Ronja Explorer (07/2019)

Publisert: 16.07.2019 kl. 00.00 | Oppdatert: 16.07.2019 kl. 10.41
Foto: Aas Mek. Verksted
Foto: Aas Mek. Verksted

24. juni ble Ronja Explorer overlevert fra Aas Mek. Verksted AS til Sølvtrans AS, Ålesund. Brønnbåten har design av type Aas 2502 ST, og er verftets byggenummer 199.

Sølvtrans sin nyeste brønnbåt har en lastekapasitet på 2500 m3, fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. Dette gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk. Designet fra Aas Mek. Verksted er av type 2502 ST. Dette er et helt nytt design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten. Det er spesielt tilpasset operasjoner i Skottland, og for transport av smolt og postsmolt med anløp av smolt-
anlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig enkelte steder med for stort dypgående.

DÅP
Dåpen fant sted i Trondheim den 29. juni, med Maria Sinkaberg Johnsen som gudmor.

ARRANGEMENT
Nybygget er designet med rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene spesielt beregnet på lukket transport.

Ronja Explorer er arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system samt ferskvannsbehandling for avlusing og for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg. Båten er også utstyrt med filter og UV system for vannrensing for smolttransport, avlusing og behandling av alt utslipp til sjø. 

LAST
Brønnbåten er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken. Den er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med fire CO2-luftere, oksygineringsanlegg med mer, for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, ferskvannsbehandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing, og AGD-behandling ved bruk av ferskvann. 

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff/lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land. Båten er også utstyrt med RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system, med kapasitet på 2x2200 kW ved 7° C, som gir en senkning av temperaturen på ca. 1,2 grader celsius pr. time.

SPESIALUTVIKLET
Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns-
kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene. Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfiseringssystem “Well Wash”. Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

MASKINERI
I maskinrommet er det montert en Maritim Motor-levert hovedmotor type Yanmar 6EY26W, på 1920 kW ved 750 o/min, som er tilkoplet et Brunvoll Volda-gir og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av to stk Cat 3512 C fra Pon Power, hver på 1550 kW ved1800 o/min, samt et havneaggregat fra Nogva Motorfabrikk av type Scania DI 13 75 M på 323 kW. For best mulig manøvrering er det montert sidepropell forut og akter, en på 450 kW og den andre på 300 kW, levert fra Brunvoll Volda.

DEKK
For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger-kraner på dekk, levert fra Bergen Hydraulic. To på 48 t/m og to på 23 t/m for nothåndtering. Det er i tillegg montert capstaner, trommelvinsjer for assistanse ved merdene, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. Vinsjene er levert av Adria Winch. For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert fisketellere fra Aqua Scan og Vaki, samt Vaki smolttellere og tørrteller på sorteringsmaskin. Laste- og lossesystem er levert av MMC First Process.

INNREDNING
Båten er arrangert med innredning for 12 personer i en og 2-manns-lugarer med toalett og dusj, TV, musikkanlegg og sofagruppe. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue og trimrom. Innredningen er levert av R&M Ship Interior. Wangsmo har levert ventilasjon, Libra-Plast har levert utvendige dører og Baggerød har levert innvendige dører. Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

ELEKTRONIKK
Den elektriske installasjonen er foretatt av Vik Elektro. HG Marine Electronics har levert elektronisk utstyr, det vil si en komplett pakke med navigasjon, kommunikasjon og satelitt-TV.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor: Yanmar 6EY26W, 1900 kW Maritim Motor
Gir:   Brunvoll Volda
Propellanlegg:   Brunvoll Volda
Hjelpemotorer: Cat Pon Power
Thrustere:   Brunvoll
Styremaskin:   Kongsberg Maritime
Filtrering smøreolje/fuel:   Øwre-Johnsen
Dekkskraner:   Bergen Hydraulic
Ankervinsj:   Adria Winch
Laste-/lossesystem:   MMC First Process
Fisketeller:   AquaScan/Vaki
Smolttellere:   Vaki
Sorteringsteller:   MMC First Process
Ozonanlegg:   Sterner
RSW-anlegg:   FrioNordica
UV-anlegg/lusefilter:   Sterner
Ankerutrustning:   Fossen Shipping
MOB-båt/davit:   Maritime Partner
Innredning:   R&M Ship Interior
Ventilasjon:   Wangsmo
Proviantkjøl:   Trondheim Kulde
Utvendige dører:   Libra-Plast
Innvendige dører:   Baggerød/R&M Ship Interior
Vindu:   Bohamet
Toalettanlegg:   Jets
Elektrisk installasjon:   Vik Elektro
Elektronisk utstyr: Furuno Norge HG Marine Electronics
Pumper:   PG Flow Solutions/Allweiler
Brann-/redningsutstyr:   Certex Norge
Maling:   Multi Maritime/Carboline
Ventil-/rørutrustning:   Robinet/Brødrene Dahl
Finansieringsoppdrag:   Nordea
Brannslukking:   Tyco Fire & Integrated Solutions

Kurt W. Vadset

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip