Ronja Azul (09/2022)

Publisert: 20.09.2022 kl. 00.00 | Oppdatert: 09.11.2022 kl. 09.32
Foto: Aas Mek. Verksted
Foto: Aas Mek. Verksted

Aas Mek. Verksted AS på Vestnes leverte 6. juli sitt nybygg nummer 209, brønnbåten Ronja Azul til rederiet Sølvtrans AS i Ålesund. Båten har verftets eget design med typebetegnelsen AAS 3002 ST.

Dette er 34. nybygget verftet leverer til Sølvtrans over en periode på vel 25 år. Det er også det andre, av sju nybygg, i en serie av 3000 kubikkmeter store fartøy som de har i ordre til Sølvtrans og som skal leveres jevnt og trutt framover til ut i 2024. Etter levering skal båten inn på en fast avtale med Hofseth Aqua AS og vil hovedsakelig operere i Sunnmørsfjordene.

REDERIET
Sølvtrans AS som mottar skipet hører hjemme i Ålesund og er verdens ledende brønnbåtrederi. Sølvtrans er svært opptatt av fiskehelse, biosikkerhet og lokal verdiskaping. Derfor bygger selskapet sine båter ved lokale verft, kjøper verdens beste fiskehåndteringssystemer fra verdensledende lokale leverandører og satser på norske sjøfolk om bord i sine fartøy. Selskapet har over 30 fartøy i drift, som i stor grad går på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada og Tasmania. Selskapet ble etablert i 1986 av Roger Halsebakk.

FARTØYET
Ronja Azul har en lengde på 76,96 meter, en bredde på 17,8 meter og har lasterom på 3000 kubikkmeter fordelt på to fisketanker. Servicefarten er på 13 knop og innredningen er bygd for et mannskap på 12 personer.

Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten og er spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske- og desinfiseringsanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvannsbehandling av fisken. Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjør det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

LASTEARRANGEMENT
Lasteromsvolumet er på 3000 kubikkmeter som gir en kapasitet på føring av rundt 450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Nybygget er designet for skånsom undertrykkslasting, overtrykk lossing til merd eller anlegg på land, sortering, avlusing og lignende uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

MASKINERI
I maskinrommet er det montert en hovedmotor av type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 omdreininger i minuttet. Denne er levert av Maritim Motor AS. Hovedmotoren er tilkoplet et Brunvoll Volda gir- og propellanlegg og styremaskinen er levert av Kongsberg Maritime AS.

Strømproduksjon tas hånd om av to hjelpemotorer av typen CAT 3512 C hver på 1550 ekW, levert av Pon Power AS. Havneaggregatet er av typen Scania type DI 13 75 M på 349 ekW levert av Nogva Motorfabrikk AS.

Tre sidepropellere, en forut på 600 kW og to akter på til sammen 500 kW, kommer fra Brunvoll AS. Pumper i maskinrom er levert av PG Flow Solutions AS og Allweiler og CO2 brannslukning kommer fra Tyco Fire & Integrated Solutions.

DEKK
Totalt fire dekkskraner er produserte av Palfinger og levert av Bergen Hydraulic AS. Ankervinsjer er leverte av Scan, ankerutrustning av Fossen Shipping AS mens MOB-båt og tilhørende kran kommer fra Mare Safety. AS Laste- og lossesystemet er levert av MMC First Prosess AS.

INNREDNING
Innredningsarbeidene er en leveranse fra Norwegian Marine Interior AS. Copra har levert ventilasjon og de elektriske arbeidene er utført av Vik Elektro AS.

Proviantkjøleanlegget er levert av Multi Kulde Vest, innvendige dører av Baggerød AS og Norwegian Maritime Interior AS og toalettanlegget av Jets Vacuum AS.

DIVERSE
Elektronisk utstyr er levert og montert av O. Øverland AS. Utvendige dører kommer fra Libra-Plast AS og vinduer fra Husna. Alt av brann- og redningsutstyr er levert av Certex Norge AS.

Fisketellere er levert av Aqua-Scan og Vaki Aquaculture Systems Ltd., ozon- og oksygenanlegg fra Sterner AS og RSW-anlegg fra PTG FrioNordica AS. UV-anlegget er fra Sterner og lusefilter fra MossHydro AS.

Carboline Norge AS har levert malingssystemene som er brukt og ventil- og rørutrustningen om bord kommer fra Robinet AS og Brødrene Dahl AS. Roxtec AS har levert rør- og kabelgjennomføringer.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor: Yanmar 6EY26W Maritim Motor
Gir-/propellanlegg:   Brunvoll Volda
Styremaskin:   Kongsberg
Hjelpemotorer: CAT 3512 C Pon Power
Havneaggregat: Scania DI 13 75 M Nogva Motorfabrikk
Sidepropellere: 2x500 kW, 1x600 kW Brunvoll
Pumper:   PG Flow Solutions/Allweiler
CO2-brannslukning:   Tyco
Dekkskraner: 4xPalfinger Bergen Hydraulic
Ankervinsjer:   Scan
Ankerutrustning:   Fossen Shipping
MOB-båt/kran:   Mare Safety
Laste-/lossesystem:   MMC First Process
Innredningsarbeider:   Norwegian Marine Interior
Ventilasjon:   Copra
Elektriske arbeider:   Vik Elektro
Proviantkjøleanlegg:   Multi Kulde Vest
Innvendige dører:   Baggerød/Norwegian Marine Interior
Toalettanlegg:   Jets Vacuum
Bysse:   Beha-Hedo Industrier
Elektronisk utstyr:   O. Øverland
Utvendige dører:   Libra-Plast
Vinduer:   Husna
Brann-/redningsutstyr:   Certex Norge
Fisketellere:   AquaScan/Vaki
Ozon-/oksygenanlegg/UV-anlegg:   Sterner
RSW-anlegg:   PTG FrioNordica
Lusefilter:   MossHydro
Malingssystemer:   Carboline Norge
Ventil-/rørutrustning:   Robinet/Brødrene Dahl
Kabel-/rørgjennomføringer:   Roxtec
Navigasjon/kommunikasjon:   Furuno
SCR-system:   H+H Engineering & Service
Møbler:   ShipNor
Tyfon:   R. Stahl Tranberg
Vindusviskere:   Exalto Decca Wiper Technologies

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Lignende skip