Ronja Aurora (05/2023)

Publisert: 09.05.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 09.05.2023 kl. 12.38
Foto: Aas Mek Verksted
Foto: Aas Mek Verksted

Aas Mek Verksted AS leverte den 30. mars 2023 bnr. 211, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST til rederiet Sølvtrans AS. Dåpen skjedde dagen etter ved verftets kai på Vestnes.

Dette er 36. nybygget Aas Mek Verksted har levert til Sølvtrans over en periode på vel 25 år. Det er også det fjerde, av totalt sju nybygg, i en serie av 3000 kubikkmeter fartøy som verftet har i ordre til Sølvtrans, og som skal leveres jevnt og trutt framover til ut i 2024.

Rederiet Sølvtrans AS som mottar skipet hører hjemme i Ålesund og er verdens ledende brønnbåtrederi. Sølvtrans er et brønnbåtrederi som er svært opptatt av fiskehelse, biosikkerhet og lokal verdiskaping og bygger i all hovedsak sine båter ved lokale verft, kjøper verdens beste fiskehåndteringssystemer fra verdensledende lokale leverandører og satser på norske sjøfolk om bord i sine fartøy.

Selskapet har over 35 fartøy i drift, som i stor grad går på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada og Tasmania. Selskapet ble etablert i 1986 av Roger Halsebakk.

ARRANGEMENT
Nybygget er av verftets eget design av type AAS 3002 ST og har et brønnvolum på 3000 kubikkmeter fordelt på to fisketanker, og er utrustet med det beste og mest innovative fiskehåndteringsutstyret i markedet. Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. Ronja Aurora er en dedikert smoltbåt som er utstyrt med et egenutviklet og patentert lastesystem for skånsom og effektiv sortering og nøyaktig telling av smolt.

Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske- og desinfiserings anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvannsbehandling av fisken.

Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjør det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter.Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue og trimrom. Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering.

LASTEARRANGEMENT
Lasteromvolumet er på 3000 kubikkmeter som gir en kapasitet på føring av rundt 450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Lasting og lossing skjer ved skånsomt over- eller undertrykk uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørrstoff/lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

MASKINERI
I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 r/min. Denne er levert av Yanmar Europe i samarbeid med Maritim Motor. Motoren er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg. Strømproduksjon tas hånd om av to CAT 3512 C hver på 1550 ekW som er utstyrt med SCR anlegg for eksosrensing som tilfredsstiller IMO TIER III og som er levert av Pon Power. Nødaggregat er av type Scania DI 13 75 M på 349 ekW og som er levert av Nogva Motorfabrikk.Til manøvrering er det montert tre sidepropellere fra Brunvoll, en forut på 600 kW og to akter på til sammen 500 kW. Styremaskinen kommer fra Kongsberg Maritime.

DEKK
For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Disse er leverte av Bergen Hydraulic. Ankervinsj er levert av AS Scan og ankerutrustningen kommer fra Fossen Shipping. MOB-båt med tilhørende kran er levert av Mare Safety.

FISKEHÅNDTERING
Laste- og lossesystem inkludert sorteringstellere er levert av MMC First Process. AquaScan og MSD Animal Health Norway har levert fisketellere. Ozon- og oksygenanlegg i tillegg til UV-anlegg kommer fra Sterner mens PTG FrioNordica har levert RSW-anlegget. Lusefilter er en leveranse fra MossHydro.

INNREDNING
Innredningsarbeidene er utførte av R&M Ship Interior. Copra Drift har levert ventilasjonsanlegg og Multi Kulde Vest proviantkjøleanlegg. Innvendige dører kommer fra Baggerød og toalettanlegget er levert av Jets Vacuum. Bysseutrustningen er levert av Beha-Hedo Industrier og NorSap har levert styrehusstoler.

DIVERSE
Pumper er leverte av PG Flow Solutions og Allweiler mens brann- og redningsutstyret om bord kommer fra Certex Norge. De elektriske installasjonsarbeidene er utførte av Vik Elektro og O. Øverland har levert og installert det elektroniske utstyret til navigasjon og kommunikasjon. Utvendige dører er levert av Libra-Plast, vinduer av Husna, ventil- og rørutrustning av Robinet og Brødrene Dahl mens CO2-brannslukning kommer fra Johnson Controls Norway avd. Tyco Marine. Malingsproduktene som er brukt er levert av Carboline i tillegg til produkter fra International som er levert av Westing. Eltorque har levert aktuatorer og John Gjerde tankventiler.

UTSTYRSLISTE
Propellanlegg/gir:   Brunvoll Volda
Generatorer: 2xCAT 3512 C Pon Power
Nødaggregat: Scania DI 13 75 M Nogva Motorfabrikk
Sidepropeller: 1x600 kW, 2x500 kW Brunvoll
Styremaskin:   Kongsberg Maritime
Dekkskraner: 4xPalfinger Bergen Hydraulic
Ankervinsj:   Scan Hvide Sande
Ankerutrustning:   Fossen Shipping
MOB-båt/kran:   Mare Safety
Innredningsarbeider:   R&M Ship Interior
Ventilasjonsanlegg:   Copra Drift
Proviantkjøleanlegg:   Multi Kulde Vest
Innvendige dører:   Baggerød
Toalettanlegg:   Jets Vacuum
Bysseutstyr:   Beha-Hedo Industrier
Styrehusstoler:   NorSap
Møbler:   Shipnor
Laste-/lossesystem/sorteringsteller:   MMC First Process
Fisketellere:   AquaScan/MSD Animal Health
Vannbehandlingsutstyr:   Sterner
RSW-anlegg:   PTG Frionordica
Lusefilter:   MossHydro
Pumper:   PG Flow Solutions/Allweiler
Brann/redningsutstyr:   Certex Norge
Elektrisk installasjonsarbeid:   Vik Elektro
Elektronikk: Furuno O. Øverland
Utvendige dører:   Libra-Plast
Vinduer:   Husna
Ventiler/rør:   Robinet/Brødrene Dahl
CO2-brannslukning:   John. Con. Nor. avd. Tyco Mar.
Maling: Carboline/International Wisting
Tankventiler:   John Gjerde
Aktuatorer:   Eltorque
Rør-/kabelgjennomføringer:   Roxtec
Tyfon:   R. Stahl Tranberg
Filtrering:   Øwre-Johnsen

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Lignende skip