Ronja Queen (01/2023)

Publisert: 17.01.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 17.01.2023 kl. 12.02
Foto: Aas Mek. Verksted
Foto: Aas Mek. Verksted

Aas Mek. Verksted AS leverte 1. desember nybygg nummer 210, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST til rederiet Sølvtrans AS. Dette er det 35. nybygget verftet leverer til Sølvtrans over en periode på vel 25 år. Det er også det tredje, av sju nybygg, i en serie av 3000 kubikkmeter fartøy som Aas har i ordre til Sølvtrans, og som skal leveres jevnt og trutt framover til ut i 2024.

Sølvtrans AS som mottar nybygget hører hjemme i Ålesund og er verdens ledende brønnbåtrederi. Sølvtrans er svært opptatt av fiskehelse, biosikkerhet og lokal verdiskaping og bygger i all hovedsak sine båter ved lokale verft, kjøper verdens beste fiskehåndteringssystemer fra verdensledende lokale leverandører og satser på norske sjøfolk om bord i sine fartøy.

Selskapet har nå over 35 fartøy i drift, som i stor grad går på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada og Tasmania. Selskapet ble etablert i 1986 av Roger Halsebakk.

VERFTSDESIGN
Nybygget er av verftets eget design av type AAS 3002 ST og har et brønnvolum på 3000 kubikkmeter fordelt på to fisketanker og er utrustet med det beste og mest innovative fiskehåndteringsutstyret i markedet.

Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten og spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske- og desinfiseringsanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvanns behandling av fisken.

LUGARER FOR 12
Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjør det langt tryggere for mannskapet å ferdes på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter. Ellers har båten topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue og trimrom.

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering.

MASKINERI
I maskinrommet er en hovedmotor type Yanmar 6EY26W som yter 1920 kW ved 750 omdreininger i minuttet og som er levert av Maritim Motor. Denne er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg.

Strømproduksjon tas hånd om av to CAT 3512 C som er utstyrt med SCR anlegg for eksosrensing som tilfredsstiller IMO TIER III og som er leverte av Pon Power, samt et nødaggregat type Scania type DI 13 75 M fra Nogva Motorfabrikk.

Sidepropellere er fra Brunvoll, en forut på 600 kW og to akter på til sammen 500 kW mens styremaskinen er fra Kongsberg Maritime. Pumper kommer fra PG Flow Solutions og Allweiler.

DEKK
Fire Palfinger kraner på dekk er levert av Bergen Hydraulic. MOB-båt med tilhørende kran er fra Mare Safety, ankervinsj fra Scan og ankerutrustning fra Fossen Shipping.For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert fisketellere fra Aqua Scan og Vaki fisketellere fra MSD Animal Health Norway.

FISKEHÅNDTERING
Laste- og lossesystemet er levert av MMC First Process AS, og oksygenanlegg og UV anlegg kommer fra Sterner. PTG Frionordica AS har levert RSW-anlegg og MossHydro AS lusefilter. Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system Well Wash.

INNREDNING
Innredningsarbeidene er utført av R&M Ship Interior AS. Copra har levert ventilasjon og proviantkjøleanlegget kommer fra Multi Kulde Vest. Innvendige dører er levert av Baggerød. Toalettanlegg er en leveranse fra Jets Vacuum AS.

DIVERSE
Elektriske installasjoner er utført av Vik Elektro mens elektronikk er levert og montert av O. Øverland. Certex Norge AS har levert brann- og redningsutstyret om bord, Libra-Plast AS utvendige dører og Husna vinduer. Maling kommer fra Carboline Norge AS, Robinet AS og Brødr-ene Dahl AS har levert ventiler og rørutrustning og Tyco Fire & Integrated Solutions AS har levert CO2-brannslukning.

UTSTYRSLISTE
Gir/propellanlegg:   Brunvoll Volda
Hjelpemotor/aggregat: 2xCAT 3512 C Pon Power
Nødaggregat: Scania DI 13 75 M Nogva Motorfabrikk
Sidepropellere: 3 stk. Brunvoll
Styremaskin:   Kongsberg Maritime
Pumper:   PG Flow Solutions/Allweiler
Kraner: 4xPalfinger Bergen Hydraulic
MOB-båt/kran:   Mare Safety
Ankervinsj:   Scan
Ankerutrustning:   Fossen Shipping
Fisketellere:   Aqua Scan/MSD
Innredningsarbeider:   R&M Ship Interior
Ventilasjon:   Copra
Proviantkjøleanlegg:   Multi Kulde Vest
Innvendige dører:   Baggerød
Toalettanlegg:   Jets Vacuum
Bysseutstyr:   Beha-Hedo Industrier
Styrehusstoler:   NorSap
Laste-/lossesystem:   MMC First Process
Oksygen-/UV-anlegg:   Sterner
RSW-anlegg:   PTG Frionordica
Lusefilter:   Mosshydro
Aktuatorer:   Eltorque
Elektriske installasjoner:   Vik Elektro
Elektronikk: Furuno O. Øverland
Brann-/redningsutstyr:   Certex Norge
Utvendige dører:   Libra-Plast
Vinduer:   Husna
Maling:   Carboline Norge
Ventiler/rørutrustning:   Robinet/Brødrene Dahl
CO2-brannsl./vanntåkesy.:   Tyco Fire & Integrated Soltutions
Kabel-/rørgjennomføringer:   Roxtec
Luftventiler:   John Gjerde
Filtrering: HDU 27/108, PTU1 27/108 Øwre Johnsen

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip