Ronja Mistral (09/2023)

Publisert: 19.09.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 19.09.2023 kl. 10.03
Foto: Aas Mek. Verksted
Foto: Aas Mek. Verksted

Aas Mek. Verksted AS på Vestnes levert 30. juni brønn-
båten Ronja Mistral til Sølvtrans AS i Ålesund. Båten er av designet AAS 3002 ST som er utviklet av verftet og er det 37. nybygget Aas har levert til Sølvtrans over en periode på vel 25 år.

Ronja Mistral er det femte av sju nybygg i en serie av fartøy med en kapasitet på 3000 kubikkmeter som verftet har i ordre til Sølvtrans.

Sølvtrans AS som mottar skipet hører hjemme i Ålesund og er verdens ledende brønnbåtrederi. Rederiet er svært opptatt av fiskehelse, biosikkerhet og lokal verdiskaping. Sølvtrans bygger i all hovedsak sine båter ved lokale verft, kjøper verdens beste fiskehåndteringssystemer fra verdensledende lokale leverandører og satser på norske sjøfolk om bord i sine fartøy.

Selskapet har over 35 fartøy i drift, som i stor grad går på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada og Tasmania.

ARRANGEMENT
Nybygget har et brønnvolum på 3000 kubikkmeter fordelt på to fisketanker, og er utrustet med det beste og mest innovative fiskehåndteringsutstyret i markedet. Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. Ronja Mistral er en dedikert smoltbåt som er utstyrt med et egenutviklet og patentert lastesystem for skånsom og effektiv sortering og nøyaktig telling av smolt.

Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske- og desinfiseringanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvannsbehandling av fisken.

Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjør det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

MANNSKAP PÅ 12
Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom.

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering.

LASTEARRANGEMENT
Lasteromsvolumet er på 3000 kubikkmeter som gir en kapasitet på føring av rundt 450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Nybygget er designet for skånsom undertrykks lasting, overtrykk lossing til merd eller anlegg på land, sortering, avlusing og lignende, uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

MASKINERI
I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 omdreininger i minuttet. Denne er levert av Yanmar Europe i samarbeid med Maritim Motor. Motoren er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg.

Strømproduksjon tas hånd om av to CAT 3512 C hver på 1550 ekW som er utstyrt med SCR anlegg for eksosrensing som tilfredsstiller IMO TIER III og som er levert av Pon Power. Nødaggregat er av type Scania DI 13 75 M på 349 ekW og som er levert av Nogva Motorfabrikk.

Til manøvrering er det montert tre sidepropellere fra Brunvoll, en forut på 600 kW og to akter på til sammen 500 kW. Styremaskinen kommer fra Kongsberg Maritime.

DEKK
For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Disse er leverte av Bergen Hydraulic. Ankervinsj er levert av AS Scan og ankerutrustningen kommer fra Fossen Shipping. MOB-båt med tilhørende kran er levert av Mare Safety AS.

FISKEHÅNDTERING
Laste- og lossesystem inkludert sorteringstellere er levert av MMC First Process. AquaScan og MSD Animal Health Norway har levert fisketellere. Ozon- og oksygenanlegg i tillegg til UV-anlegg kommer fra Sterner mens PTG Frionordica har levert RSW-anlegget. Lusefilter er en leveranse fra MossHydro.

INNREDNING
Innredningsarbeidene er utførte av R&M Ship Interior. Copra Drift har levert ventilasjonsanlegg og Multi Kulde Vest proviantkjøleanlegg. Innvendige dører kommer fra Baggerød og toalettanlegget er levert av Jets Vacuum. Bysseutrustningen er levert av Beha-Hedo Industrier og NorSap har levert styrehusstoler.

DIVERSE
Pumper er leverte av PG Flow Solutions AS og Allweiler AS mens brann- og redningsutstyret om bord kommer fra Certex Norge AS. De elektriske installasjonsarbeidene er utførte av Vik Elektro AS og O. Øverland AS har levert og installert det elektroniske utstyret til navigasjon og kommunikasjon.

Utvendige dører er levert av Libra-Plast, vinduer av Husna, ventil- og rørutrustning av Robinet og Brødrene Dahl mens CO2-brannslukning kommer fra Tyco Fire & Integrated Solutions. Malingsproduktene som er brukt er levert av Carboline i tillegg til produkter fra International som er levert av Westing. Eltorque AS har levert aktuatorer og John Gjerde AS tankventiler. Rør- og kabelgjennomføringer kommer fra Roxtec AS. Shipnor AS har levert møbler.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor: 6EY26W Yanmar Europe/Maritim Motor
Propellanlegg/gir:   Brunvoll Volda
Generatorer: 2xCAT 3512 C Pon Power
Nødaggregat: Scania DI 13 75 M Nogva Motorfabrikk
Sidepropeller: 1x600 kW, 2x500 kW Brunvoll
Styremaskin:   Kongsberg Maritime
Dekkskraner: 4xPalfinger Bergen Hydraulic
Ankervinsj:   Scan
Ankerutrustning:   Fossen Shipping
MOB-båt/kran:   Mare Safety
Innredningsarbeider:   R&M Ship Interior
Ventilasjonsanlegg:   Copra Drift
Proviantkjøleanlegg:   Multi Kulde Vest
Innvendige dører:   Baggerød
Toalettanlegg:   Jets Vacuum
Bysseutstyr:   Beha-Hedo Industrier
Styrehusstoler:   NorSap
Laste-/lossesystem/sorteringsteller:   MMC First Process
Fisketellere:   AquaScan/MSD Animal Health
Ozon-/oksygen-/UV-anlegg:   Sterner
RSW-anlegg:   PTG Frionordica
Lusefilter:   MossHydro
Pumper:   PG Flow Solutions/Allweiler
Brann/redningsutstyr:   Certex Norge
Elektrisk installasjonsarbeid:   Vik Elektro
Elektronikk:   O. Øverland
Utvendige dører:   Libra-Plast
Vinduer:   Husna
Ventiler/rør:   Robinet/Brødrene Dahl
CO2-brannslukning:   Tyco Fire & Integrated Solutions
Maling: Carboline/International Wisting
Eltorque:   Aktuatorer
Tankventiler:   John Gjerde
Rør-/kabelgjennomføringer:   Roxtec
Møbler:   Shipnor

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip