Rosenborg (06/2007)

Publisert: 27.06.2007 kl. 10.12 | Oppdatert: 05.04.2018 kl. 13.55
Rosenborg
Rosenborg
Kvernhusvik Skipsverft AS på Hitra overleverte kystfiskefartøyet «Rosenborg» til Hansson Fishing AS i Sør-Trøndelag i april. Reder er Fred Hansen og fartøyet hadde byggnummer 1 ved verftet. Atlantconsult Marine AS i Kristiansund har stått for konsulentoppdraget.

DÅP ETTER KAMPEN Navnet vil vel de fleste assosiere med fotballaget med samme navn, og det stemmer. Rederen Fred Hanssen er en ivrig supporter av Rosenborg, så det var naturlig for han å legge dåpen til lørdag 15. april. Da var det fotballkamp mellom Rosenborg og Tromsø, der resultatet ble 3-2. Etter kampen ble dåpen utført ved en kai i Trondheim, mens dåpsfesten ble lagt til Lerkendal. Gudfar for «Rosenborg» var Roar Strand kaptein på Rosenborg.

REDER OG FOTBALLSUPPORTER Skipper Albert Meløysund har allerede vært noen turer på sjøen med «Rosenborg», og da Maritimt Magasin snakket med han var han på vei til Nord-Troms for å levere en fangst på 70 tonn med sei. Er det slik at innredningen om bord er preget av rederen sin sans for fotballaget? Ja, det stemmer, sier Albert Meløysund til Maritimt Magasin. - Fiskefartøyet «Rosenborg» er malt i sort/hvitt som er fargene til fotballaget. Logoen til Rosenborg er i flisene på bad og i vaskerom. Bilder henger overalt, til og med sengetøyet har logoen til Rosenborg. - Jeg er eneste nordlending om bord, resten av mannskapet på fem er fra Trøndelag så jeg er nesten tvunget til å bli supporter av Rosenborg, sier han humoristisk. Planen er også at fotballspillerne skal være med på turer om bord kystfiskefartøyet.

SKROG FRA PORTUGAL Skroget til «Rosenborg» var bygd ved et verft i Portugal som gikk konkurs for noen år siden. Der var et skrog som var ferdig og et annet halvferdig. Rederen Fred Hannsen kjøpte det ene skroget og fikk skroget oppgradert ved et verft i Portugal. For cirka ett år siden ble det slept til Kvernhusvik Skipsverft på Hitra. «Rosenborg» skulle erstatte selskapet sin fiskebåt «Sørbøen» som var solgt, og rederen Fred Hanssen hadde kjøpt fiskebåten «Fisk» uten konsesjon. Planen var å flytte det meste av utrustningen om bord «Fisk» over til «Rosenborg».

KONSULENT Atlantconsult Marine AS i Kristiansund hadde det opprinnelige designet av skroget som skulle bygges ved verftet i Portugal. Da Fred Hanssen kjøpte skroget tidlig i fjor fikk de oppdraget med å endre tegningene. Bruksendringen var å utruste fartøyet for tråling, snurping og snurrevad.

FUNGERER FINT - Av maskineriet om bord er hovedmotoren ny, kan skipper Albert Meløysund fortelle. Propellsystemet mener jeg var montert i skroget i Portugal. Hjelpemotoren er fra «Fisk». Som skipper om bord er jeg svært fornøyd med fartøyet og framdriftssystemet. Det fungerer godt til fiskeriet vårt, sier skipperen. Hansson Fishing AS har konsesjon på fiske etter makrell. Sild og lodde med snurpenot, torsk med snurrevad og stavsild med trål.

MASKINERI Framdriften om bord «Rosenborg» besørger en Cummins hovedmotor og sidepropellen er en KaMeWa Ulstein. En MTU hjelpemotor ordner strømforsyningen.

DEKK Cflow Fish Handling har levert vakuumanlegget, og RSW anlegget er levert av Teknotherm. Dekksmaskineriet er levert av RRM avd. Brattvåg og Triplex har levert notkranen. «Rosenborg» skal være et av de første fartøyene av denne typen som har fått montert dekksmaskineriet basert på lavtrykk der en av fordelene er mindre støy om bord. Argon AS har levert det elektroniske utstyret.
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotor:   Cummins
Propell:   KaMeWa Ulstein
Hjelpemotor:   MTU
Vakuumanlegg:   Cflow Fish Handling
RSW anlegg:   Teknotherm
Dekksmaskineri:   RRM avd. Brattvåg
Notkran:   Triplex
Elektroniske installasjoner:   Argon AS
Forsikring:   Bud og Hustad
 

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip