektriske anlegget, det vil si to motorer på 1200/1800 kW. Havnegenerator av type John Deere 6090AFM75 er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Styremaskin type SR 622 FCP og flapror type FB-H 2000 er levert av Rolls-Royce Marine AS. Brunvoll AS har levert to thrustere av type AR-63-LTC-600.

DEKK På dekk er det montert fem Palfinger-kraner levert av Bergen Hydraulic AS, som også har levert hydraulikkaggregat. Adria Winch har levert dekksmaskineri, bestående av ankervinsj, fortøyningsvinsj, fire capstaner på fem tonn og en capstan på to tonn, samt capstan til fortøyning. Fartøyet er rigget for lukket transport med CO2-luftere, filtrering og UV-behandling av inn- og utløpsvann. Laste- og lossesystemet er levert av MMC Tendos. Lusepumpe er levert av Vest Jet AS, UV-generatorsystem er levert av Sterner AS, mens peile- og overvåkningssystem er levert av Steinsvik AS.

INNREDNING Ro West er innredet for 12 personer, og har 12 enkeltmannslugarer. Innredningen er utført av Norac AS og R&M Ship Interior AS. Rovde Møbel & Design AS og Ekornes Contract AS har levert møblement. Tre styrehusstoler av type 1500 er levert av NorSap AS. Tyco Fire & Integrated Solutions AS har levert branndeteksjonssystem.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er utført av Hareid Elektriske Teknikk AS, mens O. Øverland AS har levert navigasjons- og kommunikasjonsutstyret om bord. Leveransen består blant annet av Furuno FAR-2117BB radar, Furuno FAR-2137BB radar, Raytheon Anschütz gyrokompass, FM/DAB-antenne, stereoanlegg i rorhus, kartmaskin for MOB-båt, Bergen Nautik BN35PL magnetkompass, Furuno FR-700 ekkolodd, Sailor RT-4822 VHF og Sailor RT-2048 VHF. Blueday Technology AS, tidligere Halvorsen Power Systems, har levert IAS av type SmartChief II.

UTSTYRSLISTE
Dieselmotorer: 4x6EY22 ALW à 1300 kW Yanmar
Elektriske motorer: 2x1200/1800 kW Siemens
Nød-/havneaggregat: 1xJohn Deere 6090AFM75 Nogva Motorfabrikk
Gir: G-70 FP, 4,95:1 Finnøy Gear & Propeller
Propellanlegg: P85.300.4D Finnøy Gear & Propeller
Dyser: FD 300x0,4 HS Finnøy Gear & Propeller
Styremaskin: 2xSR 622 FCP Rolls-Royce Marine
Ror: FB-H 2000 flapror Rolls-Royce Marine
Thrustere: 2xAR-63-LTC-600 Brunvoll
Eksoskjele/pyrokjele:   Ulmatec Pyro
Kjøling gir/genset/omformere:   Sperre Industri
Kjøling nød/havnegenerator:   Nogva Motorfabrikk
Hydraulikkrør/-komponenter:   Hydra Pipe
Starluftkompressor:   Sperre
Arbeidsluftkompressor:   Atlas Copco
Eksosoppheng/komp:   Vibratec
Brennoljeseparator:   Øwre-Johnsen
Peile-/overvåkingssystem:   Steinsvik
Hydroforanlegg:   Allweiler
Dekkskraner: 5xPalfinger Bergen Hydraulic
Hydraulikkaggregat:   Bergen Hydraulic
Ankervinsj/fortøyningsvinsj/capstan(fortøyning):   Adria Winch
Capstaner: 4x5 tonn, 1x2 tonn Adria Winch
Anker/kjetting:   Sotra Contracting
Laste-/losse-/gradersystem:   MMC Tendos
Veie-/tellesystem:   Wingan/Aquascan
Automasjonsirkulasjon:   Normatic
Sjøvannssirkulasjon: 10 stk. pumper Itt Flygt Xylem
Sensorpumper: PS VRG 101-2 Vest Jet
Ventiler sjøvannssirkulasjon:   Brødrene Dahl
CO2-stripper:   MMC
UV-anlegg/oksygen-/ozonanlegg:   Sterner
Lusepumpe:   Vest Jet
Lusefilter:   Salsnes Filter
Skyveskottsystem: tegninger Bergen Hydraulic/Skipskompetanse
Skyveskott konstruksjon:   Marine Project
Oksygensystem:   Oxymat/Atlas Copco
Ballastbehandlingssystem:   MMC
Div. pumper:   Vest Jet
MOB-båt: Springer MP741 Maritime Partner
MOB-båt kran: Red Rock Mare Safety
Navigasjonsutstyr MOB-båt:   Raymarine
Redningsflåter:   Survitec
Redningsdrakter/redningsutstyr:   Viking Life-Saving Equipment
Tyfon: KM-250-DVM-230 Servi Ulsteinvik
Gangvei/losleider:   Gurskøy
Rengjøringsutstyr: Høytrykksvasker HL Skjong
Søkelys:   Luminell
Innredningspaneler/innvendige dører:   Norac/R&M Ship Interior
Utvendige dører:   Libra
Vinduer:   Bohamet
Branndeteksjonssystem:   Tyco Fire & Integrated Solutions
Lysventiler:   Bohamet
Vindusviskere:   Servi
Verktøyskap:   SSG
Møbler:   Rovde Møbel & Design
Møbler:   Ekornes Contract
Styrehusstoler: 3xNorSap 1500 NorSap
Bysseutrustning:   Mare Safety
Fryse-/kjøleaggregat:   Tempra
Ventilasjon:   Wangsmo
Vakuumtoalett:   Jets Vacuum
Avfallsbehandling:   TeamTech
Ferskvannsanlegg:   Norwater
Elektrisk installasjon/automasjon/alarm/brannvarsling:   Hareid Elektriske Teknikk
Navigasjons-/kommunikasjonsutstyr: Furuno Norge O. Øverland
Automasjonssystem:   Blueday Technology
Automatiserings-/skjermsystem bro:   Normatic
Kabel-/rørgjennomføringer:   Roxtec
Montering rørsystem:   Pipe Systems Engineering
Skrog:   Marine Projects
Maling:   Jotun
Brannslukking:   Nortronik
Katodisk beskyttelse:   Catwell
Tankmåling:   Blueday Technology
Syrefaste rør/deler/PE-plastrør/stålrør/deler/ventiler:   Ahlsell

Kurt W. Vadset

redaksjon[a]maritimt.com

Lignende skip